ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakulásának 150. évfordulója alkalmából

Gróf Mikó Imre emlékérmet adományozottSólyom Lászlónak
a Magyar Köztársaság elnökének
Pálinkás József
akadémikusnak, az MTA elnökének
Kovács Tibornak,
A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójánk
Glatz Ferenc
akadémikusnak, az MTA volt elnökének
Vizi E. Szilveszter
akadémikusnak, az MTA volt elnökének
Németh Tamás
akadémikusnak, az MTA főtitkárának
Camil Mureşanu
akadémikusnak, a Román Akadémia Kolozsvári Fiókja elnökének
Gémesi Ferenc
szakállamtitkárnak
Füzes Oszkárnak,
a Magyar Köztársaság nagykövetének
Szilágyi Mátyásnak,
a Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzuljának
Markó Bélának,
az RMDSZ elnökének
Berényi Dénes
akadémikusnak, az EME támogatásáért
Görömbei András
akadémikusnak, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnökének
Monok István
professzornak, a Gróf Mikó Imre Alapítvány elnökének
Filep Antal
professzornak, a Gróf Mikó Imre Alapítvány alapító tagjának
Várkonyi Ágnes
akadémikusnak
Szarka László
professzornak, az EME támogatásáért
a Debreceni Református Kollégiumnak
 
a Debreceni Történelmi Intézetnek
 
a Protestáns Teológiai Intézetnek
 
Antal Árpád
professzornak, volt szakosztályi elnöknek, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Benkő Samu
akadémikusnak, az EME volt elnökének
Csetri Elek
akadémikusnak, az EMÉ-ben kifejtett tevékenységéért
Gábos Zoltán
akadémikusnak az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Kiss András
nyugalmazott főlevéltárosnak, az EME volt főtitkárának
Kötő Józsefnek,
az EME támogatásáért
Nagy Tóth Ferenc
akadémikusnak az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Péter Mihály
akadémikusnak, az EME volt alelnökének, az EMÉ-ben kifejtett tevékenységéért
Soó Tamásnak,
az EME volt gazdasági tanácsosának
Uray Zoltán
akadémikusnak, volt szakosztályi elnöknek, az EMÉ-ben kifejtett tevékenységéért

Az érmek átadására 2009. november 20-i plenáris ülésen került sor.


Az esti Operagála keretében Egyed Ákos nyújtotta át az emlékérmet

Bajusz Istvánnak,
az EME Zilahi fiókegyesülete elnökének
Bálint Pataki Józsefnek
az EME támogatásáért
Bura Lászlónak
az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Csiki Székely Múzeumnak
az együttműködésért
 
Dáné Tibor Kálmánnak,
az EMKE elnökének
Dávid Gyulának
az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Deé Nagy Anikónak
az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Demény Lajos
akadémikusnak az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Emődi Andrásnak,
az EME Nagyváradi fiókegyesülete elnökének
Entz Gézának
a Pro Professione Alapítvány elnökének
F. Vincze Mária
volt szakosztályi elnöknek az EMÉ-ben kifejtett tevékenységéért
Feszt György
professzornak, az EME volt alelnökének
Gáll Máriának
az EME támogatásáért
Garda Dezsőnek,
az EME Gyergyószentmiklósi fiókegyesülete elnökének
Haáz Rezső Múzeumnak
az együttműködésért 
Jodál Endre
volt szakosztályi elnöknek, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Káldos Jánosnak
az EME támogatásáért
Kálóczy Katalinnak
az EME támogatásáért
Kicsi Györgynek,
a Gróf Mikó Imre Alapítvány főtitkárának, az EME támogatásáért
Kovács Kurucz Jánosnak
az EME Zilahi fiókegyesületében kifejtett tevékenységéért
Kulcsár Szabó Ernőnének
az EME támogatásáért
Márton Lászlónak
az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Mikó Juditnak
az EME támogatásáért
Muckenhaupt Erzsébetnek
az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Müller Ádámnak,
az EME volt főtitkárának
Pál Antal Sándornak
az EME Marosvásárhelyi fiókegyesülete elnökének
Pálfalvi Attilának
az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Szabadság Szerkesztőségének
az EME támogatásáért
Szabó T. Attilának
az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Székely Árpád
karmesternek
Székely Nemzeti Múzeumnak
az együttműködésért 
Széman Péternek
az EME Zilahi-Szilágysomlyói fiókegyesületében kifejtett tevékenységéért
Szép Gyulának,
a Kolozsvári Magyar Opera igazgatójának, az EME támogatásáért
Tarnóczy Mariannak
az EME támogatásáért
Várhelyi Csabának
az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
 


2009. december 18-án tartott karácsonyi fogadáson az EME elnöksége nyújtotta át az emlékérmet

Ajtay Ferenc
 tiszteleti tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Maros Dezső
 tiszteleti tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Szabó György
nyugalmazott egyetemi tanárnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Brassai Zoltán
alelnöknek, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Gyenge Csaba
alelnöknek, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Péntek János
alelnöknek, tiszteleti tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Bányai József
jogtanácsosnak, az EMÉ-ben kifejtett tevékenységéért
Bitay Enikő
főtitkárnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Egyed Ákos
elnöknek, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Fábián Botond
gazdasági referensnek, az EMÉ-ben kifejtett tevékenységéért
Farkas Mária
volt gazdasági tanácsosnak, az EMÉ-ben kifejtett tevékenységéért
Kovács András
kutatóintézeti igazgatónak,szerkesztőségi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Nagy Zoltán
volt titkárnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Sipos Gábor
alelnöknek, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Somai József
ellenőrnek, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Bódizs György
választmányi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Csomortáni Magdolna
választmányi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Egyed Emese
szerkesztőségi és választmányi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Farkas György
választmányi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Farkas Zoltán
választmányi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Gaal György
választmányi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Hollanda Dénes
dékán úrnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Kékedy Nagy László
választmányi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Kerekes László
választmányi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Kiss Szidónia
választmányi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Kokoly Zsolt
választmányi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Kolumbán József
választmányi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Pál Judit
választmányi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Pozsony Ferenc
választmányi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Prezenszky István
választmányi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Szacsvai Kinga
választmányi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Talpas János
választmányi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Baki Hari Zoltán
szakosztályi titkárnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Ionescu Klára
szakosztályi titkárnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Jakab Samu
szakosztályi elnöknek, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Keszeg Vilmos
szakosztályi elnöknek, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Kovács Dezső
szakosztályi elnöknek, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Lázár László
szakosztályi titkárnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Markó Bálint
volt szakosztályi elnöknek, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Németh Sándor
szakosztályi elnöknek, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Puskás György
volt szakosztályi elnöknek, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Sipos Emese
szakosztályi titkárnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Szász Alpár Zoltán
szakosztályi elnöknek, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Varga András
volt szakosztályi titkárnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Veress Enikő
szakosztályi titkárnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Veress Erzsébet
szakosztályi elnöknek, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Fodorpataki László,
szerkesztőségi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Kerekes György
szerkesztőségi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Kovács Kiss Gyöngy
főszerkesztőnek, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Tánczos Vilmos
szerkesztőségi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Veress Károly
szerkesztőségi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Bándi Melissa
volt könyvtárosnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Biró Annamária
tudományos munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Bogdándi Zsolt
tudományos munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Dáné Veronka
volt könyvtárosnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Fehér Andrea
külső munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Fejér Tamás
tudományos munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Gálfi Emőke
tudományos munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Hegyi Géza
külső munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Ilyés Szilárd-Zoltán
tudományos munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Imecs Ágnes
külső munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Jakó Klára
volt tudományos munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Katona Ágnes
könyvtárosnak, az EMÉ-ben kifejtett tevékenységéért
Kovács Eszter
külső munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Kürti Zsuzsanna
könyvtárosnak, az EMÉ-ben kifejtett tevékenységéért
Lupescu Radunak,
az EME érdekében kifejtett tevékenységéért
Lupescuné Makó Mária
volt tudományos munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Nagy Erika
volt tudományos munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Nagy Mihály Zoltán
volt tudományos munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Pakó László
tudományos munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Papp Kinga
könyvtárosnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Ruprecht Eszter
külső munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Szabó Anna
külső munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Szász Anikó
tudományos munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Tamás Csilla
tudományos főmunkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Tóth Orsolya
külső munkatársnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Újváry Mária
volt könyvtárosnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Vida Katalinnak,
a Tövishát Társaság elnökének az EMÉ-vel való együttműködésért
W. Kovács András
tudományos főmunkatársnak, szakosztályi titkárnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért
Bándi Anna
alkalmazottnak, az EMÉ-ben kifejtett tevékenységéért
Csis Ildikó
titkárnőnek, az EMÉ-ben kifejtett tevékenységéért
Imreh Erzsébet
volt könyvelőnek, az EMÉ-ben kifejtett tevékenységéért
Mikó Ildikó
volt könyvelőnek, az EMÉ-ben kifejtett tevékenységéért
Varga Erzsébet
pénztárosnak, az EMÉ-ben kifejtett tevékenységéért
Vitályos Zita
titkárnőnek, az EMÉ-ben kifejtett tevékenységéért

info@eme.ro