ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Jubileumi előkészületek 2009-re


I. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei – jubileumi kiadvány

szerkeszi Kovács Kiss Gyöngy

Gróf Mikó Imre Egyed Ákos
Kelemen Lajos Csetri Elek

Tavaszy Sándor

Tonk Márton

Szabó T. Attila

Péntek János

György Lajos

Antal Árpád

Pósta Béla

Vincze Zoltán

Koch Antal

Wanek Ferenc
Szabó Károly Sipos Gábor

Kántor Lajos

Benkő Samu
Genersich Antal Péter Mihály
Brassai Sámuel Somai József
Apáthy István Markó Bálint és Szabó T. Attila
Kristóf György Gaal György
Farkas Gyula  Németh Sándor és Kolumbán József
II. Az EME tudományos közgyűjteményei – jubileumi kiadvány

szerkeszti Sipos Gábor
 
A levéltári gyűjtemények Kiss András
A könyvtár Sipos Gábor
Természettudományi gyűjtemények Nagy-Tóth Ferenc
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület érem és régiségtára Vincze Zoltán
Az EME egykori középkori és kora újkori kőtára Mihály Melinda
Az EME képtára
Murádin Jenő
Az EME néprajzi gyűjteményei Tötszegi Tekla
Az EME jelenlegi gyűjteményei Bogdándi Zsolt
   
III. Gróf Mikó Imre beszédei
Egyed Ákos, Kovács Eszter
   
IV. Az EME története  
1920—1950 Nagy Mihály
1990—2009 Fejér Andrea
Az EME modernizációja az újjászervezés után Bitay Enikő
   
 V. Az EME kiadványainak bibliográfiája  
 1859-1934  Valentiny Antal
1935-1948 Ujvári Mária
1990-2008 Papp Kinga
   

VI. Egyéb tervezett folyóiratok és kötetek a jubileumi év alkalmával:


Lexikonok:
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon V.
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár XIII.

Sorozatok:
Erdélyi Tudományos Füzetek:
261 ETF A romániai magyar iskolai oktatás története ( A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2007-es konferencián elhangzott előadások)
Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek
Erdélyi Tudományos Adatok:
Torda Vármegye jegyzőkönyve 1603-1659


Periodikák:
Erdélyi Múzeum
Acta Scientiarum Transylvanica (Múzeumi Füzetek)
Műszaki Tudományos Füzetek


Önálló kötetek
Kolozsvár a 10-12. században. Régészeti adatok a „Kincses Város” kora középkori történetéhez
EME történeti bibliográfiája
Páter Béla Emlékkönyv
Levéltári forrásközlemények (Emődi András (szerk))


Bemutatófüzetek:
Az EME kutatóintézete
Az EME kiadványai
Az EME szakosztályai
Az EME Információs és Dokumentációs Központja - Könyvtárai
Az EME névtára
Az EME szakosztályai

 
 

info@eme.ro