ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
NavigareIstorie
Societatea Muzeului Ardelean este o instituţie cu caracter academic constituită în 1859 cu ajutorul contribuţiilor cetăţeneşti. Fondatorul este contele Mikó Imre, care a donat societăţii grădina sa având o suprafaţă de 12 iugăre împreună cu imobilele situate pe acest teren.
Scop
Scopul Societăţii este răspândirea şi cultivarea ştiinţelor şi culturii în limba maghiară, inventarierea şi păstrarea valorilor ştiinţifice şi culturale maghiare.
Raportul Secretarului General privind activitatea Societăţii Muzeului Ardelean pe anul 2014
Membrii
Societatea are 1500 de membri plini, 102 de membri fondatori şi 90 de membri sprijinitori, dintre care 16 academicieni şi 200 având gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe.
Societatea are ca şi membri colaboratori mai mult de 2000 de studenţi. Organele de conducere ale Societăţii: adunarea generală, comitetul de direcţie şi prezidiul. Prezidiul şi comitetul de direcţie îşi desfăşoară munca sub formă de activitate în folosul societăţii fără nici o indemnizaţie bănească.
Secţii ştiinţifice
Societatea are 7 secţii: I. Secţia de Litere, lingvistică, filozofie şi istorie, II. Secţia de Ştiinţe ale naturii, III. Secţia de Ştiinţe medicale şi farmaceutice, IV. Secţia de Ştiinţe juridice şi sociale, V. Secţia de Ştiinţe tehnice, VI. Secţia de Matematică şi Informatică, VII. Secţia de Ştiinţe Agricole. Membrii Secţiilor sunt angajaţii cu normă întreagă ai altor Instituţii, nu primesc indemnizaţie pentru activitatea lor desfăşurată în cadrul Societăţii.
Fiecare secţie organizează conferinţă ştiinţifică în fiecare an. Manifestarea ştiinţifică cea mai importantă organizată de Prezidiul Societăţii este evenimentul Zilele Ştiinţei, care este un forum în scopul înfloririi vieţii ştiinţifice maghiare din România.
Institut de Cercetare
Societatea are un Institut de Cercetare, având 12 cercetători, care îşi desfăşoară activitatea lor integral sau parţial în cadrul Societăţii noastre. Între obiectivele principale ale acestui Institut se regăseşte redactarea şi publicarea Dicţionarului Istoric al Limbii Maghiare din Transilvania, exploatarea surselor istorice privind evul mediu, epoca modernă de la începuturi până în prezent, cercetarea regiunilor, cercetări informatice şi cercetarea istoriei Transilvaniei, Structuri instituționale si elite din Ţara Silvaniei în secolele XIV–XVII.
În folosul cercetătorilor s-a dezvoltat o bază de infrastructură, iar instituţia a fost atestată conform normelor din România (CNCSIS). Graţie rezultatelor ştiinţifice recunoscute pe plan internaţional apărute în diverse publicaţii, EME este înscrisă şi în clasamentul instituţiilor de cercetare din România, ţinut în evidenţă de indexul Thomson-ISI.
Editura
Societatea Muzeului Ardelean încă din anii 1860 a publicat în ediţie proprie lucrările ştiinţifice care au rezultat din prelucrarea propriilor colecţii şi a editat mai multe reviste. În 1990 cu reînceperea activităţii ştiinţifice a revivifiat şi activitatea de editură.
În anul 1991 a lansat din nou revista Erdélyi Múzeum, care apare de atunci cu câte 4 numere pe an. Revista Orvostudományi Értesítő apare deasemena fără întreruperi. În continuarea seriei Erdélyi Tudományos Füzetek în 1991 a apărut volumul 209. al seriei care azi a ajuns la numărul 264. În această serie apar operele angajaţilor din cadrul Institutului de cercetare a Societăţii Muzeului Ardelean, teze de doctorat, ediţii de surse.
Au apărut două volume noi şi în cadrul ediţiilor de surse arhivistice.
Secţia de Ştiinţe Tehnice a institutului publică anuare şi publicaţii de specialitate. Socieatatea Muzeului Ardelean a preluat şi editatarea volumelor corespunzătoare din Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár (Dicţionarul istoric-etimologic al lexicului maghiar din Transilvania), şi Romániai Magyar Irodalmi Lexikon (Lexiconul literaturii maghiare din România).
Nivelul ştiiţific a publicaţiilor este asigurat de lectori de specialitate.

Societatea Muzeului Ardelean este editură acreditată în baza de date CNCSIS din 2005.
http://www.eme.ro/kiado/ro
Biblioteca
Societăţii este cea mai importantă bază de informaţii bibliografice. Societatea are biblioteci de specialitate în 4 clădiri cu aproximativ 60.000 de volume. Societatea are un Centru de Documentare şi Informaţii care asigură accesul la informaţiile digitale. http://dspace.eme.ro/

Bibliotecile noastre:
Centru de informare şi documentare
Periodice, referinţe, lingvistică şi istorie literară maghiară, sociologie, informatică
Ştiinţele naturii, matematică, economie, ştiinţe tehnice (25 000 volume), periodice
Bază de date online
Str. Napoca nr. 2
Deschis zilnic 9-16
Biblioteca Jordáky
Istorie, istoria literaturii, sociologie,
periodice (556 titluri, 2060 volume),
str. Hasdeu nr. 39
Deschis zilnic 9-16

Contact
Societatea Muzeului Ardelean
RO, 400009 Cluj str. Napoca nr. 2-4
400750 OP 1-191
Tel/fax: +40-264-595176
email: titkarsag@eme.ro,
http://www.eme.ro
info@eme.ro