ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
NavigációRaportul Secretarului General privind activitatea Societăţii Muzeului Ardelean pe anul 2014
 
În calitate de instituţie-cadru a vieţii ştiinţifice şi culturale a maghiarilor din România, Societatea Muzeului Ardelean (EME) şi-a desfăşurat şi în anul 2014 programele culturale în serviciul comunităţii ştiinţifice maghiar. Bibliotecile, institutul de cercetare, editura, cele şapte departamente şi şase filiale au funcţionat cu eficienţă, asigurând un cadru propice atât pentru profesioniştii diferitelor domenii ale ştiinţei cât şi pentru toţi cei interesaţi de evoluţiile cercetării de specialitate; totodată Societatea a susţinut şi a încurajat activitatea tinerilor grupuri sau ateliere de cercetare.
Printre cei interesaţi de cercetare, alături de membrii Societăţii, se numără atât cadre didactice universitare active şi pensionate, cercetători care atrag şi generaţia tânără (studenţi, masteranzi, doctoranzi) spre activităţile specifice vieţii ştiinţifice. În acelaşi timp, prin programele desfăşurate în cadrul Societăţii Muzeului Ardelean, se derulează o bogată activitate de cercetare, cu contribuţii importante în formarea ştiinţifică şi educaţia continuă; sunt  publicate şi diseminate rezultatele acestor cercetări ştiinţifice şi, nu în ultimul rând, se construieşte o comunitate ştiinţifică cu competenţe în variate domenii ale cunoaşterii.
Societatea Muzeului Ardelean are un rol activ în viaţa ştiinţifică a comunităţilor locale, colaborând cu o serie largă de instituţii partenere. De exemplu, în cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, Societatea organizează prelegeri şi expoziţii, prezintă prin standul propriu de cărţi noile publicaţii, contribuţii importante în serviciul comunităţii maghiare locale. O activitate intensă o au şi filialele Societăţii în viaţa comunităţilor locale (în Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Târgu Mureş, Sfântu Gheorghe, Şimleul Silvaniei, Zalău). Adesea Societatea organizează evenimente în comun cu alte instituţii, detaliate în rapoartele individuale ale departamentelor. Totodată, Societatea este instituţie parteneră la mai multe manifestări ştiinţifice în care nu avem rol de coordonare, oferind însă un cadrul spaţiu pentru realizarea lor (de exemplu seriile de prelegeri cu titlul Korunk Akadémia, organizată de Asociaţia de Prietenie Korunk în sala de conferinţă ale instituţiei noastre).
Activitatea Societăţii Muzeului Ardelean în ultimii ani s-a consolidat pe cinci direcţii, pe care îşi propune să le asigure o susţinere continuă şi o funcţionare eficientă:
-       I. Institutul de cercetare şi programele de cercetare;
-        II. Funcţionarea şi dezvoltarea atât a bibliotecii cât şi a Centrului de Informare şi Documentare;
-        III. Funcţionarea şi dezvoltarea Bazei de Date Digitală Transilvăneană (Erdélyi Digitális Adattár)
-        IV. Publicare de cărţi şi periodice ştiinţifice. Editura Societăţii Muzeului Ardelean;
-        V. Formări profesionale.
Instituţia noastră se străduieşte să susţină prin proiecte şi activitatea departamentelor, filialelor şi a grupurilor de tineret.
În continuare este prezentat raportul pe anul 2014 al instituţiei.
 
Rezultatele anului 2014 în cifre
Anul trecut, Societatea Muzeului Ardelean a găzduit 92 de manifestări (dintre care 8 prezentări de carte, 26 conferinţe, două expoziţii şi alte evenimente diverse). La a XII-a. ediţie a conferinţei Ziua Ştiinţei Maghiare în Transilvania (AMTNE = A Magyar Tudomány Napja Erdélyben) au participat în jur de 500 de persoane. La evenimentele organizate de cele 7 departamente şi 4 filiale în 15 locaţii au avut loc 219 prelegeri susţinute de 265 de autori.
Fondul arhivei digitale conţinea la sfârşitul anului cca. 19 200 de articole.
Bilanţul propriilor publicaţii din anul 2014: - 31 de cărţi, 11 reviste (4 numere ale Erdélyi Múzeum, 2 din Acta Scientiarum Transylvanica, 4 numere ale Orvostudományi Értesítő, 1 număr Dolgozatok).
EME a coordonat anul trecut în total 22 de programe de cercetare prinintermediul a 13 cercetători cu normă întreagă şi 30 de colaboratori externi.
Conform registrelor noastre, pentru perioada 2007-2015 totalul Societatea are  2538 de membri, dintre care 1574 sunt membri ordinari (activi şi pensionari), iar 964 sunt studenţi, 85 de membri fondatori (în viaţă), şi 47 membri de onoare (din care 23 în viaţă).
 
Evenimentele principale - promovarea ştiinţei
Viaţa instituţiei noastre a fost punctată de importante conferinţe şi manifestări ştiinţifice şi în anul 2014, despre care ne înştiinţează şi rapoartele departamentelor Societăţii.
 
Evenimente centrale
Între 20 şi 22 noiembrie a avut loc ceea de a 13-lea ediţie a conferinţei Ziua Ştiinţei Maghiare în Transilvania (AMTNE = A Magyar Tudomány Napja Erdélyben). Tema centrală a forumului a fost „Ştiinţa în perspectivă: Soluţii responsabile pentru viitor”. Conferinţa s-a desfăşurat sub înaltul patronaj alpreşedintelui Academiei de Ştiinţă Maghiară, Lovász László. Discursul de inaugurare a fost susţinut de către preşedintele Societăţii Muzeului Ardelean, Sipos Gábor, urmat de prof. dr. Kocsis Károly (Preşedintele Comisiei de Ştiinţă Maghiară de peste hotare a Academiei Maghiare) care a transmis mesajul lui Lovász László, urmat de Mile Lajos, consulul Ungariei din Cluj. Au fost susţinute o serie de Prelegeri în plen susţinute de Paládi-Kovács Attila, Uray Zoltán, Papp Sándor, Vincze Zoltán, Bódizs György, Nagy Ágnes, Selinger Sándor, Kátai Zoltán, care au prezentat rezultatele interne şi internaţionale ale domeniilor ştiinţifice reprezentative pentru activitatea Societăţii. În cadrul conferinţei, farmacista Péter H. Mária şi geologul Silye Lóránd au fost premiate cu plachete Mikó Imre, pentru activitatea lor ştiinţifică.
Cea de a doua zi al evenimentului a fost organizată de departamentele şi filialele Societăţii Muzeului Ardelean. Manifestările ştiinţifice organizate de departamentele Societăţii în cadrul conferinţei Ziua Ştiinţei Maghiare în Transilvania au un scop dublu: pe de o parte prezintă munca cercetătorilor locali, pe de altă parte intermediază diseminarea rezultatelor acestor cercetări către cei interesaţi. Cele 211 prelegeri de specialitate în cadrul celor 7 departamente şi 4 filiale (limbă şi literatură, istorie, ştiinţele naturii, medicină, agronomie, economie, ştiinţe inginereşti, matematică) au avut loc în 15 locaţii. Aceste evenimente au reprezentat un real succes, atât prin numărul mare de participanţi cât şi datorită calităţii comunicărilor prezentate, bucurându-se de un mare interes. La eveniment au participat în total 500 de persoane.
Expoziţii
Instituţia noastră a găzduit două expoziţii în anul trecut. În cadrul Zilelor Culturale Maghiare Departamentul de Ştiinţe Tehnice a organizat expoziţia cu titlul Istoria industriei clujene (partea I.): Amintiri din Tehnofrig în fotografii. Expoziţia a fost inaugurată de preşedintele secţiei pe 19 august, fiind urmată de o discuţie cu angajaţii uzinei.
Instituţia noastră a organizat o expoziţie centenară a Primului Război Mondial în colaborare cu Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale. Curatorul a fost Flóra Ágnes, arhivist, iar organizatorul Pakó László, cercetător EME. Expoziţia a fost deschisă de preşedintele Societăţii, Sipos Gábor.
 
Cronologia principalelor evenimente
Pe 22 martie a avut loc prezentarea festivă al celui de-al paisprezecelea volum din Erdélyi magyar szótörténeti tár (V-Zs). Ultimul volum al seriei a fost prezentat de profesorul universitar Szilágyi N. Sándor. În cadrul evenimentului au fost onorate cu plachete Mikó Imre Répás Zsuzsa, secretar de stat adjunct al statului maghiar pentru susţinerea Societăţii Muzeului Ardelean şi a ştiinţei maghiare din Transilvania, familia Szabó T. pentru îngrijirea moştenirii intelectuale a lui Szabó T. Attila precum şi editorii seriei Szótörténeti tár.
Instituţia a participat printr-o serie de manifestări la cea de a cincea ediţie a Zilelor Culturale Maghiare. Departamentul de Ştiinţe Naturale a organizat prelegeri pe 19 şi 21 august, unde au avut loc următoarele prezentări:Szőcs István: Környezetrombolás margójára – Mikor fogjuk kilőni magunk alól a Földet?; Bartók Katalin: Természetvédelem és környezetvédelem együtt vagy külön-külön?; Veress Éva: Volt-e biogazdálkodás nagyapáink idején és még mikor lesz?; Kékedy-Nagy László: Élelmiszeradalékok – mítosz és valóság. În cadrul evenimentului întitulat „Istoria industriei clujene (partea II.): Istoria uzinei Metalul Roşu”organizat deDepartamentul de Ştiinţe Tehnice, Pálffy Károly a susţinut o prelegere. Între 21-22 august, Departamentul de Filologie, Lingvistică şi Istorie a organizat o masă rotundă având drept gazde din partea Societăţii pe cercetătorii Biró Annamária, András Zselyke, Egyed Emese, Papp Kinga.
În 16 septembrie Wetzel Tamás, secretar de stat adjunct responsabil pentru politica naţională statululi maghiar, şi Brendus Réka au vizitat instituţia noastră; au avut loc discuţii cu preşedintele instituţiei, Sipos Gábor şi cu secretarul general, Bitay Enikő.
În 7 ianuarie noul consul al Ungariei la Cluj-Napoca, Mile Lajos a vizitat instituţia.
În 28 ianuarie la evenimentul festiv organizat de Biblioteca Academiei Maghiare în Budapesta, Biró Annamária conducătorul editurii, Bitay Enikő şi Sipos Gábor au prezentat publicaţiile şi editura Societăţii.
 
Formarea şi întreţinerea de relaţii şi colaborări
Şi pe parcursul anului trecut, Societatea Muzeului Ardelean a colaborat şi conlucrat cu instituţii culturale, ştiinţifice şi de învăţământ superior, având ca rezultate o serie de diferitele evenimente, în publicarea comună de cărţi şi în cercetările comune. Întreţinerea şi consolidarea acestor relaţii şi colaborări face parte în continuare din scopurile noastre, îmbogăţind astfel programele şi activităţile ştiinţifice desfăşurate atât în instituţia noastră şi în cele ale partenerilor.
În 29 iulie 2014 s-a semnat un acord de cooperare între instituţia noastră şi Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, care consolidează relaţia profesională dintre cele două instituţii, favorizând programele comune de cercetare, schimb de publicaţii şi digitizare.
 
Prezentări de carte
Instituţia noastră a găzduit pe parcursul anului 2014 opt prezentări de carte în cadrul cărora publicul a putut face cunoştinţă nu numai cu publicaţiile noastre, ci şi cu volumele altor edituri. În cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate de departamentele instituţiei de Zilele Ştiinţei au fost prezentate 5 publicaţii.
Propriile noastre volume prezentate au fost:
-        Dávid Péter: „Itt van a’ legvégső óltára Pallásnak”. Az Erdélyi Kéziratkiadó Társaság és az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság története;
-        volumul al  XIV. din Erdélyi magyar szótörténeti tár (V–Zs);
-        Pósta Béla: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának története, (red. Vincze Zoltán),
-        Vincze Zoltán: A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-korszakban (1899–1919);
-        Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor (ed.): Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene;
-        Egyed Emese (red.), S. Pataki Mózes: Poétai gondolatok; Egyed Emese (ed.): Képes beszéd. Színház és filmművészeti tanulmányok 2.
 
Membrii instituţiei
 
Conform evidenţei noastre în perioada 2007-2015 numărul total al membrilor instituţiei este de 2538, din care 1574 sunt membri sunt membri ordinari (activi şi pensionari), iar 964 studenţi. În 2014 s-au înscris 163 membrii noi. În anul 2014 707 membri ordinari şi 187 de studenţi au achitat taxa de membru, restul sunt restanţieri. Potrivit Regulamentului de bază, restanţierii nu pot fi consideraţi membri ordinari, în schimb au fost şterşi din evidenţe, căci se întâmplă adesea ca ei să-şi achite ulterior datoria multianuală. Asemenea achitări ulterioară au avut loc şi în 2014. Studenţii suspendă achitarea taxei de membru după câţiva ani de la afiliere, dat fiind că au intrat în Societatea noastră numai cu scopul de avea acces la biblioteca ei, şi după absolvirea universităţii în general nu mai menţin legătura cu instituţia noastră.
 
Departamente, grupuri de specialitate pentru tineret, filiale
Activitatea de anul trecut a departamentelor şi filialelor noastre a fost şi ea deosebit de complexă. Acestea au găzduit un număr mare de evenimente ştiinţifice şi conferinţe. Pe lângă activităţile de popularizare a ştiinţei au contribuit la programele de cercetare, editare şi la creşterea numărului de publicaţii ştiinţifice. Totodată acestea au susţinut activ relaţiile inter-instituţionale, şi au consolidat activităţile de predare şi cercetare din cadrul universităţilor. Societatea Muzeului Ardelean a încurajat şi a sprijinit activitatea grupurilor de specialitate formate din tineri, ei fiind următoarea generaţie de cercetători. Prin filialele noastre, activitatea ştiinţifică asumată de Societatea Muzeului Ardelean ajunge şi în regiunile unde este mare nevoie de impulsionarea vieţii ştiinţifice.
1. Departamentul de Filologie, Lingvistică şi Istorie a organizat sau a participat pe parcursul anului 2014sesiuni ştiinţifice, prelegeri, conferinţe, prezentări de carte, individual sau în colaborare cu instituţii partenere şi/sau de învăţământ superior. Anul trecut au avut loc următoarele prelegeri ştiinţifice: Vincze Zoltán: Roska Márton (1880–1961), a kolozsvári régészeti iskola neveltje és vezetője;Kassay Réka: Mesehősök és rajzfilmfigurák az elemi iskolás gyerekek életében (de ziua Culturii Maghiare); Bakó Rozália: „Világ-hálószobatitkok“: intimitás és nyilvánosság; Szilágyi Aladár: A Monte Verità... (Riporterből író); Draskóczy István: Mennyire használhatók a késő középkori olasz követjelentések a gazdaságtörténész számára? Az erdélyi példa; Farmati Anna: Kolozsvári társulati kiadványok a 18. századból; Benő Attila: A kulturális fordítás. Membrii departamentului au organizat şi o serie de evenimente aniversare. În n 26 aprilie în cadrul conferinţei Shakespeare-évszázadok au avut loc următoarele prelegeri: Kötő József: Hamlet-értelmezések a totalitarista korban, Egyed Emese A shakespeare-i példa Erdélyi János színházszemléletében, Kuszálik Péter: Shakespeare a marosvásárhelyi színpadokon a 19. század második felében, Bartha Katalin Ágnes Ira Aldridge, Shakespeare és a magyar recepció. În12 iunie a fost organizată conferinţa memorială cu titlul Kemény Zsigmond kérdez, în cadrul căreia au fost invitaţi să susţină prelegeri Benkő Samu, Csávossy György şi Kötő József, evenimentul beneficiind şi de participarea actorilor Rekita Rozália şi Jancsó Miklós. Sesiunea ştiinţifică inter-universitară Vetésforgó care a avut loc pe 23-24 aprilie a contribuit la consolidarea relaţiei dintre Departament şi instituţiile de învăţământ superior. În cadrul manifestării au susţinut prelegeri Horváth Gábor (Széchenyi István hazafija regényhős szerepben. Fáy András A Bélteky-házának és Bánffy Miklós Erdélyi történetének kapcsolata) şi Labádi Gergely (Könyvek távolról. Hány regény jelent meg 1807-ben?). În 24 octombrie departamentul a organizat în parteneriat cu Asociaţia Etnografică Kriza János conferinţa A kolozsvári magyar néprajzoktatás és -kutatás: tudománytörténet és kulturális örökség. Néprajztudomány és -kutatás: szemléletek, intézmények, életpályák Erdélyben.
Conferinţa organizată de departament cu ocazia Zilei Ştiinţei Maghiare a avut două secţiuni paralele: în secţiunea dedicată istoriei au avut loc 25 de prelegeri, iar în secţiunea de limbă, literatură şi etnografie 26 de comunicări. În cadrul conferinţei a fost prezentat şi volumul de studii Képes beszéd (ed. Egyed Emese,publicaţie EME).
În august departamentul a organizat şi o vizită de studiu la Satu Mare, unde un grup de cercetători au investigat documentele din colecţia Bibliotecii Judeţene Satu Mare. Acest eveniment face parte dintr-un proiect cu patru componente, din care fac parte şi conferinţele dedicate lui Shakespeare şi lui Kemény Zsigmond, menţionate mai sus, împreună cu cele două mese rotunde pe tema revistelor ştiinţifice din cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj: pe 21 august în cadrul conferinţei cu titlul Az Erdélyi Muzéum–Múzeum (18142014): egykori és mai szerkesztősége s-a discutat despre importanţa revistei Erdélyi Muzéum, editate de Döbrentei Gábor în secolul al XIX-lea, iar pe 22 august, în centrul discuţiilor mesei rotunde a fost importanţa şi rolul revistei Erdélyi Múzeum astăzi.
Un eveniment cu o tematică similară a avut loc şi pe 21 noiembrie, cu colaborarea departamentului, în cadrul dezbaterii cu titlul Folyóirat-kultúra a Múzeumtól a világhálóig, la care au participatDemeter Zsuzsa, Vallasek Júlia, Andorkó Júlia, Szilágyi István, Karácsonyi Zsolt, Király László şi Egyed Emese.
În 2014 Premiul pentru Debut al Departamentului a fost decernat pe 17 martie. Dintre cei 4 competitori selectaţi iniţial juriul a desemnat câştigători pe istoricul literar Borbély András şi istoricului de artă Pál Emese.Conducerea departamentului: Egyed Emese, preşedinte; Bartha Katalin Ágnes, secretar.
2. Activitatea din 2014 a Departamentului de Ştiinţe Naturale are la bază prelegerile ştiinţifice lunare. Anul trecut au avut loc următoarele prelegeri: pe 30 ianuarie Máthé Enikő a prezentat comunicarea cu titlul Megemlékezés neves kolozsvári vegyészekről (Soós Ilona, Szabó Árpád, Balogh Antal) iar pe 27 februarie Katona Miklós a prezentat Csaló tudósok, tudományos csalások II. Kémia-gyógyszertan. Pe 15 februarie, departamentul a organizat conferinţa comemorativă Mártonfi Lajos, în colaborare cu Filiala din Cluj a Academiei Maghiare de Ştiinţe (KAB) şi cu Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania (EMT), la care au participat cu prelegeri: Wanek Ferenc, Gál Ágnes, Márton István, Török Edina, Vallasek István şi Nagy Orsolya-Réka. Pe 27 martie Bartók Katalin a susţinut prelegerea cu titlul Özönnövények Romániában. Pe 24 aprilie a avut loc conferinţa centenară Csűrös István, în cadrul căreia au susţinut prelegeri Bartók Katalin, Csűrös Réka şi Okos-Rigó Ilona. Pe 29 mai Uray Zoltán a fost invitatul departamentului, publicul interesat putându-l audia cu prelegerea cu titlul A daganatos betegségek meg­előzésének lehetőségei az Európai rákellenes kódex ajánlatai alapján. Pe 26 iunie Muzsnay Csaba a susţinut o prelegere cu titlul Az energiatermelés és -fogyasztás mindenekfelett. Pe 25 septembrie a avut loc o masa rotunda cu titlul Életem és a mágikus kémia (Oláh György) despre cercetarea ştiinţifică şi educaţia universitară, unde discursul introductiv a fost susţinut de Katona Miklós. Între 23 şi 26 octombrie la Moldoveneşti a avut loc evenimentul XVI. Székelyföldi Geológus Találkozó, organizată pentru specialişti în geologie. În prima parte a evenimentului participanţii au făcut cunoştinţă cu valorile culturale şi geologice a Scaunului Secuiesc al Arieşului. În a doua parte a avut loc o conferinţă, unde s-au au fost prezentate 13 comunicări, eveniment la care lângă cercetătorii tineri, şi doctoranzi au participat şi specialişti cu renume internaţional, precum Magyar Imre sau Viczián István. Participanţii au discutat şi planul unui viitor volum despre paleontologia Ţinutului Secuiesc. Pe 30 octombrie Wanek Ferenc a susţinut o lectură publică intitulată Csaló tudósok, tudományos csalások III. Geológia. Membrii departamentului au participat activ şi la Zilele Culturale Maghiare, printr-o prelegere interactivă cu titlul „Oamenii ai ştiinţei în ring” precum şi prin mesele rotunde pe următoarele teme: Környezetrombolás margójára – Mikor fogjuk kilőni magunk alól a Földet?, Természetvédelem és környezetvédelem együtt vagy külön-külön?, Volt-e biogazdálkodás nagyapáink idején és még mikor lesz?, Élelmiszeradalékok – mítosz és valóság. Moderatorii acestui eveniment de mare succes au fost: Bartók Katalin, Katona Miklós, Kékedy-Nagy László, Szőcs István, Veress Éva.
Departamentul de Ştiinţe Naturalea participat constructiv şi la conferinţa Ziua Ştiinţei Maghiare din Transilvania: Uray Zoltán a susţinut prelegerea cu titlul Az öregedéskutatás eredményei és feladatai în cadrul şedinţei plenare a conferinţei. În cadrul evenimentului a fost organizată şi conferinţa tradiţională a departamentului, întitulată Erdélyi Természettudományi Konferenciát. În cadrul acestei manifestări, după prelegerea plenară a lui Wanek Ferenc cu titlul A parányőslénytan erdélyi élharcosai (a kolozsvári tudományegyetem megalapításáig) au mai avut loc 10 prelegeri din domeniile biologiei (3), ştiinţele mediului (6), informatică (1), filozofia ştiinţei (1). Majoritatea lucrărilor au prezentat cercetări interdisciplinare, iar autorii aparţineau Societăţii Muzeului Ardelean, însă au fost prezenţi şi profesori şi cercetători de la Universitatea Babeş/Bolyai, Universitataea Sapientia, Universitatea de Medicină din Târgu Mureş, Staţiunea meteorologică din Târgu Mureş, Institutul Oncologic „Ion Chiricuţă” din Cluj, Universitatea din Debrecen. Conducerea departamentului: Kékedy-Nagy László-preşedinte, Katona Miklós - secretar.
3. Departamentul de Medicină şi Farmacie este unul dintre cele mai numeroase departamante ale Societăţii, având în prezent peste 1000 de membrii activi, lucru datorat conferinţelor de înaltă calitate în domeniul medicinii şi a cursurilor de formare profesionale. Cursurile de formare profesionale (XXIV. Tudományos Ülésszak, XVIII. Erdélyi Orvosnapok, XXI. orvostovábbképző) pentru medici şi stomatologi din 2014, organizate de departament, au fost acreditate de către Colegiul medicilor şi al stomatologilor, ceea ce a contribuit la popularitatea departamentului. Membrii departamentului îşi desfăşoară activitatea în mai multe grupuri locale (regionale), şi îşi organizează evenimentele în colaborare cu alte instituţii cu profil similar. Printre parteneri se pot enumera: Colegiul Medicilor din judeţul Harghita, Fundaţia Pápai Páriz Ferenc din Odorheiu Secuiesc, Asociaţia Medicilor Creştini din România (AMCR),Fundaţia Báthory István din Şimleul Silvaniei şi Magyar Egészségügyi Társaság (Asociaţia Maghiară de Sănătate). Leiher Leonora a reuşit resuscitarea activităţii grupului regional din Satu Mare a departametului. Pe lângă grupurile regionale, departamentul colaborează îndeaproape cu MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, cu Departamentul de Medicină şi farmaceutică a Filialei din Cluj a Academiei Maghiare de Ştiinţe, cu Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság [= Asociaţia Maghiară de Farmaceutică], cu Magyar Országos Alapellátási Intézet [= Institutul Naţional de Îngrijire Primară din Ungaria], cu Országos Gyógyintézeti Központ [= Centrul Medical Naţional] din Ungaria, cu Fundaţia Studium, respectiv cu Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu-Mureş (MMDSZ = Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség).
Activitatea primară a departamentului este organizarea conferinţelor şi manifestărilor ştiinţifice. Majoritatea acestor evenimente s-au derulat în organizarea grupurilor de specialitate şi a grupurilor teritoriale care funcţionează în interiorul departamentului, în cadrul cursurilor de formare profesional-ştiinţifică.
Între 21-22 martie a desfăşurat cursul de formare de mare anvergură Családorvosi továbbképző Konferencia [= Conferinţă de formare profesională în Medicina de Familie](310 participanţi), cu prelegeri susţinute de specialişti din ţară şi străinătate. Conferinţa din Odorheiu Secuiesc a fost organizată în parteneriat cu Grupul de Specialitate în Medicina de Familie a departamentului, Colegiul Medicilor Harghita, Magyar Egészségügyi Társaság şi Fundaţia Pápai Páriz Ferenc.
În 24-25 aprilie departamentul a organizat la Târgu Mureş cea de a 25-lea ediţie a conferinţei ştiinţifice anuale Tudományos Ülésszak cu 520 de participanţi. Pe lângă numărul mare de prelegeri susţinute de participanţii din ţară s-au numărat şi 23 de prelegeri ţinute de medici, farmacişti şi stomatologi de peste hotare, reprezentând mai ales instituţii din oraşele Budapesta, Szeged, Debrecen, Pécs. În prima parte a conferinţei au avut loc prelegerile plenare şi de formare profesională. Începând de vineri după-amiază şi până sâmbătă la prânz s-au prezentat 122 prelegeri în cele 13 secţii; participanţii au prezentat şi 9 postere, care au acoperit aproape toate domeniile medicinii. În cadrul conferinţei a avut loc decernarea premiului Lencsés György – Ars Medica, înfiinţat de departament în anul 2005, profesorului universitar dr. Péter Mihály.
Între 3şi 4 octombrie a avut loc cel de-al XXI-lea curs de formare a medicilor care de această dată a fost organizată la Cluj Napoca, în cadrul conferinţei internaţionale cu ocazia Zilelor Báthory (Báthory Napok). La acest eveniment au participat mai mult de 100 de persoane şi au fost susţinute nouă prelegeri extrem de interesante în domeniul cardiologiei. Conferinţa a fost organizată de către Fundaţia Báthory István, Magyar Egészségügyi Társaság (MET) şi Filiala din Şimleul Silvaniei a Societăţii Muzeului Ardelean, cursul de formare fiind recunoscut şi de Colegiul Medicilor.
În cadrul forumului Ziua Ştiinţei Maghiare, departamentul a organizat la Şimleul Silvaniei conferinţa XVIII. „Erdélyi Orvosnapok” (Zilelor Medicale Transilvănene ed. XVIII.) împreună cu de Filiala din Cluj a Academiei Maghiare de Ştiinţe, Colegiul Medicilor Harghita şi Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea-Ciuc. Locaţia evenimentul de trei zile, care s-a bucurat de un succes deosebit, a fost Casa de Studiu Jakab Antal din Şumuleu Ciuc care a găzduit cei 208 participanţi.
Departamentul nostru anunţă anul acesta un concurs pentru sprijinirea cercetării şi activităţii profesionale a medicilor, stomatologilor şi farmaciştilor. Pe anul 2014 juriului desemnat de departament a premiat pe Gáll Zsuzsanna şi Rédai Emőke.
Departamentul împreună cu Facultatea de Farmaceutică a Universităţii Semmelweis din Ungaria a deschis două proiecte pentru cercetători şi grupuri de cercetare în domeniul medicinii şi a farmacologiei, cu scopul de a încuraja colaborările ştiinţifice dintre regiunile Transilvaniei şi Budapesta, facilitând studenţilor participarea la cercetările actuale din domeniul farmaceutic. În cadrul celor două concursuri au fost sprijinite şase proiecte de cercetare individuale şi de grup.
Departamentul nostru a înfiinţat în 2006 premiul şi diploma Csőgör Lajos, destinate studenţilor absolvenţi, decernarea cărora a avut loc şi în 2014 la festivitatea de promovare care încheie anul universitar, care are loc în în Biserica Fortificată. Szabó Béla, preşedintele departamentului a înmânat premiul constând într-o sumă de bani şi volumul intitulat Csőgör Lajos börtönévei pentrucinci studenţi cu rezultate bune pe parcursul studiilor universitare.
Péter H. Mária, membru a departamentului, a fost de mai multe ori premiată în anul 2014 pentru activitatea ei ştiinţifică. I-au fost decernate premiile Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, Gr. Mikó Imre-emléklap şi Pro Libro Senator.
Departamentul anunţă anual un concurs pentru manuscrise, în anul 2014 fiind primite patru manuscrise care corespundeau criteriilor de editare. În urma referatelor făcute de lectori de specialitate, departamentul s-a angajat în publicarea următoarelor manuscrise: Sipos Emese: Az ipari gyógyszergyártás alapjai, şi Dienes Sándor: Munkaorvostani foglalkozási betegségek tünetei és kóroki útmutató.
Revista Orvostudományi Értesítő [= Buletinul de Ştiinţe Medicale], v-a apărea în două numere anuale. Cu scopul modernizării revistei şi a ridicării nivelului ştiinţific este în curs introducerea unui program Editorial Manager, care face posibilă accesul mai rapid al lectorilor la articolelor,care va uşura şi va face mai transparentă munca de editare. Prelegerile din cadrul conferinţelor XIV. Tudományos Ülésszak şi XXI. Tudományos Diákköri Konferencia [=Sesiunea ştiinţifică a studenţilor ed. XXI.] au apărut într-un volum special al revistei. Departamentul plănuieşte ca în viitor să publice materialele conferinţelor într-un volum. Ăn acest scop, începând cu acest an, au fost solicitate şi variantele scrise ale prelegerilor susţinute. Apariţia volumul al 87-lea al revistei Orvostudományi Értesítő a fost sprijinită ca şi în anii precedenţi de Gedeon Richter România S.A.
În urma alegerilor din anul trecut activitatea departamentului este coordonat de cei 39 de membrii electivi, preşedintele Szabó Béla; vicepreşedinţii Sipos Emese, Szilágyi Tibor, Bódizs György (Cluj Napoca), secretara Kovács Judit şi notarul Szatmári Szabolcs. Poziţiile lor a fost consolidate de votul celor 164 de participanţi. Site-ul departamentuluiwww.emeogysz.roreînnoit şi întreţinut de membrul elector Orbán-Kis Károly contribuie la eficientizarea activităţii, a contactului şi a unui flux de informaţii mai alert.
Conducerea: Szabó Béla preşedinte; Sipos Emese, Szilágyi Tibor, Bódizs György, vicepreşedinţi; Szatmári Szabolcs, notar; Kovács Judit, secretară.
4. Activitatea din 2014 a Departamentului de Drept, Economie şi Ştiinţe Sociale s-a concentrat în jurul prelegerilor de specialitate, mese rotunde, şi conferinţe tematice. În anul trecut au fost organizate 15 evenimente cu teme foarte variante (patru în luna mai, trei în martie, două în decembrie, şi câte una în restul lunilor din an). Nivelul de calitate înalt al prelegerilor ştiinţifice din cadrul departamentelor a fost asigurată de prezenţa şi conferinţele unor specialişti de renume internaţional: Hajdú Zoltán (consilier ştiinţific, Academia Maghiară Institutul de Cercetări Regionale): A nagyvárosi fejlődés fordulópontjai a Kárpát- és az Erdélyi-medencében, Rácz Szilárd (secretar ştiinţific, MTA Academia Maghiară Institutul de Cercetări Regionale): Nagyvárosi fejlesztési irányok – Egy Kárpát-medencei programsorozat tapasztalatai, Nemes Nagy József (Universitatea Eötvös József, Budapesta): Tagolt világ. Pillantás a területi kutatások mai világára, Horváth Gyula (Universitatea din Pécs) Az orosz regionális fejlődés és politika változásai, Heidrich Balázs (Universitatea de Economie din Budapesta): Dől az elefántcsonttorony? A felsőoktatás és a társadalom átalakuló viszonya, a magyar gazdasági felsőoktatás lencséjén keresztül.
Totodată departamentul a străduit să asigure un cadru pentru prezentarea cercetărilor proprii specialiştilor din Transilvania şi a tinerilor cercetători. Dintre acestea s-a bucurat de un larg succes prelegerea lui Veres Valér (UBB Institutul Maghiar de Sociologie şi Asistenţă Socială) cu titlul: Regionalitás vagy egységtudat? Az erdélyi magyarság nemzeti identitásának változásai Kárpát-medencei kontextusban. Departamentul acordă o atenţie specială cercetărilor interdisciplinare, printre invitaţi regăsind nu numai economişti ci şi reprezentanţi a altor domenii. Au fost invitaţi printre alţii etnograful Szabó Á. Töhötöm (UBB, lector universitar) cu prelegerea Kulturális minták, gazdasági gyakorlatok, piaci viszonyok: helyi és globális integrációs formák a mindennapi gazdaságban,şi specialistul în turism Pásztor Gyöngyi (UBB, lector universitar) cu prelegerea întitulată: Turizmus a magyar–román határ mentén.
Au avut loc şi evenimente care se concentrau asupra problematicii actuale, cum ar fi cele ale preşedintelui de departament, Vincze Mária, care, în prelegerea întitulată Románia vidékfejlesztési programja 2014–2020,a vorbit despre programele de dezvoltare regională, iar în prelegerea: Az erdélyi magyar nyelvű közgazdász képzés múltja és a jelen kihívásai s-a concentrat asupra educaţiei universitare maghiare în domeniul economiei.
În luna martie, în cadrul prelegerilor organizate de Gazdasági Tanácsadó Klub (GTK) [=Clubul de Consiliere Economică] s-a încercat implicarea tinerilor în activităţile de departament. La aceste evenimente departamentul a fost reprezentat de Bíró Bíborka cu prelegerea întitulată: Gazdasági együttműködés a Kárpát-medencében.
În cursul anului 2014 au avut loc trei evenimente de mare anvergură. Pe 21 martie a avut loc masa rotunda axată pe tema dezvoltării regionale, având ca participanţi pe: Balogh Márton (Civitas), Kerekes Kinga (UBB, Universitatea Károli Gáspár), és Vincze Mária (UBB).
În 5 iunie a avut loc prima ediţie a conferinţei Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus coordonatădeTalpas János (UBB, Facultatea de Geografie).
Cele mai importante manifestări ale departamentului sunt în continuare cele legate de forumul Ziua Ştiinţei Maghiare din Transilvania. Evenimentul, la care au participat şi o serie de specialişti internaţionali s-a desfăşurat în trei secţiuni.
Secţiunea de filozofie (22 noiembrie) a fost intitulată A filozófia szerepe a kortárs magyar kultúrában, cuprinzând două părţi. În prima parte au avut loc opt prezentări susţinute de specialişti, profesori universitari, cercetători din Transilvania, Ungaria, Slovacia, Serbia. Partea doua a evenimentului a constat într-o masă rotundă, în cadrul căreia participanţii au discutat problematica publicării cărţilor şi revistelor de filozofie în limba maghiară. În cadrul discuţiei deschise şi publicului larg au participat editorii a şapte reviste de filozofie: Kellék – Balogh Brigitta, Többlet – Egyed Péter, Magyar Filozófiai Szemle – Mester Béla, Korunk – Rigán Lóránd, Vulgo – Valastyán Tamás, Erdélyi Múzeum – Veress Károly.
Secţia de drept a departamentului a organizat o conferinţă omagială, în amintirea profesorului de drept clujean Kolosváry Bálint (1875–1954). Co-organizatorul conferinţei a fost Catedra de Drept a Universităţii Sapientia. După şedinţa în plen au fost organizate două secţiuni conţinând 22 prelegeri susţinute de participanţi din ţară şi Ungaria. Au fost discutate problemele actuale ale dreptului civic, dreptului comercial, dreptului roman etc. Evenimentul s-a bucurat de un mare succes atât în rândul specialiştilor cât şi a publicului larg.
În 28 noiembrie, economiştii au organizat conferinţa proprie cu ocazia Zilelor Ştiinţei, în colaborare cu Societatea Maghiară de Sociologie şi Institutul Maghiar de Sociologie şi Asistenţă Socială al Universităţii Babeş Bolyai. Aceste colaborări reflectă dorinţa departamentului de a avea o relaţie profesională echilibrată cu instituţiile de profil asemănător atât din ţară cât şi din străinătate. La eveniment au participat mai mult de 50 de persoane.
Departamentul a iniţiat procedura de înfiinţare a unei filiale EME la Sfântu Gheorghe.
Revista Erdélyi Múzeum a publicat şi în 2014 un număr care reflectă activitatea departamentului. Au apărut 16 articole cu tematică din domeniul economiei, 4 pentru drept, 1 în politologie şi 4 recenzii. Mai mult de jumătate din autorii acestor articole sunt de peste hotare, profesori în instituţii de învăţământ superior şi debutanţi.
În cadrul şedinţei generale a departamentului au fost prezentate diverse recomandări pentru atragerea tinerilor prin teme interdisciplinare, pledându-se totodată şi pentru o colaborare mai eficientă dintre secţiile de diferite discipline din cadrul departamentului.
Conducerea: Vincze Mária, preşedinte; Balla Emese, Kiss Dénes, Kokoly Zsolt,  vicepreşedinţi, Mezei Zsófia, secretar.
5. Activitatea Departamentului de Ştiinţe Tehnice s-a desfăşurat în cadre similare celor din anii trecuţi, asigurând desfăşurarea evenimentelor tradiţionale, cu un program bogat şi variat. Departamentul dă o mare importanţă sprijinirii demersului profesional a tinerilor specialişti, cultivării şi diseminării limbajului tehnic maghiar precum şi reunirea periodică a specialiştilor în ştiinţe tehnice. Cu acest scop au fost organizat conferinţe ştiinţifice, prelegeri, o expoziţie, şedinţe aniversare, o tabără profesională, sprijinind prin toate aceste demersuri activităţile ştiinţifice şi cercetarea în domeniu. Rezultatele activităţilor sunt publicate în colecţiile departamentului şi diseminate prin intermediul bazei de date digitale.
Între 20-21 martie a avut loc cea de-a XIX-lea Sesiune Ştiinţifică Internaţională a Tinerilor Tehnicieni, conferinţa tradiţională şi foarte populară a departamentului. În cadrul conferinţei au fost susţinute 111 prelegeri ale celor 198 de autori participanţi din Transilvania, Slovacia, Ungaria. Sesiunea a debutat cu trei prelegeri plenare susţinute de Buza Gábor (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.), Palásti Kovács Béla şi Réger Mihály (Óbudai Egyetem), Máté Márton (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem). În cadrul conferinţei a avut loc şi decernarea premiului Maros Dezső, înfiinţat pentru a sprijini în cercetare tinerii specialişti în ştiinţe tehnice şi pentru a-i stimula să-şi cercetărilor. Premiul, care este la a treia ediţie, a fost acordat lui Faluvégi Erzsébet, doctorandă în mecanică. Conferinţa s-a a fost organizată pe opt secţiuni, unde s-au prezentat 102 comunicări. La începerea sesiunii ştiinţifice a fost lansat şi unul din seria de volume ale  conferinţei, de 480 pagini, care este accesibil şi pe internet prin baza de data digitală (EDA): http://eda.eme.ro/handle/10598/28186.
În şedinţa general a Societăţii Márton László, membru al departamentului, a fost ales membru de onoare. Discursul de Laudatio a fost scrisă de Gyenge Csaba, citit de Kerekes László.
În 14 mai departamentul a organizat conferinţa comemorativă cu ocazia împlinirii a 210 ani de la moartea lui Szentkirályi Zsigmond, inginer de mină, jurist, personalitate proeminentă a mineritului din Transilvania. În cadrul evenimentului istoricul Debreczeni-Droppán Béla (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapesta) a vorbit despre cariera acestui personaj, Bitay Enikő, preşedintele departamentului, a prezentat publicaţiile de specialitate ale acestuia. Studenta la filologie Salat Beáta a recitat poezia lui Szentkirályi Zsigmond cu titlul  A nemzet ünnepe. Az Erdélyi Magyar Játékszín megnyitásakor. După conferinţă au avut loc o depunere de coroane la mormântul lui Szentkirályi Zsigmond, ca omagiu adus personalităţii sale, iar intonarea cântecelor Bányászhimnusz şi Tisztelet a bányász szaknak, au conferit momentului o notă solemnă.
La invitaţia HUNKOR Magyar Korróziós Szövetség [=Uniunea Maghiară de Coroziune] preşedintele departamentului a susţinut în cadrul şedinţei generale a uniunii o prezentare cu titlul Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a tudomány szolgálatában, prezentând activităţile şi rezultatele ştiinţifice ale departamentului.
Pe 19 iunie a fost organizată, pentru a doua oară, festivitatea de absolvire a studenţilor maghiari la ştiinţe tehnice din Cluj Napoca, împreună cu Kolozsvári Műszakis Klub (KMDSZ) [=Clubul Tehnicienilor din Cluj]. Acest eveniment festiv a fost organizat în sala de conferinţe a Societăţii Muzeului Ardelean, iar tinerii ingineri au fost felicitaţi de Bitay Enikő, preşedintele departamentului, Rés Konrád preşedintele Uniunii Studenţilor Maghiari din Cluj şi Enyedi Tamás preşedintele Clubului Tehnicienilor din Cluj. Studenţii absolvenţi au primit  o diplomă şi o carte şi a avut parte şi de un concert. La partea finală a festivităţii a participat şi academicianul Kocsis Károly, preşedintele Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság al MTA [= Comisia Prezidenţială pentru Erudiţia Maghiară peste Hotare], şi Tarnóczy Mariann, şefa departamentului MTA – Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, care au vorbit despre importanţa alegerii profesiei, despre demersurile făcute de academie pentru a susţine ştiinţa maghiară de peste hotare şi posibilităţilor de finanţare a proiectelor de cercetare.
În 26-27 iunie, la conferinţa de istorie a tehnicii din Şimleul Silvaniei, Márton László a prezentat cercetările de istoria tehnicii din cadrul departamentului, sub titlul A székelyföldi vasgyártás történetéből. Erdőfüle.
Pe 3 iulie departamentul a fost vizitat de familia şi nepoţii tehnicianului Martin Lajos (1827-1897), prezentând rezultatele cercetătorilor legate de predecesorul lor.
Pe 23-24 iunie membrii grupului de cercetare a istoriei tehnici au efectuat o vizită la Moldoveneşti unde au documentat şi filmat procesul de fabricare şi forjare a clopotelor, în colaborare cu Birinyi József.
Cu ocazia Zilelor Culturale Maghiare din Cluj în 19 august, departamentul a organizat expoziţia Istoria industriei clujene (partea I.): Amintiri din Tehnofrig în fotografii, care a rămas accesibilă vizitatorilor până în 15 septembrie. În cadrul evenimentului au fost colectate obiecte, fotografii legate de viaţa şi activitatea în uzină. Această obiecte sunt surse foarte importante a cercetărilor privind istoria industriei Clujene, prin această iniţiativă departamentul doreşte să dezvăluie şi să prezinte lumea industriei Clujene din secolul al XX-lea.
Pe 20 august Pálffy Károly, fostul inginer şef, a vorbit despre istoria uzinei „Metalul Roşu”. Evenimentul face parte dintr-o serie de documentare începută de cinci ani, în cadrul căreia doresc să documenteze şi păstreze amintiri materiale şi fotografice legate de dezvoltarea industriei pentru viitor,
Între 25-31 august departamentul a organizat Tabăra Creative de Istoria Tehnicii în Rimetea, ajunsă la a treisprezecea ediţie. Organizatorii taberei au pus accent pe recunoaşterea terenului, iniţierea cartografierii zonei şi formarea unor relaţii profesionale locale. Printre specialiştii taberei găsim cadre didactice ale Universităţii Tehnice Cluj, Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea Sapientia şi Nyugat-Magyarországi Egyetem [=Universitatea Maghiară de Vest]. Pentru asigurarea cunoştinţele profesionale necesare pentru cercetarea interdisciplinară, participanţii aparţin diferitelor domenii de ştiinţă: au fost prezenţi mecanici, specialişti în ştiinţa materialelor, filologi, specialişti în turism sau economie. activitatea începută în tabără este continuată în cadrul departamentului, iar rezultatele acestor cercetări multidisciplinare urmează a fi publicate în volumele seriei Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek.
La sesiunea plenară a Zilei Ştiinţei Maghiare în Transilvania, ştiinţele tehnice au fost reprezentate prin prezentarea lui Sélinger Sándor. În ziua a doua a evenimentului, pe 22 noiembrie, a avut loc sesiunea ştiinţifică al departamentului, a XV-a sesiune ştiinţifică de tehnică, (Műszaki Tudományos Ülésszak), organizată împreună cu Universitatea Sapientia.
La manifestarea departamentală de au fost prezentate 24 de cercetări a 46 de autori, care vor apărea în volumul al doilea al seriei Műszaki tudományos közlemények, putând fi accesate însă şi online, în baza de date digitală la adresa: http://hdl.handle.net/10598/28084.
Evenimentul a asigurat cadrul festiv pentru înmânarea Diplomei Jenei Dezső. În acest an Dávid László, rectorul Universităţii Sapientia a primit diploma pentru recunoaşterea activităţii sale în dezvoltarea şi cultivarea ştiinţei tehnice maghiare în Transilvania.
Departamentul a colaborat şi în anul 2014 cu alte instituţii, a continuând cercetările întreprinse împreună cu Universitatea Sapientia, precum şi cele cu  Universitatea Babeş Bolyai sau Universitatea Óbuda, rezultatele acestora au fost publicate în studii comune (în forum-uri consacrate naţional şi internaţional).
Au continuat şi cercetările de arheometrie şi cele de istoria ştiinţei şi a tehnicii.
În anul 2014 a apărut cel de al XIX-lea volum a conferinţei Műszaki Tudományos Füzetek, iar comunicările prezentate la conferinţa XIV. Műszaki Tudományok Ülésszak au apărut în primul volum din noua serie a Műszaki Tudományos Közlemények. A apărut totodată şi volumul al şaptelea din seria Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek, conţinând cercetarea lui Jancsó Árpád,  Az Oravica–Anina hegyi vasút története.
Conducerea: Bitay Enikő, preşedinte; Máthé Márton, Márton László, vice-preşedinţi; Szilágyi Júlia, secretară.
6. Membrii Departamentului de Matematică şi Informatică au contribuit la activitatea Societăţii Muzeului Ardelean prin prelegeri ştiinţifice, cursuri de formare profesionale, concursuri profesionale şi prezentări de carte. În ianuarie Kolumbán József, membru extern al Academiei Maghiare a prezentat noile sale rezultate de cercetare cu titlul Egy általános dualitási elv. În martie Kása Zoltán a susţinut prelegerea cu titlul Neumann János, az informatika úttörője. În cadrul acestui eveniment  departamentul a comemorat aniversarea de 110 ani de la naşterea omului de ştiinţă, Neumann János.
Cecetătorii au participat şi la evenimentele altor departamente EME. În martie în cadrul conferinţei Fiatal Műszakiak XVIII. Tudományos Ülésszaka organizată de Departamentul de Ştiinţe Tehnice, tineri matematicieni au prezentat cercetările lor actuale legate de ştiinţe tehnice.
La sesiunea plenară a Zilei Ştiinţei Maghiare în Transilvania, Kátai Zoltán (Universitatea Sapientia) a ţinut prelegere cu titlul: Algo-ritmika mindenkinek.
Între 14-16 noiembrie a fost organizată ediţia a cincea a conferinţei Matematika és Informatika Alkalmazásokkal [=Matematică şi Informatică cu Aplicaţii]. La această conferinţă organizată în cadrul forumului Ziua Ştiinţei Maghiare în Transilvania, membrii departamentului au susţinut 39 prelegeri în secţiunile de matematică, informatică şi didactică, la care au participat mai bine de 60 de participanţi. Prima zi a conferinţei a debutat cu prelegerile din secţiunile matematică şi informatică şi s-a încheiat cu prezentare de carte (Bodó Zalán: Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével; Simon József: Vizsgafelkészítő tesztek matematikából nyolcadikosoknak). În a doua zi a conferinţei au avut loc patru prezentări plenare: Kristály Sándor: Gagliardo-Nirenberg egyenlőtlenségek metrikus tereken: a görbület hatása, Kolumbán József şi Kása Zoltán: Erdélyi magyar matematikusok és informatikusok tudományos tevékenységéről, Kása Zoltán: Matematikus évfordulók 2014 şi András Szilárd: Kihívások, megoldások és melléfogások a matematika tanításában), după care au urmat prezentările pe secţiuni. Partea festivă a evenimentului a reprezentat-o înmânarea Medaliei comemorative Farkas Gyula, cu care departamentul onorează de nouă ani profesorii de şcoală medie cu rezultate excepţionale în răspândirea cunoştinţelor de matematică şi informatică şi în îngrijirea talentelor. Premiaţii în 2014 au fost: Mészár Julianna (Salonta, Liceul Teoretic Arany János) şi Csapó Hajnalka (Miercurea Ciuc, Liceul Márton Áron) pentru rezultatele obţinute în predarea matematicii, iar Demeter Csaba (Satu Mare, Liceul Kölcsey Ferenc) pentru rezultatele obţinute în predarea informaticii. Evenimentul s-a încheiat cu o întâlnire editorială Matlap. Ca în anii precedenţi, coorganizatorii conferinţei au fost: cu Filiala din Cluj a Academiei Maghiare de Ştiinţe, cu Asociaţia de Cultivare a Matematicii Radó Ferenc, împreună cu Asociaţia Farkas Gyula Pentru Matematică şi Informatică, Institutul Maghiar de Matematică şi Informatică al Universităţii Babeş Bolyai, şi Universitatea Sapientia.
Conducerea: Robu Judit, preşedinte, Makó Zoltán vicepreşedinte, Darvay Zsolt, secretar.
 
7. Departamentului de Ştiinţe Agricole şi-a urmat planul de evenimente pentru anul 2014. Pe 11 ianuarie colectivul a comemorat 50 de ani de la moartea inginerului chimist şi farmacolog Kopp Elemér. În cadrul acestei manifestări,  Csedő Károly susţinut o comunicare, iar Györffi Jenő a prezentat vinurile din zona Aiudului. Pe 10 februarie a avut loc evenimentul Mezőgazdasági támogatások és pályázati lehetőségek Romániában, organizat împreună cu Catedra de Horticultură al Universităţii Sapientia.
În 28 februarie au fost comemorat academicianul Pap István, de la a cărui trecere în nefiinţă se împlinesc  20 de ani. Cu ocazia acestui eveniment a fost prezentată cartea acestuia cu titlul Brüsszeli levelek  de Szabó Zsolt, iar, după o proiecţie de film, familia Papp a înmânat o sculptură în relief cu Pap István, creaţia lui Benczédi Sándor, preşedintelui EME, Sipos Gábor.
La 1 martie a avut loc evenimentul Nyárádszeredai Kertésznapok, organizat împreună cu CENT. Pe 5 aprilie Bota Miklós a ţinut o prelegere cu titlul: A kolozsvári óriásnyúlfajták bemutatása, a kísérletek és eredmények.
Pe 24 aprilie au fost organizată, împreună cu Departamentul de Ştiinţele Naturii, Conferinţa Memorială Centenară Csűrös István.
Pe 25 aprilie împreună cu Catedra de Horticultură al Universităţii Sapientia, departamentul a organizat evenimentul întitulat Újdonságok a növényvédelemben, în cadrul căruia Györfi Mihály şi Lukács Balázs au ţinut prezentări.
Pe 16 mai a avut loc conferinţa A gyógynövénytermesztés és feldolgozás lehetőségei és kihívásai a III. évezred küszöbén, organizată împreună cu Catedra de Horticultură al Universităţii Sapientia, unde au susţinut prelegeri Varga Erzsébet, Péter Mária, Fazakas János, Bod Aladár şi Macalik Ernő.
Pe 14 iunie s-au sărbătorit 170 ani de la fondarea EMGE, unde Farkas Zoltán, Benkő Samu, Pozsony Ferenc şi Sebestyén Csaba au ţinut prelegeri.
Departamentul a colaborat în organizarea evenimentului Nyílt nap a Sapientia EMTE marosvásárhelyi Gyógynövénykertjében cu ocazia zilelor porţilor deschise la Catedra de Horticultură al Universităţii Sapientia.
La 12 august a fost organizat un moment comemorativ în amintirea lui Rajhona János, scriitor de specialitate, specialist în industria laptelui. Viaţa şi opera acestuia a fost prezentată de Farkas Zoltán.
În 19 septembrie s-a desfăşurat evenimentul intitulat Kukoricanapok, unde Iszlay Albert (Caussade Semences România), Ogrean Lucian (Euralis Seminţe România), Deliu Cristian (Pioneer HiBreed România), Moldován Csaba (Alcedo) au vorbit despre tehnicile moderne de cultivare a porumbului şi despre soiurile hibride. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Agrocomer Holding S.A. şi Catedra de Horticultură al Universităţii Sapientia.
Conferinţa departamentului în cadrul seriei de evenimente Ziua Ştiinţei Maghiare în Transilvania s-a desfăşurat pe 15 noiembrie, în colaborare cu Catedra de Horticultură al Universităţii Sapientia. La evenimentul care a avut loc în clădirea principală din Târgu Mureş al Universităţii Sapientia au fost prezentate 13 comunicări (a unui număr de 26 de autori), care au cuprins aproape toate domeniile agronomiei. Au fost prezentate şi volumele A Hitel és az EGE/EMGE şi Huszonnégy év az erdélyi magyar kertészet szolgálatában.
Conducerea: Farkas Zoltán preşedinte, Nyárádi Imre István vicepreşedinte, Lázár László secretar.
 
Grupurile de tineret
GEKKO (Geológus Egyetemisták Kolozsvári Kutató Osztálya [=Departamentul Clujean de Cercetare al Studenţilor de Geologie]) a străduit sa organizeze în acest an programe substanţiale şi variate. Membrii săi au participat atât la Sesiunea de Comunicare a Studenţilor, unde au primit o serie de premii, precum şi la alte conferinţe (Székelyföldi Geológus Találkozó, Bányász, Kohász és Földtani Konferencia). membrii grupului şi-au adus la rândul lor contribuţia la organizarea zilelor geologice în cadrul Zilelor Culturale Maghiare. Au organizat mai multe excursii de studiu, conduse de Wanek Ferenc, împreună cu studenţi maghiari de la Facultatea de Geografie al Universităţii Babeş Bolyai. au participat şi organizat excursii tematice în zona Călata, Rimetea. În cooperare cu Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare a UBB au organizat seria de prelegeri cu titlul Románia földtana [=Geologia României] unde Wanek Ferenc a susţinut o serie de prezentări. Pentru construirea comunităţii studenţilor geologi au organizat o serie de evenimente comunitare, cum ar fi şi tabăra de boboci.
La sfârşitul lunii octombrie a fost reînnoită şi conducerea grupării: Lengyel Hunor preşedinte, András Kinga vicepreşedinte, Baumgartner Tamás secretar.
KoMaTE (Kolozsvári Magyar Történészhallgatók Egyesülete [= Societatea Studenţilor Maghiari de Istorie din Cluj]) şi-a organizat cu regularitate săptămânală activităţile din domeniul de cercetare, precum şi prelegerile departamentale, însoţite de proiecţii de filme; membrii săi au participat la numeroase conferinţe, atât ca organizatori cât şi ca autori de comunicări.
Pe 13 martie a fost aleasă conducerea grupării, Oláh Szabolcs a devenit preşedinte, iar Belényesi Hunor şi Győrbíró Kunigunda vicepreşedinţi.
După acest moment, activităţile profesionale şi de construire a comunităţii au continuat energic până la începutul sesiunii. Pe 27 aprilie asociaţia a organizat concursul tradiţional de istorie pentru elevii din Cluj, anul acesta acoperind tematic Primul Război Mondial. Cercurile de specialitate din cadrul KoMaTE au avut întâlniri regulate: membrii cercului de Ev Mediu s-au întâlnit de cinci ori, în cadrul cercului de epocă contemporană au avut loc două evenimente, iar membrii cercului de arheologie (care cuprinde pe cei de preistorie şi antichitate) s-au întâlnit de patru ori. Serile tradiţionale de proiecţie de filme cu tematică istorică organizate de KoMaTE s-au bucurat de un  mare succes. La sfârşitul anului şcolar 2013–2014 a avut loc mutarea, reorganizarea şi re-numerotarea cărţilor din biblioteca KoMaTE, iar în cursul verii colecţia a fost extinsă cu câteva volume noi. În toamna anului 2014 a apărut din nou broşura KoMaTE Gólyafüzet, facilitând integrarea bobocilor în viaţa studenţească şi atragerea atenţiei acestora asupra valorilor culturale din oraş.
În noul an universitar s-a modificat sistemul serilor cu proiecţie de filme. Evenimentul care are loc bisăptămânal va avea o temă anuală. Astfel prima serie a cuprins filmele maghiare produse în perioada 1945–1990, care ilustrează o interpretare diferită asupra istoriei, sau alterează perioada respectivă. Pentru întărirea coeziunii membrilor un rol important l-a avut tabăra de boboci organizată între 10-12 octombrie la Băgara.
Cea mai importantă manifestaţie este Ziua KoMaTE.  În cadrul evenimentului de 3 zile organizatorii au încercat să prezintă activităţile grupării.
 KoMaTE are o colaborare fructuoasă cu Societatea Muzeului Ardelean, cu Magyar Ifjúsági Tanács [= Consiliul Tineretului Maghiar Din România] şi cu KMDSZ.
 
Filialele noastre
Filiala Gheorgheni a organizat în 2014 trei conferinţe şi numeroase întâlniri între autori şi cititori. Între 22-24 mai a avut loc o conferinţă internaţională de istorie, în cadrul căreia publicul interesat a putut cunoaşte munca celor din centrele de cercetare din ţară şi din Ungaria. La conferinţă au fost prezentare următoarele prelegeri: Demjén Andrea: Újabb régészeti adatok Gyergyószentmiklós történetéhez, Csukovits Enikő: Magyarország megismerése a középkorban, Tringli István: Az ötszáz éves Tripartitum, Rácz György: A papírhasználat kezdetei az erdélyi hivatali ügyintézésben, Csáki Árpád: A háromszéki protestáns lelkészek és iskolamesterek 1614. évi kiváltságlevele, Tüdős Kinga: Mindszenti Krisztina második házassága, Bernád Rita: Székely katolikus püspökök címerei, Rüsz-Fogarasi Enikő: Erdély leírása a kora újkori Atlaszok elbeszéléseiben, Garda Dezső: Gyergyószentmiklós városjoga a székely határőrség szervezése idején, Pál-Antal Sándor: Bodor Péter, az ezermester, Nagy Róbert: Külföldiek tőkebefektetései  Székelyföldön az 1880 –1918 közötti időszakban. După prelegeri a avut loc o prezentare de carte, iar a doua zi o excursie şi o evaluare a conferinţei.
Pe 6 septembrie a fost organizată o a doua conferinţă internaţională cu titlul Az erdélyi magyar-örmények történetének évszázadai, care a fost deschisă de Hamlet Gasparian, ambasadorul Armeniei în România. Conferinţa a avut ca invitaţi excepţionali pe profesorul Claude Mutafian, preşedintele Consiliului Cultural Româno-Armean, care a vorbit despre istoria armenilor din Asia Mică, şi pe Őze Sándor, profesor al Universităţii Catolice Pázmány Péter, cu prelegerea A Kárpát-medence mint befogadó társadalmi közeg: etnikumok, felekezetek a 16–18. századi Magyarországon. Pe lângă aceste prelegeri plenare, au mai fost prezentate următoarele comunicări: Bogos Mária: Szépvízi örmények múltja, Garda Dezső: A gyergyói örmények életkerete a 17. századtól a 20. század végéig; Sarány István: A bennünk rejlő örmény; Pál-Antal Sándor: A marosvásárhelyi örmények történetéből; Székely Szilárd: A marosvásárhelyi főtéri templom kriptájának örmény vonatkozásai; Magyari Sáska Zsolt: Örmény öntudat a számok tükrében Gyergyószentmiklóson; Issekutz Sarolta: Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület az örmény kultúra szolgálatában 2010–2014 között.
O altă conferinţă a Filialei  a fost organizată în cadrul forumului Ziua Ştiinţei Maghiare din Transilvania, cu o tematică care îşi propunea conectarea temei centrale a Academiei Maghiare cu nevoile specifice Gheorgheni-ului. Evenimentul s-a încheiat cu o prezentare de carte: Bákai Magdolna a prezentat volumul conferinţei având ca tematică identitatea armenilor maghiari din Transilvania. Volumul conţine comunicările susţinute la conferinţa filialei din 6 mai 2010.
Preşedintele filialei: B. Garda Dezső.
 
Filiala Târgu-Mureş a Societăţii Muzeului Ardelean a respectat în activităţile sale planul de lucru ratificat la adunarea generală din 2014. Majoritatea membrilor din filialele institutului nu fac în permanenţă muncă ştiinţifică. Cei care au însă o activitate ştiinţifică sunt preponderent din domeniul ştiinţelor naturale sau tehnice şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul altor instituţii, sau individual, în timpul liber. Cei cu preocupăr sin domeniul ştiinţelor umaniste îşi desfăşoară activitatea (în afară de Societatea Muzeului Ardelean) şi în cadrul altor instituţii cum ar fi activitatea istoricilor în cadrul Borsos Tamás Egyesület [=Societatea Borsos Tamás] sau a etnografilor la Kriza János Néprajzi Társaság (Asociaţia Etnografică Kriza János)
Pe 29 noiembrie 2014, filiala a organizat o sesiune ştiinţifică cu titlul Maros megye és Marosvásárhely történetéből[=Din istoria judeáului Mureş şi oraşului Târgu Mureş], în cadrul Zilei Ştiinţei Maghiare în Transilvania, împreună cu Borsos Tamás Egyesület (organizatori:acad. Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt şi László Lóránt). La conferinţă au prezentat fost prezentate 15 prelegeri, pe care organizatorii doresc să le publice într-un volum. Au susţinut comunicări: Pál-Antal Sándor, Soós Zoltán, Győrfi Zalán, Weisz Szidónia, Simon Zsolt, Szekeres Attila István (Sfântu Gheorghe), Nemes Gyula (Ernei), Tamási Zsolt, Spielmann Mihály, Bányai Réka, Koszta István (Miercurea Ciuc), Pál-Antal Sándor, László Lóránt, Lázok Klára, Novák Csaba Zoltán.
Membrii activi din punct de vedere profesional participă astfel la manifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate organizate de alte instituţii ştiinţifice, publicând totodată şi multe studii în periodice de specialitate şi în volume de studii.
Pe lângă toate aceste activităţi, cercetătorii experimentaţi au oferit în permanenţă consiliere ştiinţifică tinerii aflaţi la început de carieră cât şi tuturor celor interesaţi.
Secretar: Simon Zsolt.
Filiala Şimleul Silvaniei a convocat adunarea generală anuală pe 20 ianuarie 2014. Adunarea a aprobat raportul preşedintelui dr. Széman Péter cu privire la realizările anului 2013, apoi a discutat şi aprobat planul de lucru pe 2014. Filiala a organizat festivitatea de 15 martie împreună cu UDMR şi Fundaţia Báthory István. Pe 10 mai au ţinut împreună cu Filiala Zalău şi Zona Limitrofă evenimentul anual, Ziua cercetării în regiunea Sălajului. De această dată tema centrală a sesiunii ştiinţifice aflată la a XI-a ediţie a fost primul război mondial şi s-a desfăşurat sub titlul Száz éve tört ki az első világháború. În cadrul evenimentului a avut loc şi predarea premiului Petri Mór.
Pe 20 iunie a fost comemorată izbucnirea Primului Război Mondial, într-o manifestare realizată împreună cu Fundaţia Báthory István. În cadrul Zilelor Culturale Maghiare, pe 26-28 septembrie s-a procedat, deja pentru a XIV-a oară, la organizarea Cursului de Formare Profesională pentru pedagogie, care a avut 36 de participanţi.
Între 3-4 octombrie, tot în cadrul Zilelor Báthory, a fost organizată a XVIII-a ediţie a Cursului de Formare Profesională în Medicină, împreună cu MET. Cursul a avut parte de puncte de credit acordate de Colegiul Medicilor din România, la conferinţă înregistrându-se 143 de participanţi. Membrii filialei au participat la şedinţa generală EMEOGYSZ (Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály, Departamentul de Medicină şi Farmacie al Societăţii Muzeului Ardelean) precum şi la conferinţa organizată în cadrul secţiunii de medicină a forumului Ziua Ştiinţei Maghiare din Transilvania.
Preşedinte: Széman Péter.
Filiala Zalău şi Zona Limitrofă are puţini membri, însă la activităţile pe care le organizează participă mulţi simpatizanţi şi susţinători. Chiar dacă îşi desfăşoară activitatea într-o zonă cu populaţie maghiară destul de rarefiată şi în care îşi desfăşoară activitatea mai multe asociaţii culturale, membrii filialei au reuşit să-şi creeze o reţea de contacte şi relaţii de parteneriat cu aceste asociaţii, scopul lor fiind acelaşi: încurajarea şi susţinerea conştiinţei naţionale a maghiarilor din regiune şi din Transilvania. Mai mulţi membri activează şi în alte asociaţii, chiar şi în calitate de membri ai colegiului de conducere (de exemplu Lakó Hegyi Éva, Bajusz István în EMKE filiala Zalău sau Vida Katalin, Asociaţia Culturală Tövishát - Cehul Silvaniei). Membrii filialei au colaborat aşadar cu EMKE din Zalău, Societatea Pro Zalău, filiala EME din Şimleul Silvaniei, Fundaţia Báthory István din Şimleul Silvaniei, Asociaţia Culturală Tövishát din Cehul Silvaniei, revista culturală Hepehupa, Muzeul Judeţean din Zalău etc. Au fost prezenţi la evenimentele organizate în cadrul zilelor culturale din diferite sate. Acestea au oferit ocazii bune pentru întâlniri şi discuţii între membrii răspândiţi ai filialei. Filiala a luat parte la multe evenimente culturale de factură locală (după caz, contribuind şi la organizarea lor). Astfel aceştia au participat activ pe 15 martie la celebrarea zilei naţionale a Ungariei; la comemorările evenimentelor istorice; la Zilele Báthory de la Şimleul Silvaniei; la Zilele Tövishát din Cehul Silvaniei; la Zilele viţei de vie din Zalău; la manifestările Muzeului Judeţean; la Primăvara Liricii, la Zilele oraşului etc. Mai mulţi membrii au ţinut prelegeri ştiinţifice şi în localităţi din afara judeţului (Lakóné Hegyi Éva, Bajusz István etc.).
Marele eveniment anual al filialei este Ziua cercetării în regiunea Sălajului. Această conferinţă are o temă diferită în fiecare an, care se leagă într-un fel de cultura maghiară şi de zona Sălajului. În 2014 sesiunea ştiinţifică, organizată pentru a XI-a oară, a avut ca temă primul război mondial. Organizatorii au dorit să onoreze memoria eroilor şi victimelor, şi să evoce evenimentele tragice şi consecinţele lor. În organizarea evenimentului membrii filialei au colaborat şi de această dată asta cu alte instituţii: Filiala EME din Şimleul Silvaniei, cu EMKE din Zalău, Asociaţia Culturală Tövishát, Societatea Pro Zalău, Centrul Cultural din Judeţul Sălaj, Muzeul Judeţean din Zalău, revista culturală Hepehupa. Conferinţa din 9 mai a fost ţinută în casa EMKE din Zalău, şi au avut loc 7 prelegeri legate de tema centrală: Egyed Ákos: Gondolatok a háború(k)ról; Lóga Zsolt: Az I. világháború rövid összefoglalása képekben és élő felvételekben; László László: Szilágyság az I. világháború kezdetén; Kovács Kuruc János: Magyar Odüsszeia a XX. század elején; Péntek Pici László: Kakastoll a szélben (II.); Szabó Attila: Az I. világháború a magyar képzőművészetben; Gáspár Attila: Az I. világháború emléke a magyar népdalokban. Evenimentul a fost îmbogăţit de o expoziţie de insigne din timpul primului război mondial, considerate rarităţi de specialişti, împrumutată de Muzeul Judeţean de Istorie. O parte din prelegeri au fost publicate în revista culturală Hepehupa. Realizarea programelor a fost sprijinită de membrii filialei şi de simpatizanţi, însă în buna desfăşurare a lor a avut un rol important finanţarea Fundaţiei Communitas obţinut prin intermediul EME.
Ca apreciere pentru activitatea sa, preşedintele filialei, Bajusz István a primit Diploma de onoare. „Oameni de seamă ai Sălajului” de la Biblioteca Judeţeană.
Preşedinte: Bajusz István
 
Filiala din Miercurea Ciuc îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: revelarea trecutului cultural şi istoric a maghiarilor în special din zona secuimii, popularizarea cunoştinţelor ştiinţifice pentru locuitorii din Miercurea Ciuc şi zona Ciucului, susţinerea şi încurajarea intelectualilor din provincie către activităţi ştiinţifice şi de cercetare. Anul trecut membrii şi-au concentrat activitatea în direcţia formării structurilor de conducere a nou-fondatei, a recrutării de noi membri şi elaborării planurilor de activitate. În 2014 filiala a participat în organizarea a două evenimente ştiinţifice de mare anvergură. A  fost membru partener al conferinţei organizate pe 5-6 iulie în Miercurea Ciuc şi Dalnic, împreună cu instituţii importante din Miercurea Ciuc, cu Universitatea Sapientia, participând la organizarea acesteia alături de Consiliul Judeţean Harghita şi Consiliul Judeţean Covasna, Consulatul Maghiar din Miercurea Ciuc şi Primăria din Miercurea Ciuc. În cadrul conferinţei au susţinut prelegeri 17 cercetători din Transilvania şi Ungaria. Evenimentul s-a bucurat de un mare interes şi un ecou de presă pozitiv în ambele localităţi.
De Ziua Ştiinţei Maghiare filiala a organizat o conferinţă pe 28 noiembrie, cu scopul de a atrage atenţia asupra ştiinţei din Transilvania şi de a prezenta public rezultatele actuale de cercetare atât în domeniul ştiinţelor exacte şi în cel al disciplinelor umaniste.
Filiala a colaborat şi la evenimentele realizate de alte instituţii. Au participat la Baraolt la tabăra Erdővidéki Honismereti Szabadegyetem és Tábor, în cadrul căreia Balázs Lajos a ţinut două prelegeri ştiinţifice. Filiala a fost reprezentată şi la cea de a X-lea conferinţă naţională de poveşti populare, organizate de Magyar Olvasótársaság şi Biblioteca Judeţeană Bod Péter din Sfântu Gheorghe.
Conducere: Balázs Lajos, preşedintele filialei, Csata Kiss Andrea, secretar.
 
Filiala din Sfântu Gheorghe a fost fondată pe 8 martie 2014, şi au ales preşedinte pe Bíró Boróka Júlia. Filiala a participat pe 5-6 iunie la conferinţa Cselekvési alternatívák Székelyföldön. Térségfejlesztési konferencia és műhelygyakorlat organizată de Asociaţia Domokos Géza. Preşedintele filialei a susţinut o prelegere pe teme economice tinerilor din Gheorgheni la evenimentul Pénzkeresés fiatalon. De Ziua Ştiinţei Maghiare, filiala a organizat o masa rotundă. Scopul acestei întâlniri a fost analizarea situaţiei cultivării ştiinţei în limba maghiară în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş precum şi pentru enumerarea obiectivelor pentru viitor. Printre cei prezenţi au fost şi reprezentanţii universităţilor din aceste trei judeţe (UBB, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, Universitatea Sapientia), profesori universitari asociaţi din Ungaria, care predau în Secuime (Universitatea Corvinus din Budapesta), profesori de liceu care se ocupă de îngrijirea tinerelor talentelor (Liceul de Artă Plugor Sándor, Liceul Székely Mikó). Participanţii au reprezentat următoarele domenii ştiinţifice: fizică, economie, administraţie publică, matematică, medicină, artă, ştiinţe tehnice.
Conducere: Bíró Boróka, preşedintele filialei, Kulcsár Erika, secretar.
 
Ateliere de cercetare
Instituţia noastră sprijină şi ateliere sau grupuri de specialitate care desfăşoară activităţi ştiinţifice. Sediul nostru adăposteşte în continuare Asociaţia Pósta Béla, contribuind astfel la funcţionarea ei. Asociaţia este organismul reprezentativ al arheologilor maghiari din România; având drept obiective cercetarea problemelor de istorie, istorie a culturii, arheologie, istorie a aşezărilor umane, oferind totodată sprijin activităţilor de asemenea factură, cercetarea şi protejarea valorilor patrimoniale şi muzeale, precum şi facilitarea învăţământului universitar de arheologie şi istorie. Societatea muzeului Ardelean este partenerul proeminent şi constant al Asociaţiei Pósta Béla,colaborând în mod organic cu Societatea Muzeului Ardelean. Cele două instituţii participă la proiecte comune, pe termen lung; totodată, ele întreţin un punct de cercetare al cărui sediu este asigurat de Societatea Muzeului Ardelean. În 2014 s-au continuat, în organizarea Asociaţiei, săpăturile arheologice de pe telul Carei-Bobáld (sub conducerea lectorului universitar dr. Molnár Zsolt). Pe parcursul anului s-au derulat numeroase activităţi practice în domeniul cunoaşterii materialelor, respectiv pregătirea schiţelor arheologice (Apai Emese şi Nagy József Gábor). Şi în acest an au fost organizate cursurile de formare a studenţilor şi cercetările de teren derulate în cadrul Colegiului Pósta Béla. Asociaţia a organizat stagii de documentare, a oferit studenţilor Universităţii Babeş-Bolyai posibilitatea de a participa la schimburi de experienţă şi a îmbogăţit biblioteca asociaţiei. Mulţumită sprijinului financiar al Bethlen Gábor Alap [= Fondul Bethlen Gábor], al Fundaţiei Communitas, al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi al Ministerului Cercetării din România, asociaţia şi-a încheiat cu succes şi în 2014 programele care vizau cercetarea socio-arheologică a spaţiului transilvănean. În 2014/2015 în parteneriat cu Societatea Muzeului Ardelean şi Fundaţia Entz Géza au publicat volumul al VIII-lea (Serie nouă) din Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából.
Conducere: Bajusz István director, Pánczél Szilamér secretar, Molnár-Kovács Zsolt responsabil de proiect.
 
Programele Societăţii Muzeului Ardelean
 Societatea Muzeului Ardelean a derulat în 2014 următoarele programe pe termen lung pentru a-şi atinge obiectivele strategice:
I. Institutul de cercetare, programele de cercetare
Institutul de cercetare a luat fiinţă în primul rând pentru a cultiva ştiinţele naţionale, la iniţiativa şi sub conducerea regretatului Jakó Zsigmond, spiritul şi opera căruia sunt continuate de către discipolii săi. Obiectivul cercetării este de a explora sursele istorice şi lingvistice strâns legate de istoria şi cultura maghiarimii din Transilvania. Toate acestea au fost treptat suplimentate de cercetări în ştiinţele exacte şi naturale, în mare parte prin intermediul colaboratorilor externi.
Directorul institutului este istoricul de artă Kovács András, membru extern al Academiei Maghiare, vice-preşedinte al Societăţii Muzeului Ardelean. Institutul de cercetare numără în prezent 13 colaboratori interni.
În 2014 a fost finalizat volumul al IV-lea din seria Erdélyi Okmánytár, iar în ianuarie 2015 s-a finalizat şi tipărirea volumelor. Au continuat cercetările izvoarelor referitoare la istoria Transilvaniei premoderne, pregătirea pentru editare a fragmentului de registru al capitlului transilvănean şi al conventului din Cluj-Mănăştur şi publicarea Cărţilor Regale Transilvănene (= Erdélyi Királyi Könyvek).
În 2014 a fost prezentat ultimul volum din seria Erdélyi magyar szótörténeti tár, şi au început lucrările la volumul adiţional, volumul al XV-lea;în paralel  a început editarea unei baze de date digitale cu toponime maghiare din Transilvania, alături de completarea şi pregătirea pentru publicare a materialului cu toponime adunate de Szabó T. Attila.
30 de persoane, majoritatea tineri cercetători sau studenţi, au avut posturi temporare de cercetare, pe parcursul anului trecut, participând în 10 proiecte de cercetare. Conducătorii proiectelor respective sunt cadre didactice universitare, susţinând activităţile ştiinţifice dar şi lucrările cercurilor de specialitate demarate sub egida universităţii. Prin lucrările de cercetare derulate de institutul nostru, EME contribuie la educarea tinerei generaţii de cercetători şi la întinerirea intelectualităţii de specialitate. Activităţi de cercetare s-au desfăşurat şi în cadrul departamentelor, despre care se pot citi detalii în rapoartele departamentelor. Contractele de cercetare externe sunt pe o perioadă determinată, iar rapoartele întocmite la finalizarea acestora se pot citi pe site-ul Societăţii.
Cele trei departamente ale Institutului de Cercetare al Societăţii Muzeului Ardelean însumează proiectele de cercetare în domeniul ştiinţelor umaniste şi sociale, în cel al ştiinţelor tehnice şi naturale, precum şi pe cele care au ca tematică medicina şi farmacia.
În 2014 au derulat următoarele proiecte de cercetare:
A) Proiectele de cercetare ale departamentului de ştiinţe umaniste şi sociale
1. Explorarea şi editarea surselor din epoca Principatului Transilvaniei:
Coordonator: Prof. univ. dr. Kovács András, director. Obiectivul cercetării constă în explorarea şi editarea surselor referitoare la Evul Mediu şi Epoca Premodernă în Transilvania. Cercetătorilor din cadrul proiectului le revin următoarele sarcini de explorare a surselor:
     1.1. Pregătirea ediţiei sub formă de excerpte a Cărţilor Regale Transilvănene (= Erdélyi Királyi Könyvek)
Cărţile Regale (Libri Regii) redactate în cancelaria Principatului sunt printre cele mai importante izvoare ale Transilvaniei premoderne. Valoarea lor ca sursă istorică provine din varietatea tipurilor de documente cuprinse şi bogăţia de date referitoare la aproape toate domeniile vieţii sociale a Transilvaniei princiare. S-au realizat următoarele excerpte, făcute după regulile aplicate în volumele anterioare: dintre cărţile regale ale lui Bethlen Gábor VIII. (1615–1617), XII. (1623–1628) şi XV. (1622–1628) [MOL F1: 11, 14, 18.]. Totodată a fost finalizată verificarea excerptelor după cărţile regale ale lui Bocskai István din 1606. şi Rákóczi Zsigmond din 1607–1608. Este în fază finală şi excerptarea cărţilor regale ale lui Báthory Gábor 1608–1610. Cercetători: Fejér Tamás, Pakó László, Szász Anikó.
1.2. Explorarea activităţii conventului de la Cluj-Mănăştur ca loc de adeverire în perioada Principatului. Scopul acestei lucrări este publicarea în excerpte traduse în maghiară a registrelor latine conduse în unul dintre locurile de adeverire centrale ale Transilvaniei medievale. Publicaţia conţine excerptele celor 27 de protocoale organizate cronologic şi completate cu un index detaliat. Primul volum al acestei opere o să conţine 500 de excerpte din perioada 1576-1590.
Cercetător: Bogdándi Zsolt.
1.3. Pregătirea pentru editare al registrului din capitlulul transilvănean După publicarea diplomelor din perioada 1600-1613, urmează publicarea registrelor făcute în timpul domniei lui Bethlen Gábor (1613–1629). Din această perioadă datează registrele capitulare ale arhivarilor Debreceni János, Taracközi Péter, Barkai Ambrus şi Bojti Veres Gáspár (Arhivele Naţionale ale Ungarie, MOL F2). Materialul de arhivă fiind foarte voluminos, excerptele pregătite vor fi publicate în două volume. Primul volum va fi din excerptele făcute după însemnările din registru în perioada 1613–1619, cel de-al doilea urmărind perioada 1619–1629 . Primul volum va conţine excerptele făcute după însemnările requisitorilor Debreceni János şi Taracközi Péter.
Cercetător: Gálfi Emőke. Cercetarea se derulează în parteneriat cu Magyar Országos Levéltár [= Arhivele Naţionale ale Ungariei].
1.4 Funcţionarea cancelariei princiare în timpul familiei Báthori (1571–1602). Scopul acestei cercetări de istorie instituţională este analiza organizării şi funcţionării cancelariei din epoca familiei Báthori.
Cercetător: Fejér Tamás
2. Editarea volumelor seriei Erdélyi okmánytár şi cercetarea istoriei medievale a Transilvaniei.
Coordonator: Prof. univ. dr. Kovács András, director. Cercetători: W. Kovács András, Hegyi Géza. În cadrul proiectului se derulează următoarele cercetări:
2.1. Editarea volumului al V-lea din seria Erdélyi okmánytár Obiectivul cercetării este de a culege exhaustiv sursele medievale non-narative (diplome, misive, rapoarte, etc.) referitoare la istoria Transilvaniei (anterioare anului 1542), de a le examina critic şi de a le publica sub formă de colecţie sub formă de regeste în limba maghiară. Seria a fost iniţiată de prof. dr. Jakó Zsigmond (1916–2008), el reuşind şi să prelucreze o mare parte a diplomelor, până la anul 1400. Astfel editarea volumelor V-VI constă în tipărirea, verificarea, unificarea, completarea şi indexarea manuscrisului său. Volumul al IV-lea din Erdélyi okmánytár (1360–1372) a fost finalizat la sfârşitul anului 2014.
2.2. Întocmirea de materiale auxiliare Erdélyi okmánytár
Caracterul general ale acestei serii poate fi asigurat doar prin cercetări cuprinzătoare în biblioteci şi arhive. Proiectul are următoarele părţi: a) adunarea publicaţiilor rătăcite şi întocmirea bibliografiilor tematice, b) identificarea şi analiza unor diplome necunoscute până acum în arhivele din România şi fotografierea lor, c) completări la volumele apărute în seria Erdélyi okmánytár
2.3. Întocmirea de materiale auxiliare legate de istoria medievală a Transilvaniei. Obiectivele cercetării sunt: tabele arhontologice, tablouri genealogice, baze de date prosopografice; hărţi. Sunt în desfăşurare: a) cercetarea funcţionării organelor oficiale judeţene medievale din Transilvania; b) elaborarea arhontologiei episcopatului şi capitlului transilvănean şi elaborarea bazei de date a personalului din capitlul transilvănean din vremea dinastiilor arpadiană şi de Anjou; c) cercetarea administrării zeciuielii bisericeşti în Transilvania medievală.
3. Cercetări de istoria relaţiilor sociale în secolele XVIII-XIX. Publicarea corespondenţei lui Aranka György
Obiectivul proiectului este de a explora istoria culturală a Transilvaniei secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea din perspectiva mai multor criterii. În trecut istoria Transilvaniei a fost examinată doar din perspectiva unei singure naţiuni privilegiate. Examinarea în paralel a culturii popoarelor stabilite aici (maghiari, secui, saşi, români) permite formarea unei descrieri mai nuanţate. Obiectivul pe termen lung este, aşadar, explorarea unei istorii culturale nefocalizate pe naţionalitate. Cercetarea se desfăşoară cu colaborarea următoarelor instituţii: Catedra de Literatură Maghiară a UBB, Universitatea Creştină Partium, MTA Irodalomtudományi Intézet [= Institutul de Literatură al Academiei Maghiare], ELTE, Universitatea din Szeged, Universitatea din Viena.
Cercetător individual: dr. Biró Annamária.
4. Pregătirea volumelor din seria Erdélyi magyar szótörténeti tár
Obiectivul cercetării este editarea volumului al XIV-lea al Erdélyi magyar szótörténeti tár (SzT) şi pregătirea volumului al XV-lea. Volumul al XIV-lea a fost prezentat pe 22 martie 2014,  Materialul SzT a fost cules de Szabó T. Attila, iar lucrările s-au derulat şi se derulează respectând criteriile editoriale elaborate de acesta. Cele 14 volume pregătite reprezintă una dintre cele mai importante opere ale literaturii lexicografice maghiare, dar chiar şi a celei internaţionale. Cercetători: Tamás Csilla şi András Zselyke; colaboratori externi: Fazakas Emese (editor-şef), Benedek (n. Gergely) Piroska, Kósa Ferenc, Kürti Miklós, Zsemlyei Borbála (editori), Kiss András (lector), Szász Lőrinc (explicaţii de limba română), Volkán Júlia şi Hochbauer Mária (explicaţii de limba germană). Volumele SzT sunt pregătite colaborare cu Departamentul de Limba Maghiară şi Lingvistică Generală a UBB.
5. Baza de dată digitală a toponimelor maghiare din Transilvania de azi. În primăvara anului 2014 s-a născut o colaborare a Societăţii cu Secţia de onomastică a Catedrei de Lingvistică a Universităţii din Debrecen. În cadrul acestui proiect se urmăreşte actualizarea cercetării toponimelor istorice şi sociolingvistice începute de Szabó T. Attila  şi continuată de aşa numita „şcoală Clujeană”, şi totodată întocmirea unui catalog de toponime din Transilvania de azi (cu explicaţii incluse). Aceste lucrări sunt în concordanţă cu baza de dată digitală de toponime maghiare din Ungaria. Cercetători: Tamás Csilla şi András Zselyke. Colaboratori externi: Murádin László, Hints Miklós.
6. Cercetări de istoria ideilor politice contemporane. Obiectivul general al cercetării constă în a examina cum şi în ce măsură schimbările conceptului de spaţiu politic se subscriu conceptului de stat naţional. Temele aprofundate în cadrul cercetării: problemele administraţiei publice locale şi ale autorităţii publice. Cercetător individual: Ilyés Szilárd.
7. Cercetarea surselor scrise personale din Transilvania între secolele XVII-XVIII.
Obiectivul proiectului: de a cerceta literatura memorială şi misivele transilvănene din secolele XVII-XVIII. În Transilvania secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea s-au scris aproape în fiecare familie jurnale, memorii. Dintre acestea a ajuns până la noi un foarte bogat corpus de misive. Cercetătorii noştri explorează şi analizează aceste surse centrându-se pe câte o familie sau persoană.
7.1. Transcrierea şi pregătirea spre publicare al memoir-ului lui Székely László cu titlul: Élete… s ez idők alatt lött világi viszontagságainak leírása
Cercetător: Fehér Andrea
7.2. Scriitură nobiliară în Transilvania premodernă.
Cercetător: Papp Kinga
8. Cercetări de literatură şi teatru. Coordonator: Prof. univ. dr. Egyed Emese. În cadrul proiectului se derulează următoarele cercetări:
Obiectivele cercetării constau în primul rând în explorarea metodică a materialelor Muzeului Ardelean (manuscrise de beletristică), analiza şi publicarea lor, utilizarea materialelor incluse în arhiva de colecţii EME pentru scopuri ştiinţifice şi formativ-educaţionale, legarea tradiţiilor literare, teatrale şi de istorie a educaţiei ale maghiarilor din Transilvania de cultura europeană respectând criterii de specialitate, asigurarea viitorului personal de cercetare.
     Pentru a-şi realiza cercetările, membrii echipei de cercetare colaborează cu următoarele institute:SIHCTOB (Société Internationale d’Histoire du Théatre, de l’Opéra et du Ballet); MTA Irodalomtudományi Intézet, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság [= Asociaţia Internaţională de Filologie Maghiară]; societăţi internaţionale care adună cercetătorii specializaţi în secolul al XVIII-lea – Société Internationale dÉtude du XVIIIe siècle respectiv Grupul Internaţional de Lucru pentru Cercetarea Secolului al XVIII-lea; KAB; grupuri de cercetare universitare – UBB, Universitatea Creştină Partium, Universitatea Sapientia, ELTE, Universitatea din Szeged, Universitatea din Debrecen, Universitatea din Veszprém, Centrul Savaria al Universităţii Ungaria de Vest – ; Asociaţia Georgius Aranka, EMKE şi Asociaţia Interkulturali-THÉ.
În cadrul proiectului s-a realizat următoarea cercetare:
8.1. Modele şi exemple literare şi de teatru, originalitate – cercetare pentru cunoştinţele comune.
În cadrul proiectului se realizează analiză şi editare de texte din punct de vedere filologic şi interdisciplinar. Membrii participanţi reprezintă mai multe instituţii şi sunt masteranzi, doctoranzi şi cercetători.
Participanţi: Egyed Emese, Tar Gabriella-Nóra, Varga Piroska Ildikó, Molnár-Bodrogi Enikő şi Rácz Emese.
9. Culegerea prin chestionare şi sistematizarea valorilor etnografice materiale din bazinul Gheorgheni în vederea utilizării lor în turism.
Conducător de proiect: Garda Dezső
Scopul proiectului este adunarea monumentelor şi valorilor culturale din Gheorgheni.
Cercetători: Fodor Csanád, Kosa Ágota, Daradics Áron şi Demeter Éva-Laura, studenţii din anul doi al secţiei de turism al Extensiei Universitare Gheorgheni UBB
 
B) Proiectele de cercetare ale Secţiilor de Ştiinţe Naturale şi Tehnice
1.    Protejarea patrimoniului tehnic şi cultural în Transilvania.
Coordonator: conf. univ. dr. Bitay Enikő.
Obiectivele proiectului constau în a explora, studia şi proteja patrimoniul tehnic şi cultural în Transilvania. Examinarea ştiinţifică a componentelor materiale ale patrimoniului nostru cultural.
1.1 Cercetări privind istoria tehnicii şi industriei din Transilvania. Coordonatorul cercetării: ing. Márton László, cercetător pensionat.
Obiectivul acestei cercetări este investigarea monumentelor patrimoniului nostru tehnologic, a modului în care li s-ar putea reda funcţionalitatea, integrându-le totodată în patrimoniul nostru cultural, transformându-le în resurse pentru dezvoltarea culturală şi turistică a regiunii. Tematica actualei cercetări este istoricul evoluţiei mecanismelor de măcinare a grânelor (de la „pietrele alergătoare” la morile de apă). Cercetarea şi-a propus punerea în practică a cunoştinţelor acumulate prin realizarea unui mecanism de măcinare, a unui vinci (cu acţionare pedalieră), conectând astfel cercetările teoretice cu realizarea practică. Cercetători: Grupul de cercetare a istoriei tehnicii din cadrul Departamentului de Ştiinţe tehnice al Societăţii Muzeului Ardelean
1.2.       Cercetări de arheologie industrială, arheometalurgie şi arheometrie. Coordonator: dr. Veres Erzsébet conf. univ. pensionat. Scopul cercetării este analiza arheometrică a obiectelor de fier şi ceramică identificate în săpăturile din Porolissum. Evaluarea geologică, arheologică şi din punctul de vedere al ştiinţei materialelor îmbogăţesc cu rezultate semnificative cunoştinţele legate de moştenirea noastră tehnică.
1.2.1.Arheometalurgia fierului. Coordonator: dr. Veres Erzsébet conf. univ. pensionat.
Proiectul analizează materialele şi practica tehnologică a metalurgiei dintr-o epocă istorică stabilită, şi un spaţiu stabilit, cu metoda interdisciplinară al ştiinţei materialelor. Are ca scop cercetarea prelucrării fierului din Transilvania cu analiza arheometalurgică ale obiectelor de fier găsite în săpături arheologice, revelarea cunoştinţelor de materiale ale metalurgiei din epoca respectivă, şi ale cunoştinţelor şi obiceiurilor tehnologice.
Cercetători: Veress Erzsébet, Bitay Enikő, Kacsó Irén, Vass Lóránt, Pánczél Szilamér, Nyulas Dorottya, Konyelicska Lóránd.
1.3.                      Cercetarea izvoarelor culturale în vederea dezvoltării regionale.
Coordonator: dr. Talpas János, lect. univ.
Scopul proiectului este analizarea valorilor culturale şi sociale ale diasporei maghiare din Transilvania cu scopul dezvoltării regionale. În cadrul cercetării s-au realizat următorul program:
1.3.1.                Angajamentul minorităţii din oraşe în turismul cultural.
Coordonator: dr. Talpas János, lect. univ.
Proiectul evaluează şi clasifică monumentele Clujene ţinând cont de semnificaţia turistică ale acestora, totodată evaluează şi angajamentul minorităţii maghiare  clujene în impulsionarea turismului local. Finalizarea evaluărilor face posibilă schimbarea situaţiei monumentelor nevizitabile.
Cercetători: Talpas János, Orbán György, Deák Aliz şi Székely Péter.
2. Cercetări paleontologice.
Cercetător individual: Vremir Mátyás.
Obiectivul cercetării este de a demonstra, pe baza vestigiilor publicate, relaţia dintre fauna europeană şi asiatico-americană, relaţie care sugerează schimbul activ de elemente faunistice. De proiectul de cercetare ţin următoarele arii tematice:
2.1. Diversitatea şi răspândirea stratigrafică a pterozaurilor transilvăneni din cretacicul târziu
Obiectivul proiectului constă în cercetarea, revelarea reptilelor zburătoare deosebit de rare. Metode de cercetare planificate în acest segment: a) culegere de materiale, pregătire, examinare; b) analiza morfologică şi morfo-funcţională a azdarhidelor şi examinarea diversităţii lor. Cercetători participanţi la proiect: Gareth Dyke, Darren Naish (Southampton University), Radu Totoianu (Muzeul din Sebeş).
2.2. Diversitatea şi răspândirea stratigrafică a ţestoaselor din cretacicul târziu
Obiectivul proiectului constă în prelucrarea totală şi descrierea ţestoaselor arhaice, descoperite recent.
Cercetători participanţi: Csiki Zoltán (Universitatea din Bucureşti), Rabi Márton (Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta).
2.3. Reconstruirea spaţiului vital din cretacicul târziu, în special încuibarea dinozaurilor ierbivore de statură mică. Metode de cercetare prognozate în acest stadiu: a) adunarea materialelor, documentare de teren, preparare, analize morfometrice pe cojile de ou, pe cuiburi şi pe locurile de încuibare. Cercetători participanţi: Aki Watanabe (AMNH New York), Mark Norell (AMNH New York), Gareth Dyke (Southampton University), Radu Totoianu (Muzeul din Sebeş).
2.4. Analize de stratigrafie şi paleontologie în sedimente litorale şi de mlaştină din Petreşti (Sebeş) din cretacicul târziu. Metode de cercetare prognozate în acest stadiu: pregătire de hărţi, adunarea materialelor, preparare, analiză, descriere. Cercetători participanţi: Gareth Dyke (Southampton University), Radu Totoianu (Muzeul din Sebeş), Mark Norell (AMNH New York), Csiki Zoltán (Universitatea din Bucureşti), Ştefan Vasile (Universitatea din Bucureşti).
3. Cercetări de matematică şi informatică. Cercetări de optimizare continuă şi aplicaţiile ei. Coordonator: lect. univ. dr. Darvay Zsolt.
Un mare ansamblu de probleme practice de economie, inginerie sau de altă factură îl reprezintă problemele de optimizare examinate în domeniul cercetărilor de operaţii. Cercetarea se referă la aria algoritmilor lineari. Obiectivul de lungă durată constă în elaborarea unui sistem complex de software care oferă şi posibilitatea de a compara diferiţii algoritmi. În cadrul proiectului s-a desfăşurat următoarea cercetare:
3.1. Direcţii noi de căutare pentru algoritmi primare-duale. Scopul cercetării este afişarea şi formularea rezultatelor teoretice referitoare la direcţii noi de căutare şi algoritmi. Locaţia cercetării: Cluj-Napoca, proiectul se realizează prin cooperarea dintre Departamentul de Matematică al Societăţii Muzeului Ardelean şi Institutul de Matematică şi Informatică al Universităţii Babeş Bolyai. Cercetători: Darvay Zsolt şi Takács Petra-Renáta.
4. Cercetări de agronomie
Efectul îmbogăţirii cu nutriţiei asupra dinamicii de creştere, producţiei şi cantităţii ingredientului activ responsabil cu vindecare al armurariului (Silybum marianum). Cordonator:Nyárádi Imre-István lect. univ.
Obiectivul cercetării este crearea unui cadru profesional de analiză, care deschide posibilităţi noi şi asigură activitatea eficientă din punct de vedere economic a cultivatorilor de plante medicale, şi care să le asigure sustenabilitatea. Locaţiile cercetării: Târgu Mureş, Miercurea Ciuc (Kaposvár). Cercetători: Nyárádi Imre-István şi Bara Erzsébet.
 
C) Proiectul de cercetare al Departamentului de Medicină şi Farmacie
1. Dezvoltarea predării în limba maghiară al producţiei industriale de medicină. Coordonator: dr. Sipos Emese, conf. univ. prin acest proiect se urmăreşte predarea unor teme teoretice şi practice care sunt adaptate cerinţelor producţiei industriale ale medicamentelor. Scopul cercetării este realizarea unui material didactic în limba maghiară, care reprezintă o schimbare de paradigmă în predarea acestei materii şi care ajută substanţial pregătirea studenţilor farmacologi pentru activitatea în industria medicamentelor şi pentru desfăşurarea activităţilor specifice în farmacii.
2. Analiza schimbării genetice a immunglobulinei (IgH) în limfome. Coordonator:Mezei Tibor.
Obiectivul cercetării este introducerea unei metode de biologie moleculare în centrul de cercetare care să ajute în rezolvarea dilemelor diagnostice. Locaţiile cercetării: Târgu Mureş, Budapesta
3. Găsirea unor soluţii pentru învingerea temerii de stomatolog a copiilor. Coordonator: Mártha Krisztina.
De cele mai multe ori frica este responsabilă pentru amânarea tratamentelor stomatologice. Atitudinea copiilor se poate îmbunătăţii cu educaţia potrivită. În cadrul proiectului se caută soluţii pentru aceste probleme. Pe lângă grupul restrâns de cercetare cu implicarea studenţilor, au fost realizate analize şi tratamente organizate precum şi studii referitoare la frica de stomatolog în şcoli. Proiectul s-a realizat prin cooperarea dintre Departamentul de Medicină şi Farmacie EME şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş.
 

 
Rezultate, respectiv rezultate aşteptate
Volumele apărute şi în pregătire ale colaboratorilor interni ai institutului:
Erdélyi okmánytár. IV. 1360–1372. (Hegyi Géza şi W. Kovács András au editat şi completat manuscrisul lui Jakó Zsigmond, a apărut în 2014)
Kolozsvári boszorkányperek 1565–1743. Pakó László şi Tóth G. Péter au editat şi completat manuscrisul lui Kiss András, Editura Balassi, Budapesta, 2014. (A Magyarországi boszorkányság forrásai. Várostörténeti források 4., apărut în 2014)
A gyulafehérvári hiteleshely levélkeresői (1556–1690). (Gálfi Emőke)
Tollforgató Kálnokiak. Családi íráshasználat a 17–18. századi Erdélyben. (Papp Kinga)
Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. II. 1606–1608. (Erdélyi történelmi adatok VII. 4–5.) VII/4., Bocskai István királyi könyve 1606; VII/5. Rákóczi Zsigmond királyi könyve 1607–1608. (Fejér Tamás, Szász Anikó, Pakó László)
Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. III. 1608–1610. (Erdélyi történelmi adatok VII. 6) Báthory Gábor királyi könyvei 1608–1610. (Fejér Tamás, Szász Anikó, Pakó László)
Erdélyi okmánytár. V. 1373–1389. (Hegyi Géza şi W. Kovács András, prin editarea şi completarea manuscrisului lui Jakó Zsigmond)
A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei. 1576–1599. (Bogdándi Zsolt)
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei (1600–1613). ETA VIII. 2 (Gálfi Emőke)
A kolozsvári városi jogügyigazgatók tevékenysége és számadásai 1584–1665. (Pakó László)
Erdélyi magyar helynévtár I. Aranyos vidékének helynevei. (András Zselyke, Tamás Csilla)
 
În 2014 cercetătorii interni ai institutului au publicat 32 de articole, 4 cărţi, 3 recenzii, 1 evaluare, 1 interviu, 4 critici, au ţinut 17 prelegeri, au editat 14 publicaţii, şi au organizat 1 expoziţie.
Activitatea colaboratorilor externi a contribuit şi ea în mare parte la sporirea rezultatelor ştiinţifice; ei au publicat cercetările pe care le-au efectuat în programele EME în numeroase volume şi studii, o parte a lor chiar în publicaţiile EME.
În cadrul Societăţii Muzeului Ardelean au funcţionat 22 programe de cercetare în anul 2014. 30 de colaboratori externi au fost angajaţi pe perioadă determinată în 10 proiecte de cercetare, susţinând astfel activitatea ştiinţifică ale instituţiilor de învăţământ superior şi ale grupurilor ştiinţifice. Sponsorii programelor de cercetare:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. [Administraţia Fondului Bethlen Gábor S.A], Magyar Tudományos Akadémia [Academia Maghiară], Nemzeti Kulturális Alap [Fondul Naţional Cultural], Departamentul de Medicină şi Farmacie, Departamentul de Ştiinţe Tehnice al Societăţii Muzeului Ardelean.
 
II. Asigurarea funcţionării şi dezvoltării bibliotecii şi a Centrului de Informare şi Documentare
 
Fondul bibliotecii noastre centrale, aflată în incinta casei Rhédey, este alcătuit din lexicoane, dicţionare, bibliografii, repertorii, colecţii de limba şi literatura maghiară, ştiinţe sociale, naturale, tehnice, precum şi colecţii de periodice de specialitate. Aici se poate accesa şi una dintre cele mai complete colecţii de facsimile de codexuri. Colecţia noastră de CD-uri şi DVD-uri se compune din materiale didactice: repertorii, baze de date, dicţionare, hărţi şi alte mijloace auxiliare, acestea putând fi consultate pe computerele din sala de lectură, puse la dispoziţia cititorilor. Tot aici sosesc periodicele noastre curente; o parte a lor o distribuim – după ce am adunat numerele apărute în decursul unui întreg an – în bibliotecile noastre filiale.
Biblioteca noastră centrală a fost vizitată în anul 2014 de 391 de cititori înscrişi. Pe lângă acestea casa Rhédey este vizitat frecvent de cei interesaţi de publicaţiile Societăţii.
În luna iunie din anul 2014 am participat cu publicaţiile noastre la Kolozsvári Ünnepi Könyvhét [= Săptămâna Aniversară de Carte din Cluj], unde s-au bucurat de o largă popularitate.
În secţia bibliotecii care funcţionează în casa Jordáky a beneficiat şi anul trecut de un intens trafic al cititorilor, acest lucru fiind datorat în primul rând expansiunii cercului de cititori cu studenţii de la geografie şi datorită mutării colecţiei de cărţi KoMaTE în această clădire. Condica de cititori a înregistrat pe parcursul anului 1780 de semnături (studenţi, cadre didactice, cercetători).
Noul catalog online s-a îmbogăţit cu 663 de volume noi până la sfârşitul anului, iar 544 de volume au primit cote noi şi au fost introduse în catalogul digital. Prin urmare întreaga colecţie a casei Jordáky se regăseşte în catalogul online. Biblioteca a primit studenţi practicanţi în primăvara anului 2014, care au contribuit la inventarierea cărţilor KoMaTE.
Biblioteca din casa Lőrinczi se confruntă cu probleme de depozitare şi lipsă de spaţiu, aşadar  dezvoltarea colecţiilor devine tot mai problematică. Totuşi datorită eforturilor susţinute, biblioteca a reuşit să primească şi să pună la dispoziţia cititorilor donaţia inginerului pensionat Kiss Károly, şi documentele cercului de gazde din Bodo. Noile donaţii de cărţi (donaţiile lui Jancsó Miklós şi o parte a bibliotecii regretatului profesor de istorie, Palkó Attila) sunt ţinute deocamdată în depozit.
Printr-un proiect de cercetare finanţat de Nemzeti Kulturális Alap au fost achiziţionate rafturi pentru depozit şi cutii speciale pentru manuscrise, reuşind îmbunătăţirea pe moment a problemelor de depozitare. Rafturile au fost montate, iar ambalarea manuscriselor în cutiile speciale este în curs.
Administrarea şi dezvoltarea colecţiilor
Anul trecut în biblioteca noastră centrală au fost inventariate 933 de cărţi şi periodice; acestea au ajuns în proprietatea instituţiei noastre prin donaţii, relaţii de schimb, respectiv achiziţii.
Biblioteca centrală se achită şi de sarcinile aferente distribuirii publicaţiilor EME: vânzare, punere în circulaţie, depozitare etc., precum şi de distribuirea exemplarelor de autor şi ale volumelor către abonaţi; tot între sarcinile bibliotecii centrale se înscrie şi desfăşurarea relaţiilor de schimb interne şi internaţionale alături de trimiterea exemplarelor legale. În 2014 au fost donate 474 de volume la diferite instituţii, şcoli, invitaţi la prelegeri; au fost distribuite 621 de exemplare de autori din cărţile şi revistele apărute la editura noastră; au fost trimise 557 de publicaţii partenerilor de schimb inter-bibliotecar, prin poştă sau prin persoane împuternicite.
Cei mai importanţi parteneri ai bibliotecii au fost: Biblioteca Naţională a României din Bucureşti, Universitatea Sapientia, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” din Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi, Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, Fundaţia Jakabffy Elemér, Societatea Bolyai, Asociaţia Etnografică Kriza János, Fundaţia Entz Géza, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale din Cluj-Napoca, Biserica Unitariană din Transilvania, Institutul Teologic Protestant, Institutul de Lingvistică Szabó T. Attila, Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu-Gheorghe, Muzeul Secuiesc din Miercurea-Ciuc, Muzeul Haáz Rezső din Odorheiu Secuiesc, Muzeul Judeţean Satu-Mare, Muzeul Banatului Montan (Reşiţa), Muzeul Incze László (Târgu Secuiesc), Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület [= Societatea Culturală Rădăcini Armene în Transilvania], Országos Széchényi Könyvtár, Biblioteca Academiei Maghiare de Ştiinţe, Arhivele Naţionale ale Ungariei, Muzeul Naţional Maghiar, Societatea de Etnografie Maghiară, Biblioteca Universităţii ELTE, Biblioteca Universităţii din Debrecen, Biblioteca Universităţii din Szeged, Középkorász Műhely [= Atelierul Medieviştilor] din Szeged, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, METEM, Fundaţia Pro Hungaris, Muzeul Jósa András din Nyíregyháza, Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre), GWZO Leipzig, Institutul Maghiar din München, Südost-Institut din Regensburg etc.
În acelaşi timp biblioteca a primit donaţii din partea unor persoane fizice: Adamikné Jászó Anna, Bakó Botond, Biró Annamária, Boér Mária, Buzás Pál, Marius Diaconescu, Draskóczy István, Gaal György, Ittzés Mihály, Kicsi György, Kocsis Károly, Kővári Réka, Lőrinczi Réka, Murádin Jenő, Murádin László, Nagy János, Oborni Teréz, Paládi-Kovács Attila, Pintér Judit, Rokaly József, Tóth Pál Péter, Vekov Károly. Şi pe această cale dorim să le mulţumim donatorilor pentru  contribuţia lor la extinderea fondului de carte a bibliotecii.
 
III. Asigurarea funcţionării şi dezvoltarea bazei de date Erdélyi Digitális Adattár (EDA)
Societatea Muzeului Ardelean îşi dezvoltă în continuu repozitorul instituţional digital, iniţiat în 2011. Prin programele de digitizare încercăm să facem accesibil atât patrimoniul ştiinţific din Transilvania, cât şi cea mai curentă literatură de specialitate, alături de rezultatele cercetărilor curente. Baza de date Digitală a Societăţii Muzeului Ardelean are nouă unităţi în prezent. Conţine în primul rând versiunea digitală a vechilor publicaţii ale instituţiei, meta-datele colecţiilor sale, precum şi surse istorice referitoare la trecutul maghiarilor din  Transilvania, toate aflate într-o extindere continuă.
Până la sfârşitul anului 2014 numărul articolelor introduse în baza de date a ajuns la 19 200 şi pot fi accesate aici: http://eda.eme.ro/
Cele mai importante programe de digitizare în anul 2014 şi adresele la care pot fi accesate sunt:
 
1. Digitizarea seriei Erdélyi magyar szótörténeti tár [= Dicţionarul de Istoria Limbii Maghiare în Transilvania]
http://eda.eme.ro/handle/10598/9095.
Obiectivul proiectului: după editarea şi publicarea Erdélyi magyar szótörténeti tár¸ EME şi-a asumat şi finalizarea versiunii digitizate a Dicţionarului. Având în prim-plan criterii de calitate, scanarea volumelor este urmată de corectură, ceea ce reprezintă o sarcină complexă, nu numai una mecanică ci, putem spune, chiar de editare secundară. În 2014 a fost digitizat volumul al IV-lea din serie, şi a fost finalizat 90% din corectura acestuia.
2. Digitizarea publicaţiilor EME
http://eda.eme.ro/handle/10598/49
Scopul programului este digitizarea şi publicarea pe internet a volumelor apărute la Societatea Muzeului Ardelean. În anul trecut au fost digitizate: 42 de volume din seria Erdélyi tudományos füzetek (1929–1992) (http://eda.eme.ro/handle/10598/9744); volumul XIX al conferinţei Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, cu metadatarea celor 111 articole din volum (http://eda.eme.ro/handle/10598/28186); cele 14 prelegeri rostite la conferinţa Műszaki Tudományos Ülésszak (http://eda.eme.ro/handle/10598/28083) şi volumul digital al conferinţei (http://eda.eme.ro/handle/10598/28577), cu tot cu meta-datare. Pe lângă acestea a fost digitizat volumul: Rejtő Sándor: Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a szálasanyagok technológiája IV, şi a fost publicat prin platforma noastră online şi volumul lui Bodó Zalán cu titlul Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével (http://eda. eme.ro/handle/10598/28426).
3. Periodikák Erdélyi Digitális Adattára (PEDA [= Baza de date Digitală Transilvăneană a Periodicelor]) http://eda.eme.ro/handle/10598/16263 .
Obiectivul programului este şi digitizarea periodicelor de specialitate apărute în Transilvania, care au devenit rarităţi, şi sunt folosite şi azi de mulţi cercetători. În anul 2014 s-a continuat publicarea în baza de data a volumelor revistei Keresztény Magvető: vol. 1-4 din 2012. (http://eda.eme.ro/handle/10598/27641, http://eda.eme.ro/handle/10598/27642,  http://eda.eme.ro/handle/10598/27643,  http://eda.eme.ro/handle /10598/27644 ).
Am început digitizarea şi publicarea online al numerelor vechi, apărute după 1930 a revistei Erdélyi Múzeum. Numerele revistei sunt metadatate şi separate pe articole (http://eda.eme.ro/handle/10598/2516). Au fost încărcate şi volumele revistei apărute în anul 2014.
4.  Tudóstár [=Baza de date a oamenilor de ştiinţă] http://eda.eme.ro/handle/10598/9512
Colecţia conţine date referitoare la viaţa şi activitatea oamenilor de ştiinţă din Transilvania şi nu este un simplu lexicon, care conţine doar fotografia, biografia şi activitatea personajului, ci adună şi operele lor, bibliografia legată de fiecare dintre aceste personaje, incluzând, în anumite cazuri, şi patrimoniul acestora. În 2014 am început digitizarea patrimoniului care a aparţinut lui Martin Lajos, urmând să procedăm la meta-datarea acestor bunuri.
 Anul trecut am reuşit să certificăm EDA ca bază de data ştiinţifică şi să o înregistrăm în lista cu link-uri externe a MTA Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) [Baza de Date a Operelor Ştiinţifice a Academiei Maghiare]; în acest fel, publicaţiilor introduse în MTMT le pot fi atribuite link-urile din EDA.
 
IV. Publicare de cărţi şi periodice ştiinţifice. Editura noastră, publicaţiile noastre
 
Editura EME publică anual mai multe volume ştiinţifice, fie individual, fie în parteneriat cu alte edituri. Aceasta publică în mod regulat periodicele de specialitate ale instituţiei.
Dintre publicaţiile noastre departamentale care apar cu regularitate, anul trecut au apărut: numerele 1, 2, 3 şi 4 pe anul 2014 ale revistei Erdélyi Múzeum (revista preşedinţiei, a Departamentului de Filologie, Lingvistică şi Istorie, precum şi a Departamentului de Drept, Economie şi Ştiinţe Sociale; redactor responsabil: Kovács Kiss Gyöngy), numerele 2011–2012/19–20/3 (Chimie) şi 2013/21/1 (Biologie) ale revistei Múzeumi Füzetek – Acta Scientiarium Transylvanica (redactor responsabil: Fodorpataki László). Din revista Departamentului de Medicină, Orvostudományi Értesítő au apărut numerele 1 şi 2 din volumul 86 (redactor-şef: Egyed-Zsigmond Imre) precum şi numerele 1 şi 2 al volumului 87 (redactor-şef: Szabó Béla). A apărut numărul 19 din seria de volume de conferinţă Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka (redactor-şef: Bitay Enikő). Din revista Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából a apărut volumul VIII.(XVIII.).
Seria Erdélyi történelmi adatok s-a îmbogăţit cu volumul IX.2. - Dáné Veronka: Torda vármegye jegyzőkönyvei II. 1659–1707.
În seria Erdélyi Tudományos Füzetek au apărut următoarele volume noi: 277. Hegyi Géza, W. Kovács András (ed.): A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század); 278: Dávid Péter: „Itt van a` legvégső óltára Pallásnak”. Az Erdélyi Kéziratkiadó Társaság és az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság története; 279. Pósta Béla, red. Vincze Zoltán: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának története; 280. Gulyás László Szabolcs: Városfejlődés a középkori Máramarosban; 281. Benő Attila: Kontaktusjelenségek az erdélyi magyar nyelvváltozatokban; 282. Demeter Zsuzsa: Költői tradíció és könyvkiadás. Gyöngyösi István példája.
A apărut volumul al VII-lea din seria Tudomány- és technikatörténeti füzetek:Jancsó Árpád: Az Oravica-Anina hegyivasút története.
Seria Emberek és kontextusok s-a îmbogăţit cu trei volume noi: Vajda András: Az írás és az írott szó hatalma; Szalma Anna-Mária: A fénykép a mindennapi életben; Czégényi Dóra (red.): A mágikus erejű pap.
În anul 2014 a apărut şi volumul al XIV-lea din Erdélyi magyar szótörténeti tár (redactor şef: Fazakas Emese).
Editura noastră a iniţiat împreună cu Departamentul de Ştiinţele Comunicării şi Media în limba maghiară al Universităţii Babeş-Bolyai o serie nouă cu titlul Letöltés. Média- és kommunikációtudományi könyvsorozat. Primul volum din această serie a apărut în 2014: Zörgő Noémi: #erdélyi#magyar#fiatalok#szavazás.
Tot în anul 2014 a apărut primul volum al seriei seria Műszaki tudományos közlemények, care conţine prelegerile din domeniul ştiinţelor tehnice prezentate la şedinţa în plen a Zilelor Ştiinţei Maghiare din Transilvania din 22 noiembrie 2013, precum şi prelegerile susţinute în cadrul conferinţei XIV. Műszaki Tudományos Ülésszakon (XIV. MTÜ)  (redactori: Bitay Enikő, Máté Márton).
Pe lângă acestea, în afara colecţiilor au apărut: Vincze Zoltán: A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-korszakban (1899–1919), Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai vol. 1–2., Custură Ştefania Maria, Mihály Vilma-Irén, Tapodi Zsuzsa: Întâlnirea cu celălalt, Szabó Mónika: Differenciáldiagnosztikai kézikönyv, Keszeg Vilmos (ed.): A qui appartient la tradition, Borbély András, Orbán Jolán, Pieldner Judit (ed.): Irodalom, test, emlékezet, Egyed Emese (ed.): Képes beszéd, Bodó Zalán: Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével, Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor (ed.): Bethlen Erdélye. Erdély Bethlene, S. Pataki Mózes (red. Egyed Emese): Poétai Gondolatok, Türk, Erich: Die Orgellandschaft dreier nordsiebenbürgischer Landkreise: Cluj, Sălaj und Bistriţa-Năsăud – Három észak-erdélyi megye orgonatája: Kolozs, Szilágy és Beszterce-Naszód megye.
Publicaţiile în colaborare cu alte instituţii au fost: Kovács Zsolt, Orbán János (ed.): Táguló horizont; Ősz Sándor Előd: Bibliotheca Calviniana Transylvanica; Magyari Sára, Bartha Krisztina (ed.): A nyelv közösségi perspektívája; Tapodi Zsuzsa: Szövegek szövete; Fülöp Zoltán, Kovács Csongor, Székely Ibolya (ed.): Innováció és kreativitás a tudományban. Konferenciakötet.
Acreditarea editurii şi a publicaţiilor
În 2014 nu s-a modificat lista de publicaţii al Institutului Român de Acreditare. Editura Societăţii Muzeului Ardelean şi-a păstrat încadrarea în categoria B pentru domeniile istorie, ştiinţele culturale şi filologie, şi categoria C în domeniul ştiinţelor artistice şi de spectacole. Şi revista Erdélyi Múzeum şi-a păstrat încadrarea în categoria B în domeniile istorie, ştiinţe culturale, filozofie şi filologie.
Publicaţiile pe care Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) le încadrează în categoria B sunt importante pentru profesori universitari, doctoranzi şi cercetători care participă în viaţa ştiinţifică din România, fiindcă asigură parte din punctajul necesar pentru finanţarea proiectelor de cercetare şi implicit a progresului în cercetare şi în cariera universitară.
Popularizarea, diseminarea publicaţiilor noastre
Editura EME se preocupă ca, pe lângă strategiile tradiţionale de diseminare a cărţilor (reţele de distribuire, webshop, exemplare de schimb bibliotecar), să participe şi la diferite evenimente culturale. Pe de o parte prezentăm fiecare publicaţie nou apărută la editura noastră printr-o conferinţă  la sediul EME, cu invitarea specialiştilor în domeniul cercetării, iar pe de altă parte participăm la festivalurile culturale organizate în ţară dar şi în Ungaria.
În 2014 editura EME s-a prezentat cu succes la Festivalul de Carte din Budapesta şi la Ünnepi Könyvhét [=Săptămâna Festivă de Carte] din Budapesta, unde publicaţiile noastre pe anii 2013-2014 au fost expuse într-o locaţie cu mare vizibilitate pe standul operat de RMKC. În acelaşi timp ne-am prezentat cu un stand propriu la Săptămâna Festivă de Carte de la Cluj. În cadrul acestui eveniment a avut loc şi o prezentare de carte la sediul central EME.
În august 2014 editura EME a avut standul propriu în seria de evenimente din cadrul Zilelor Maghiare din Cluj, unde publicul larg a putut face cunoştinţă cu materialele promoţionale ale editurii şi cu publicaţiile noastre. În cadrul ediţiei al doua a festivalului Vásárhelyi Forgatag din Târgu Mureş a fost organizat Târgul cărţilor de istorie în incinta Bibliotecii Teleki, eveniment la care a participat şi editura noastră. La festivitatea din 20 noiembrie organizată de Biblioteca Judeţeană Octavian Goga din Cluj Napoca, dintre publicaţiile apărute în anii 2012-2013 trei dintre volumele noastre au fost premiate: Bogdándi Zsolt A kolozsmonostori konvent a fejedelemség korában, Egyed Emese (ed.): Látható jelentés. Színház és filmtudományi írások şi Gidó Attila: Oktatási intézményrendszer és diákpopuláció Erdélyben 1918–1948 között.
Finanţatorii publicaţiilor noastre
Apariţia cărţilor şi revistelor noastre este posibilă mulţumită sprijinului financiar al următoarelor instituţii: Bethlen Gábor Alap [= Fondul Bethlen Gábor], Nemzeti Kulturális Alap [= Fondul Cultural Naţional] din Ungaria, Academia Maghiară de Ştiinţe, MTA Domus Hungarica Scientiarium et Artium [=Bursa Domus Hungarica Scientiarium et Artium al Academiei Mgahiare], GWB Magyaroszág Alapítvány [= Fundaţia GWB Ungaria], Fundaţia Communitas din România, AFCN (Administraţia Fondului Cultural Naţional din România), Departamentul de Medicină şi Farmacie al Societăţii Muzeului Ardelean, Departamentul de Ştiinţe Tehnice al Societăţii Muzeului Ardelean, şi Gedeon Richter România S.A.
Site-ul editurii: http://eme.ro/kiado. Editor responsabil: Biró Annamária, secretarul editurii: Papp Kinga.
 
V. Formări profesionale
 
Datorită lipsei de resurse, anul trecut au avut loc numai cursurile de formare profesională acreditate ale Departamentului de Medicină şi Farmacie, care sunt recunoscute de Camera Medicilor şi Farmaciştilor. În aprilie, cursul de formare profesională a fost organizat la Târgu Mureş în cadrul conferinţei XXIV. Tudományos Ülésszak, în mai la Cluj-Napoca în cadrul ediţiei al XXI-a a Zilelor Báthory, iar în noiembrie în cadrul conferinţei XVIII. Erdélyi Orvosnapok la Şumuleul Ciuc. Mai multe detalii despre aceste evenimente sunt prezentate în raportul departamentului de medicină.
 
 
Investiţii, dezvoltarea de utilităţi
În anul 2014 bugetul avut la dispoziţie a fost destul de restrâns, însă am reuşit să folosim o sumă de 13 328 lei la dezvoltarea utilităţilor, care provine din mare parte din sponsorizări.
Colecţiile noastre se îmbogăţesc anual şi a devenit din ce în ce mai problematică primirea noilor materiale şi depozitarea lor într-un mediu adecvat şi profesionist. Astfel în 2013 am depus un proiect la NKA [= Fondul Cultural Naţional] din Ungaria pentru achiziţionarea schelelor pentru depozitul de manuscrise şi pentru cutii speciale de depozitare. Din suma câştigată, în valoare de 5999 lei am cumpărat schele de mare rezistenţă, fabricate din oţel, care au fost montate în casa Lőrinczi.
În casa Jordáky a fost necesară schimbarea centralei termice, costul de achiziţionare şi montare a acesteia fiind de 2330 lei.
Pentru dezvoltarea reţelei de calculatoare au fost cheltuiţi 4999 de lei.
 
Donaţii, sponsorizări, posibilităţi de finanţare
Valoarea capitală după bilanţ a Societăţii Muzeului Ardelean în 2014 este de 4 544 186 lei. Am încheiat anul cu o pierdere de 69 890 lei. Valoarea scăzută prin amortizarea resurselor investite este de 2 786 304 lei. Mărimea capitalului circulant la sfârşitul anului era 1 837 992 lei. În această valoare este inclusă şi valoarea cărţilor din bibliotecile noastre, care însumează 336 710 lei.
 Valoarea cheltuielilor scurtă durată a fost la finalul anului de 43 649 lei, care rezultă din facturile datorate şi impozitele aferente anului 2015.
Bilanţul pe 2014 arată o diferenţă negativă de 4,4% faţă de cel planificat.
Cheltuielile de întreţinere s-au mărit cu 16% faţă de cele planificate, ceea ce se explică pe de o parte prin majorarea preţurilor de utilităţi, pe de altă parte prin dezvoltarea activităţilor Societăţii Muzeului Ardelean, din care în mod evident rezultă şi un plus de cheltuieli.
Costurile individuale ale personalului permanent arată o scădere de mai mult de 8% faţă de cel plănuit. Ca urmare a bugetului restrâns nu am reuşit sa asigurăm alocaţiile personale suplimentare. La scăderea cheltuielilor a contribuit scăderea contribuţiilor pentru asigurările sociale cu 5%.
Şi anul 2014 a fost marcat de fluctuaţii bruşte ale cursului valutar, fapt care se constituie în una din cauzele diferenţei semnificative dintre cheltuielile financiare planificate şi cele realizate.
Unităţile de buget care depindeau de proiecte au fost modificate în concordanţă cu finanţările obţinute. Cheltuielile editurii arată o creştere cu 21% faţă de cele planificate, datorită planului editorial din 2014 care este rezultatul noilor oportunităţi de finanţare.
Structura cheltuielilor e similară anilor precedenţi - cea mai mare parte al bugetului pe anul 2014 îl alcătuiesc costurile individuale cu personalul permanent (21 de persoane), aproape 40% din totalul cheltuielilor. Programele de cercetare externe, digitizarea şi contractele externe de editare alcătuiesc 6% din buget. Cheltuielile de întreţinere şi funcţionare ale instituţiei sunt 10% din buget, iar restul reprezintă costul evenimentelor şi a formărilor profesionale (16%), preţul de producere a publicaţiilor (24%), investiţii (1%) şi cheltuieli financiare (3%).
Sursele de venituri arată similar cu cele din anii precedenţi: mai mult de 63% din buget provine din sponsorizări, iar restul, mai puţin de 37%, am realizat din propriile resurse (cotizaţii, taxe de participare la conferinţe, donaţii, vânzarea publicaţiilor, sau alte venituri financiare).
O mare parte a sponsorizării provine din Ungaria (91%), iar cele interne nu ajung nici la 10%.
Sponsori instituţionali interni (5,78% din venitul total): Fundaţia Communitas (3,82%), Secretariatul General al UDMR (1,60%), Primăria Cluj-Napoca (0,36%).
Sponsori din Ungaria (57,6% din venitul total): cea mai mare parte din finanţări am primit de la Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. [= Administraţia Fondului Bethlen Gábor S.A.] (62% din finanţările totale), după care urmează finanţările acordate de Nemzeti Kulturális Alap [Fondul Cultural Naţional] (16%); la aceştia se adaugă finanţările pentru funcţionarea şi desfăşurarea evenimentelor şi publicaţiilor acordate de Academia Maghiară (12%).
Munca din cadrul instituţiei noastre a fost susţinută şi de: Evoline S.R.L., Farmacia Gedeon Richter (Târgu Mureş), Multinvest S.R.L. (Târgu Mureş), Laboratorul Pharmaquest (Târgu Mureş), WECO TMC S.R.L. (Târgu Mureş), Clini Lab S.R.L. (Târgu Mureş), Lamoszt S.R.L. (Târgu Mureş), Laboratoarele de biofizică BioLabor S.R.L. (Budapesta), Osteopharm S.R.L. (Târgu Mureş).
Ne exprimăm şi pe această cale gratitudinea faţă de toţi aceşti sponsori care ne-au susţinut în activităţile noastre!
Programele de burse MTA Domus precum şi finanţările pentru instituţie şi pentru cercetare au oferit şi în acest an un sprijin consistent în demersurile noastre. În acelaşi timp mulţumim Fundaţiei Gróf Mikó Imre pentru continuul sprijin şi suport în desfăşurarea activităţilor noastre.
 
Dreptul nostru de proprietate, imobilele noastre de odinioară
 Statutul colecţiilor noastre ştiinţifice de o valoare inestimabilă rămâne în continuare neclarificat, nu am reuşit nici până acum să impunem recunoaşterea dreptului de proprietate asupra lor, cu toate că preşedinţia a solicitat prin multiple petiţii urgentarea procedurilor. Pentru rezolvarea acestora este nevoie şi de voinţă politică. În vederea recuperării imobilului nostru din Piaţa Unirii din Cluj, casa Wass Ottília (Piaţa Unirii nr. 11) avem de mai mulţi ani un proces pe rol. Am încercat obţinerea ei prin procedeu administrativ (la Bucureşti la consiliul de restituiri, respectiv la Consiliul Municipal Cluj-Napoca), deocamdată fără succes. Procesul a fost suspendat pentru clarificarea situaţiei cadastrale. Desigur, ne menţinem în continuare exigenţele de drept.
Societatea noastră demarat procedura de repartizare a casei Jordáky în 2011 care încă nu s-a încheiat. Am ajuns la o înţelegere cu Consiliul local în vederea cumpărării părţii care se află în posesia statului, dar pentru pasul final ne lipseşte doar hotărârea consiliului, resursele financiare ne sunt la dispoziţie.
241 m2 din terenul aferent casei Lőrinczi este în continuare în proprietatea statului, deşi impozitul este plătit de Societatea Muzeului Ardelean. Am depus cererea de retrocedare cu în baza Legii  nr.18/1991. Rezolvarea este de aşteptat în cursul 2015.
 
Cuvânt de încheiere
 Rezumând activitatea din 2014 a Societăţii Muzeului Ardelean putem considera că a fost un an împlinit. Deşi finanţarea se obţine cu greutate pentru activităţi atât de complexe cum este Societatea noastră, profilul bogat al instituţiei permite concentrarea activităţii pe variate axe de prioritate.. Când apare posibilitatea unei finanţări serioase a unui program, atunci proiectul respectiv devine prim planul activităţilor Societăţii dispunând astfel de toate resursele pentru a se putea desfăşura cu succes.
Cel mai important este însă sustenabilitatea instituţiei, asigurarea salarizării cercetătorilor cu contract permanent şi stabilitatea unei finanţări normative sunt prioritare, fiindcă numai astfel putem realiza cu succes programele de cercetare de lungă durată. Prin funcţionarea instituţiei şi prin munca conştiincioasă a directorilor de departamente şi filiale putem să ne angajăm în realizarea altor programe finanţate din diferite proiecte.
Anul trecut nu am reuşit să acordăm o atenţie potrivită sarcinilor muzeale, deşi am avut aspiraţii şi în această direcţie. Sustenabilitatea instituţiei şi realizarea, conform planului stabilit, a programelor prezentate a fost o sarcină complexă pentru angajaţii instituţiei şi pentru conducerea departamentelor şi filialelor.
Pe această cale ne exprimăm gratitudinea pentru ajutorul acordat, cu mulţumiri speciale colegilor, care au fost întotdeauna gata pentru a rezolva sarcinile care se înmulţeau pe măsură ce proiectele Societăţii căpătau consistenţă.
Mulţumim pentru munca încununată de succes al colegilor şi cercetătorilor depusă la temelia spirituală a Societăţii noastre precum şi sponsorilor noştri pentru ajutorul altruist şi suportul financiar care ne-a susţinut să ajungem astăzi aici.
 
Cer cu respect aprobarea raportului.
 
Cluj-Napoca, 28 februarie 2015
 
Bitay Enikő m.p.
Secretar general 
info@eme.ro