ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
NavigációMEK (Magyar Elektronikus Könyvtár)
www.mek.oszk.hu
A magyar kulturális örökség digitalizálása az Erdélyi Múzeum-Egyesületben az Országos Széchényi Könyvtár közremuködésével

2005. Február 11-én, Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban együttmuködési megállapodást írt alá dr. Monok István foigazgató és dr. Egyed Ákos, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke a két szervezet közötti hosszútávú együttmuködésrol. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a legnagyobb múlttal rendelkezo akadémiai jellegu erdélyi magyar tudományos társaság. Kiadványai könyvtárnyi tudományos irodalmat tesznek ki, amely az egyetemes magyar tudományosságot maradandó értékkel gazdagítja. Saját kiadványai mellett az egyik legnagyobb könyv-, folyóirat-, kéziratgyujteménnyel is rendelkezik, amely Erdély történelmi kulturális örökségének szerves része. Az EME az információs társadalmak korában fontosnak tartja, hogy korlátozottan hozzáférheto dokumentumai digitális formában a világhálón minél szélesebb körben elérhetoek legyenek, biztosítva emellett ezek hosszútávú megorzését is.

Az EME digitalizálási programjának megvalósításában vállal szerepet az OSZK, azon belül is a Magyar Elektronikus Könyvtár. Az OSZK, a magyar nemzeti könyvtár 1999. óta ad helyet az egyik legnagyobb magyarországi internetes tartalomszolgáltatásnak, a Magyar Elektronikus Könyvtárnak, amelyik 10 éve gyujti és szolgáltatja magyar tudományos és kulturális örökség elektronikus dokumentumait.

A MEK részérol szakmai támogatást vállalt a nemzeti könyvtár, valamint az elkészült, digitalizált anyag közzétételét a Magyar Elektronikus Könyvtár magyarországi és határon túli (pl. erdélyi) szolgáltatásán keresztül. A két szervezet az együttmuködés keretében továbbá közösen fogja keresni a lehetoséget Európai Uniós projektek részvételében, más határon túli magyar szervezetekkel együttmuködésben.

A szerzodés aláírásánál jelen volt dr Bitay Eniko, az EME Muszaki Tudományok Szakosztályának elnöke, Moldován István, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület ügyvezeto elnöke valamint Kicsi György, a Gróf Mikó Imre Alapítvány titkára.

Együttmuködési megállapodás az

Erdélyi Múzeum-Egyesület
és az
Országos Széchényi Könyvtár (Magyar Elektronikus Könyvtár)

között

a könyvek, folyóiratok, levéltári és kézirattári anyagok digitalizálására és elektronikus kiadására


Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) az 1990-es újjáalakulásakor felvállalta mindazokat a célokat, amelyeket az intézmény 1950-es eroszakos feloszlatása elott magáénak vallott, egyszersmind az 1859-1950 között muködo tudományos intézmény jogutódjának tekinti magát. Az EME olyan intézmény, amely a romániai magyarság tudományos tevékenységet végzo tagjait fogja össze, azokat tudományos munkájukban támogatja, esetenként megszervezi és mindehhez stabil intézményes hátteret nyújt, eszközszeru és anyagi támogatással szolgál. Az EME szervezetileg egy Akadémiai Testületbol, Köztestületbol, és Kutatóintézetbol áll.

Az intézmény jogot formál jogelodjének tulajdonára, értve ezalatt az elkobzott ingatlanokat, közgyujteményeket, könyvtári, levéltári, és kézirattári anyagokat, az ezek fölötti tulajdonjogát jogi úton törekszik elismertetni és érvényesítetni. Emellett az 1989-ben újjáalakult Egyesület az elmúlt 15 esztendoben újabb könyvanyagokat, levéltári, kézirattári anyagokat gyujtött.

Az információs társadalmak korában a gyors és eredményes tudományos munkavégzés egyik elofeltétele - a megfelelo infrastrukturális háttér biztosítottsága mellett - a források elektronikus feldolgozottsága. Az EME digitálisan feldolgozandó könyvtári, levéltári, kézirattári anyagait és közgyujteményeit tehát két csoportba sorolhatjuk. Egyrészt vannak azok, amelyek fölött ma még az egyesület hallgatólagosan elismert tulajdonjoga mellett sem rendelkezhet, és vannak azok az anyagok, amelyekre az 1989-es rendszerváltást követoen újjáalakult intézmény az elmúlt 15 esztendoben tett szert, és amelyek fölött tisztázott jogviszonyok mellett korlátlanul rendelkezik is. Természetes, hogy az anyagaink digitalizálását ez utóbbiakkal kívánjuk megkezdeni, ám az elobbiek fölötti tulajdonjogunkról sem kívánunk lemondani és ennek jogi úton való tisztázása után, a korábban birtokunkban levo anyagok digitalizálásának jogát is fenntartjuk magunknak.

Mit lehet és mit kell digitalizálni?

1. Levéltári anyagok (lásd 1. Melléklet)
2. Kézirattári anyagok (lásd 2. Melléklet)
3. Egyéb unicumok
4. Elso kiadások (Princeps)
        a. Folyóiratok (Erdélyi Múzeum 1859-1950)
        b. Könyvek (foként az 1859-1950 között megjelent saját kiadványok)
5. 1989 utáni saját kiadványok (lásd 3. Melléklet)
        a. Folyóiratok
        b. Könyvek

A digitalizálás célja, természetesen a hozzáférhetoség biztosítása és a közzététel mellett, a sérült állapotban lévo anyagok biztonsági másolatainak az elkészítése és digitális tárolása.

Mindezen célok megvalósítása érdekében a fent nevezett intézmények vállalják a következoket:

Az EME:
A. 1. Minden kiválasztott anyag esetében egyeztet a MEK-kel a digitalizálásáról.
     2. A szükséges esetekben megszerzi a szerzoi jogokat (az erdélyi MEK- programmal együttmuködve és egyeztetés esetén annak anyagi terhére).
     3. Szakszeruen rögzíti az anyagokat elektronikus formában.
     4. Szakszeruen tárolja, illetve telepíti az elektronikus formában rögzített anyagokat az EME honlapján, vagy szerzodés szerint átengedi azokat a MEK állományába.
     5. Beszerzi a szükséges eszközöket és biztosítja a forrásokat az anyagok digitalizálásához.
B. 6. Beindítja a szükséges jogi eljárásokat korábbi anyagainak visszaszerzése érdekében, és ezzel párhuzamosan együttmuködési módozatokat keres a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárral és Román Országos Levéltárral a náluk található anyagaink digitalizálására.

Az OSZK - MEK:
A. 1. Együttmuködik a digitalizálásra javasolt anyag kiválogatásában az esetleges átfedések elkerülése érdekében. (Az EME igényt tart arra, hogy saját kiadványait maga digitalizálja és ezen munkák elvégzésében feldolgozói elojogot kíván élvezni)
     2. Támogatja az EME-t a szükséges eszközök és anyagi források beszerzésében.
     3. Segítséget nyújt a digitalizálást végzo munkatársak technikai, és esetenként, ha szükséges, szakmai felkészítésében
     4. Biztosítja a digitalizált anyagok elérhetoségét saját állományába felvéve azokat. (Feltünteti a digitalizálót és a tulajdonjogot).
     5. Vállalja, hogy a digitális tartalmakról az erdélyi MEK- programon keresztül nemzetközi szabványhoz is illeszkedo, az NDA rendszere által használt sémák szerinti metaadatokat állít elo és azokat szabadon hozzáférhetové teszi az NDA-ban alkalmazott OAI PMH elvnek megfeleloen.
B. 6. Támogatja az EME-t egy olyan nemzetközi digitalizálási projekt megvalósításában, amely az EME Román Országos Levéltárnál és a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárnál lévo anyagainknak digitalizálását tuzi ki célul és amelyre, reményeink szerint, magyar-román intézményközi összefogással uniós forrásokat lehet megszerezni.


Budapest, 2005. február 11.

EME
Dr. Egyed Ákos
elnök
OSzK
Dr. Monok István
foigazgató
info@eme.ro