ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
NavigációA Gróf Mikó Imre Alapítvány
Az 1989-es események lehetõvé tették, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület, mint újra bejegyzett jogi személy feléledjen. Ismét munkába állította a tudományok magyar nyelvû mûvelésére rendelt szakosztályait, feltámasztotta hagyományos folyóiratait és könyvsorozatait. Régi javai (ingatlanai, könyvtára, muzeális kincsei) visszaadására azonban mindmáig nem került sor.
Az Egyesület ma tagdíjakból, adományokból és végrendeletileg reá testált hagyatékokból (ilyen a Jordáky Lajos hagyatéka) tartja fenn magát: mûködteti szakosztályait, gyarapítja újonnan felállított könyvtárát és munkába állítja fiatal szakemberekbõl rekrutálódó tudományos kutató csoportját.
Alapszabályai értelmében az EME-nek pártoló tagja lehet bárhol élõ és bármilyen állampolgárságú (fizikai és jogi) személy, ezért kérjük mindazokat, akik felelõséget éreznek az Erdélyben magyar nyelven mûvelt tudomány jövõje iránt, hogy pártoló tagjaink sorába lépve támogassák munkánkat.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek a nagyvilágban szétszórtan élõ barátai - néhai Entz Géza mûvészettörténész professzor kezdeményezésére - 1991-ben létrehozták a Gróf Mikó Imre Alapítványt azzal a kizárólagos céllal, hogy anyagi és erkölcsi támasza legyen az Egyesületben folyó tudományos munkának.


Az EME tudományos céljaira szánt összegek befizethetõk a Gróf Mikó Imre Alapítvány deviza számlájára:
Commercial and Credit Bank Ltd. Budapest, Branch: Kossuth tér 18/227.
Swift Code OKHBHUHB címre (az Amerikából jöv? átutalásoknál Chips szám: 295491).
Forint számláink: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 10402142-22702384.

Csekkbefizetési lapot kérésre küld a kuratórium.
info@eme.ro