ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Az EME Kiadványai  »  Könyvek 
Könyvek

Sorozatok:
Erdélyi Tudományos Füzetek
Erdélyi Történelmi Adatok
Romániai Magyar Bibliográfiák
Műszaki Tudományos Füzetek - FMTÜ
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár
Székely Oklevéltár
Műszaki Tudományos Füzetek
Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára
Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek
Vándorgyűlések
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon
Jubileumi kiadványok
Emberek és kontextusok
Kölesériana
Certamen
Műszaki Tudományok Ülésszaka
Letöltés. Média- és kommunikációtudományi könyvsorozat
Műszaki Tudományos Közlemények
Erdélyi drámatéka
Erdélyi Magyar Helynévtár
Tudósportrék

Könyvek:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W  
A
 1.
Albu-Balogh Andrea, János Szabolcs (szerk.): Az irodalom és kultúra éltető közege: a lokális és regonális 2.
 2.
Albu-Balogh Andrea, János Szabolcs, Verók Attila (szerk.): Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális
 3.
András Orsolya: Szabadra írni
 4.
Angi István, Csákány Csilla szerk.: Zenei művelődésünk a változó régióban
 5.
Antalné Tankó Mária: Gyimesi Írott tojások
B
 6.
Bajusz István: Amfiteatrul de la Porolissum și amfiteatrele din provinciile romane de la Dunărea de Mijloc
 7.
Bakk-Miklósi Kinga – Hézser Gábor: Pasztorálpszichológia
 8.
Bakó Rozália Klára (szerk.): The Chair: Visual Encouters with Power=Székek: Vizuális találkozások a hatalommal
 9.
Balázs Imre József: Üvegfej és homokóra
 10.
Bálint János, Nyárádi Imre-István, Fora, Ciprian George: Substanțele active ale pesticidelor
 11.
Bánffi-Benedek Andrea: Lyrik und Musik
 12.
Bányai Éva: Fordulat-próza
 13.
Bányai Éva, Demeter Zsuzsa, Egyed Emese (szerk.): Bálint Tibor 90 - Textusok, kontextusok
 14.
Bartha Katalin Ágnes (szerk.): Színház, civil társadalom és politikum
 15.
Bartha Katalin Ágnes (szerk.): Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában
 16.
Bartha Katalin Ágnes, Biró Annamária, Demeter Zsuzsa, Tar Gabriella-Nóra (szerk): Hortus amicorum
 17.
Bartók Katalin, Bauer Norbert (szerk.): Erdély püspöke, tudósa és mecénása - Haynald Lajos
 18.
Benedek István: Repülőmodellezés Kolozsváron
 19.
Benkő Samu (szerk.): Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I.
 20.
Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit (szerk.): „…hogy legyen a víznek lefolyása..."
 21.
Benő Attila, Fazakas Emese, Zsemlyei Borbála (szerk.): Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában
 22.
Benő Attila, Fazakas Noémi (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia
 23.
Benő Attila, T. Szabó Csilla (szerk): Az ember és a nyelv - térben és időben
 24.
Berki Tímea: A román irodalom magyar bibliográfiája: 1970-1980 - Bibliografia maghiară a literaturii române: 1970-1980
 25.
Bethlen Farkas: Erdély története I.
 26.
Bethlen Farkas: Erdély története II.
 27.
Bethlen Farkas: Erdély története III.
 28.
Bilibók Renáta, Biró Annamária, Serestély Zalán (szerk.): Életeink. Horváth Andor-invokációk
 29.
Biró Annamária, Egyed Emese (szerk.): Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai
 30.
Bitay Enikő, Sipos Gábor (szerk.): A romániai magyar tudományosság intézményi keretekben
 31.
Blos-Jáni Melinda (szerk.): Látható Kolozsvár
 32.
Bocskay István, Matekovits György: Fog- és szájbetegségek megelőzése
 33.
Bodó Zalán: Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével
 34.
Bogdándi Zsolt, Dáné Veronka, Lupescu Makó Mária (szerk.): Album amicorum
 35.
Bogdándi Zsolt, Gálfi Emőke (szerk.): Betegség és gyógyítás a régi Kolozsváron és Erdélyben
 36.
Bogdándi Zsolt, Lupescu Makó Mária (szerk.): Peregrináció és erudíció
 37.
Borbély András, Orbán Jolán, Pieldner Judit szerk.: Irodalom, test, emlékezet
 38.
Boszák Gizella (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 3.
 39.
Boszák Gizella, Crisan Renata Alice (herausg.): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
C
 40.
Csákány Csilla (szerk.): Az erdélyi magyar kóruskultúra a Romániai Magyar Dalosszövetség védnöksége alatt
 41.
Cseke Péter (s.a.r.): Eke és toll
 42.
Csetri Elek: Kelemen Lajos élete és munkássága
 43.
Czibula Katalin, Emődi András, János-Szatmári Szabolcs (szerk.): Dráma - Múlt - Színház - Jelen
D
 44.
Dáné Tibor Kálmán, Egyed Ákos, Sipos Gábor, Wolf Rudolf (szerk.): Kolozsvár 1000 éve
 45.
Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor (szerk.): Bethlen Erdélye. Erdély Bethlene
 46.
Dáné Veronka, Lupescuné Makó Mária, Sipos Gábor (szerk.): Testimonio litterarum
 47.
Dávid Gyula (szerk.): 1956 Erdélyben
 48.
Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel
 49.
Demeter László: Erdővidék a szabadságharcban 1848-1849
 50.
Dienes Sándor: Munkaorvostan tüneti és kórtani útmutatóval
E
 51.
Egyed Ákos, Kovács Eszter: Gyúljanak meg közöttünk is új oltártüzei az ismereteknek
 52.
Egyed Ákos, Pomogáts Béla, Tonk István: Gróf Mikó Imre emlékülés. Kolozsvár 2005. október 8.
 53.
Egyed Emese (s.a.r.): „Levéllé válva
 54.
Egyed Emese (szerk.): A látható jelentés
 55.
Egyed Emese (szerk.): Képes beszéd
 56.
Egyed Emese (szerk.): Távlatok
 57.
Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra (szerk.): (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. 1. kötet
 58.
Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra (szerk.): (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. 2. kötet
 59.
Egyed Péter: Szellem és környezet II.
 60.
Egyed Péter (szerk.): Felvilágosodás. Magyar századforduló
 61.
Emődi András: „...negyedét is ki verő aczél kerekű óra szóllítgat rendre és pontosságra bennünket...” Régi templomi toronyórák Biharban és környékén
 62.
Entz Géza: Erdély épi­tészete a XIV-XVI. században
 63.
Entz Géza: Erdély épi­tészete a XI-XIII. században
 64.
Ercsey Gyula: Farkasok árnyékában
 65.
Erdélyi Múzeum-Egyesület: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Marosvásárhelyt, 1906. június 4.-5. napján tartott első vándorgyűlésének emlékkönyve
F
 66.
Farkas Izabella (szerk): Szívekben égjen a láng
 67.
Farkas Zoltán: Adalékok a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem történetéhez
 68.
Farkas Zoltán, Lázár László (szerk.): Páter Béla emlékezete
 69.
Fazakas Áron: Filmhanglexikon
 70.
Fedinec Csilla (szerk.): A nemzet mint tudományos közösség
 71.
Fedinec Csilla (szerk.): Hungary's neighbors as kin-states
 72.
Fejér Tamás, Gálfi Emőke (szerk.): A rendtartó történész. Tanulmányok Imreh István születésének századik évfordulójára
 73.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 1. kötet
 74.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 2. kötet
 75.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 3. kötet
 76.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 4. kötet
 77.
Feszt György (szerk.): Fejezetek az erdélyi magyar orvostudomány történetéből: kutatások 1945-1990 között
 78.
Finály Henrik: Az Erdélyi Muzeum-Egylet évi tudósítása 1869
 79.
Finály Henrik: Az Erdélyi Muzeum-Egylet évi tudósítása 1868
 80.
Finály Henrik: Az Erdélyi Muzeum-Egylet évi tudósítása 1866-1867
 81.
Flóra Ágnes, Pakó László (szerk.): Közösségben közösségért
 82.
Fodorpataki László: Mikroszkópos növényszervezettan
 83.
Fülöp Géza: Az információ
G
 84.
Gaal György: A kolozsvári országos Karolina Kórház
 85.
Gaal György: Az erdélyi tudományosság fellegvára
 86.
Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor (szerk.): Erdély reneszánsza 1.
 87.
Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor (szerk.): Erdély reneszánsza 2.
 88.
Gábos Zoltán: Termodinamika
 89.
Gagyi József: Villanyos és közössége
 90.
Gálfi Emőke, Kovács Zsolt, P. Kovács Klára (szerk.): Arte et ingenio
 91.
Gáll Erwin: Doboka-IV. vártérség templom körüli temetője
 92.
Gáll Erwin, Dobos Alpár, Petruț Dávid, Kapcsos Norbert, Wanek Ferenc, Piroska Eszter, Nagy Szabolcs, Iván András: "Daciától Ultrasilvaniáig" A Kis-Szamos medencéjének településtörténeti változásai
 93.
Gáll Erwin, Gergely Balázs: Kolozsvár születése
 94.
Géczi Róbert, Bódis Katalin: Környezeti monitoring Verespatak környékén
 95.
Gidó Attila: Két évtized
 96.
Gy. Dávid Gyula: Pákei Lajos hagyatéka
 97.
Gyéresi Árpád (szerk.): Hét évtized emlékezete
H
 98.
Hermán M. János: Joannes á Lasco
 99.
Hermann Gusztáv Mihály, Orbán Zsolt: Csillagösvény és göröngyös út
 100.
Horváth Emőke, Mezei Tibor: Szülészeti és nőgyógyászati patológia
 101.
Hubbes László Attila (szerk.): Etno-pogányok: retorikai fogások a hálón innen és túl
I
 102.
Ilyés Szilárd, Tamásné Szabó Csilla (szerk.): Az erdélyi magyar tudomány történetéből
J
 103.
Jakab Albert Zsolt, Peti Lehel (szerk.): Aranymadár
 104.
Jakó Zsigmond: Írás, levéltár, társadalom
 105.
János-Szatmári Szabolcs: Az érzékeny színház
 106.
János-Szatmári Szabolcs (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 1.
 107.
János-Szatmári Szabolcs (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 2.
 108.
János-Szatmári Szabolcs, Szűcs Judit (herausgegeben): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
K
 109.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor (szerk.): Összetételek és nyelvleírási modellek
 110.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor (szerk.): Motiváltság és nyelvi ikonicitás
 111.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor szerk.: Analógia és modern nyelvleírás
 112.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor szerk.: Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia
 113.
Karda-Markaly Aranka: Csíkszék és a csíkszéki nemesség a 16-17. században
 114.
Kékedy László: Műszeres analitikai kémia 1. kötet
 115.
Kékedy László, Kékedy Nagy László: Műszeres analitikai kémia 2. kötet
 116.
Kékedy László, Kékedy Nagy László: Műszeres analitikai kémia 3. kötet
 117.
Kelemen Hajnal, Gyéresi Árpád: Szervetlen gyógyszerészeti kémia
 118.
Kelemen Lajos, Sas Péter (sajtó alá rendezte): Napló I.
 119.
Kelemen Lajos, Sas Péter (sajtó alá rendezte): Napló II. (1921-1938)
 120.
Keszeg Vilmos (szerk.): À qui appartient la tradition? / Who owns the Tradition
 121.
Keszeg Vilmos szerk.: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben
 122.
Király Hajnal: Film a határon
 123.
Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy, Pozsony Ferenc szerkesztette: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára
 124.
Kiss Sándor: Matematikus a XX. század viharaiban
 125.
Kolumbán Zsuzsánna, Nagy Róbert (szerk.): „...idves határozást hozni ..." Tanulmányok az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés 170. évfordulójára
 126.
Kordics Noémi, Szabó Eszter (herausgegeben): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
 127.
Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor szerkesztette: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára
 128.
Kovács Judit: Elsősegélynyújtás alapfokon
 129.
Kovács Kuruc János, Bajusz István (szerk.): Szilágysági magyarok 2 - Maghiarii sin Sălaj - Die Ungarn aus dem Krei Sălaj 2
 130.
Kovács Kuruc János, Bajusz István (szerk.): Szilágysági magyarok 3 - Maghiarii sin Sălaj 3 - Die Ungarn aus dem Krei Sălaj 3
 131.
Kovács Zsolt, Sarkadi Nagy Emese Weisz Attila (szerk.): Liber discipulorum
 132.
Kun Imre Zoltán: Klinikai endocrinologia
 133.
Kuszálik Péter: A romániai magyar sajtó 1989 után
L
 134.
Lajos Katalin, Pieldner Judit (szerk.): Zsuzsa könyve
 135.
Lakatos Róbert Árpád: Dokumentumfilmes hatások a játékfilmben
 136.
Lipthay Endre, Somogyi Gréta Imola (szerk.): ”Édes Imrém! Lelkem, Márikóm!
 137.
Luffy Katalin (sajtó alá rend., bev. tanulm.): Brázovai feljegyzések - Însemnări din Breazova
 138.
Lupescu Makó Mária (főszerk.), Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Sipos Gábor, Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.): Cluj - Kolozsvár - Klausenburg 700
 139.
Lupescu Radu: Mátyás király szülőháza
M
 140.
Maczelka Csaba: A kora újkori angol utópiák magyar története
 141.
Marcus Tullius Cicero (ford., sajtó alá rend. Pap Levente): Piso ellen
 142.
Márton László (szerk.): Fejezetek Székelyföld technikatörténetéből
 143.
Máthé István, Vörös Lajos (szerk.) : A gyorsan változó Szent Anna-tó
 144.
Máthé Zsuzsa: What does time do?
 145.
Metz Júlia, Orbán Kis Károly, Szilágyi Tibor: Élettan
 146.
Molnár Ildikó: Bezártságélmény és alkotói szabadság
 147.
Monoki István (összeállította): Magyar könyvtermelés Romániában (1919-1940)
N
 148.
Nagy Előd Ernő, Kovács Béla: Élelmiszerkémia és táplálkozástudomány dióhéjban
 149.
Nagy Mihály Zoltán, Vincze Gábor (szerk.): Autonómisták és centralisták
 150.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi körték és más gyümölcsök
 151.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi szilvák
 152.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi almák
 153.
Németh Boglárka: Aspect and Stativity in Hungarian
O
 154.
Olosz Katalin, szerk. Szakál Anna: Mikor mennek vala a nagy rengetegben
 155.
Orbán János (szerk.): Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között
 156.
Ősz Sándor Előd: Bibliotheca Calviniana Transylvanica
P
 157.
Pál Judit, Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára
 158.
Pál Judit; Sipos Gábor szerkesztette: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára
 159.
Pál-Antal Sándor; Sipos Gábor; W. Kovács András; Wolf Rudolf szerkesztette: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára
 160.
Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben
 161.
Pápai Páriz Ferenc (sajtó. alá rend. Rácz Emese): A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-kollégium alapítása és története
 162.
Péntek János: Történések a nyelvben a keleti végeken
 163.
Péntek János: Történések a nyelvben a keleti végeken
 164.
Péntek János (szerk.): A moldvai magyar tájnyelv szótára (1.2-2. kötet)
 165.
Péntek János (szerk.): A moldvai magyar tájnyelv szótára (1-2. kötet)
 166.
Péntek János, Benő Attila; szerkesztette: Kontra Miklós: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben)
 167.
Péntek János, Czégényi Dóra (szerk.): Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára
 168.
Péter H. Mária: Gyógyszerészképzés a Ferenc József Tudományegyetemen 1872-1919 között
 169.
Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai I-II.
 170.
Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai
 171.
Péter Mihály, Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves tevékenysége
 172.
Peti Lehel: „Krisztus ajándéka van bennünk”
 173.
Pósta Béla: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának 1913. évi állapotáról
 174.
Pósta Béla: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának 1911. évi állapotáról
 175.
Pósta Béla: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának 1910. évi állapotáról
 176.
Pósta Béla: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának 1908. évi állapotáról
 177.
Pósta Béla: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának 1907. évi állapotáról
R
 178.
Rozsnyai Irénke. Közzéteszi Tamásné Szabó Csilla: "Cifra ruhát ölt magára az édes szó és gondolat"
S
 179.
S. Pataki Mózes (sajtó alá rendezte Egyed Emese): Poétai Gondolatok
 180.
Schilling Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Nagyenyeden, 1906. deczember 8.-9. napján tartott második vándorgyűlésének emlékkönyve
 181.
Selyem Zsuzsa, Serestély Zalán (szerk.): A teremtmények arca - tárgyak, emberek, állatok
 182.
Sepsi Árpád, Kohl István: A kárpáti barnamedvéről
 183.
Sipos Dávid: Orgonáknak zengések
 184.
Sipos Emese, Papp Kinga (szerk.): Az erdélyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés története
 185.
Sipos Gábor: Reformata Transylvanica
 186.
Sipos Gábor (felelős kiadó): Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi szakosztálya és a Csíki Székely Múzeum közös rendezésében tartott vándorgyűlés előadás-gyűjteménye - 1997 szeptember 12.-
 187.
Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára
 188.
Sófalvi András: Hadakozás és önvédelem a középkori és fejedelemség kori Udvarhelyszéken
 189.
Sorbán Angella: Ó, a Nyugat, a Nyugat!
 190.
Szabó Béla, Szilágyi Tibor, Lőrincz Zoltán, Sipos Emese, Szatmári Szabolcs, Pávai Zoltán, Frigy Attila: A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 70 éve
 191.
Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évkönyve az 1942. évre
 192.
Szabó Zoltán-István: Monoklonális antitestek vizsgálata kapilláris elektroforézissel
 193.
Székely László, Fehér Andrea (kiad.): Gróf Székely László önéletírása
 194.
Szikszai Mária: Letűnt világok antropológiája és a megismerhetetlen különös szépsége
 195.
Szikszai Mária: Levelek egy letűnt világból
 196.
Szilágyi Tibor, Gyéresi Árpád, Egyed-Zsigmond Imre (szerk.): 30 év anyanyelven az egészségtudományok szolgálatában
T
 197.
Tánczos Vilmos: Madárnyelven
 198.
Tánczos Vilmos, Peti Lehel (szerk.): Mágia, ima, misztika
 199.
Tankó Attila, Péter Mihály (szerkesztők): Genersich Antal emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából - Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról
 200.
Tertullianus, Quintus Septimius Florens (Pap Levente ford., utószó, jegyz.) ): A zsidók ellen
 201.
Tőtős Áron (szerk): Fejezetek Erdély történetéről
 202.
Tőtős Áron, K. Markaly Aranka, Koloh Gábor, Horváth Illés (szerk.): Ezerarcú Erdély
 203.
Tövissi József: Az Olt folyó a Kárpát-medencében
 204.
Türk, Erich : Die Orgellandschaft dreier nordsiebenbürgischer Landkreise: Cluj, Sălaj und Bistriţa-Năsăud - Három észak-erdélyi megye orgonatája: Kolozs, Szilágy és Besterce-Naszód megye
V
 205.
Valentiny Antal, Entz Géza: Az Erdélyi Múzeum név- és szakmutatója
 206.
Varga P. Ildikó: A kultúraszervező Vikár Béla
 207.
Veress Emőd, Bíró Bíborka Eszter, Kokoly Zsolt, Fegyveresi Zsolt, Székely János: Román polgári jog
 208.
Vikár Béla (s.a.r., bev., jegyz. Varga P. Ildikó): „Finnország egyik leglelkesebb diplomatája itt több mint 50 éven keresztül
 209.
Vincze Zoltán: A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-korszakban (1899-1919)
 210.
Vincze Zoltán, Vincze Z. Zoltán: Roska Márton áldozata
 211.
Virginás Péter: Filmfesztivál és tapasztalat
W
 212.
W. Kovács András: Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
 213.
Wilhelm Sándor: Emlősök bonckés alatt
 214.
Wilhelm Sándor: A sujtásos küsz
 215.
Wilhelm Sándor: Békák, gőték, szalamandrák bonckés alatt
 216.
Wilhelm Sándor: A törpeharcsa
 217.
Wilhelm Sándor: A lápi póc
 218.
Wilhelm Sándor: Gyíkok, kígyók, teknősök bonckés alatt
 219.
Wilhelm Sándor: Madarak bonckés alatt
info@eme.ro