ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
NavigációVisszaigényelt javak
I. Ingatlanok

1. Telek és ház a Főtér 11 szám alatt, Gróf Wass Ottilia adománya, amelyet a román kormány 1998/13 számú sürgõsségi rendelettel visszaszolgáltatott, de a mai napig nem történt meg tulajdonba adása.
2. Telek a Majális (Republicii) utca 1,3 és Jókai (Napoca) utca 25 szám alatt, amelyet jogtalanul kisajátítottak és beépítettek. A 3640/1938 telekkönyvi számra bejegyzett az EME tulajdonát képezõ ingatlant 1974-ben a 2031 szám alatt telekkönyvezték a Román Állam javára.

II. Gyûjtemények és tárak

  • az EME könyvtára (ősnyomtatványok-88 db., könyvek-215300 db, régi magyar könyvek-1900 db, kéziratok-3540 db, térképek, metszetek, stb.) a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár kezelésében,
  • az EME levéltára (családi és intézményi levéltárak, letétek, az Egyesület saját irattára 1950-ig, összesen kb. 5690 köteg) a Román Nemzeti Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága kezelésében,
  • az EME levéltárának kézikönyvtára és levéltári gyűjteményei a Román Akadémia kolozsvári fiókja könyvtárának kezelésében (kb. 3000 kötet könyv, Kemény József, Kemény Sámuel és Mike Sándor kéziratos iratgyûjteményei 350 kötetben),
  • régészeti, múzeumi és numizmatikai gyűjtemény az Erdélyi Történeti Múzeum kezelésében,
  • képzőművészeti gyűjtemény a Kolozsvári Szépművészeti Múzeum kezelésében (festmények, metszetek, rajzok),
  • ásványtani, botanikai és állattani gyûjtemények a Babes-Bolyai TE különféle karainak kezelésében.
E gyűjtemények közül a levéltárat és a levéltári kézikönyvtárat az EME 1950 februárjában történt megszüntetéséig önállóan kezelte.
Többi gyűjteményét még a 19. század végén a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemnek adta bérbe. 1919-tõl fogva ezeket a román tudományegyetem használta, anélkül hogy bért fizetett volna érte, a tulajdonjogot elvben elismerte. 1945 után az újra berendezkedő román államhatalom nem ismerte el az EME tulajdonjogát.

info@eme.ro