ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Az EME Kiadványai  »  Könyvek 
Könyvek

Sorozatok:
Erdélyi Tudományos Füzetek
Erdélyi Történelmi Adatok
Romániai Magyar Bibliográfiák
Műszaki Tudományos Füzetek - FMTÜ
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár
Székely Oklevéltár
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon
Műszaki Tudományos Füzetek
Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára
Vándorgyűlések
Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek
Jubileumi kiadványok
Emberek és kontextusok
Kölesériana
Certamen
Műszaki Tudományok Ülésszaka
Letöltés. Média- és kommunikációtudományi könyvsorozat
Műszaki Tudományos Közlemények
Erdélyi drámatéka
Erdélyi Magyar Helynévtár

Könyvek:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W  
A
 1.
Albu-Balogh Andrea, János Szabolcs, Verók Attila (szerk.): Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális
 2.
Angi István, Csákány Csilla szerk.: Zenei művelődésünk a változó régióban
 3.
Antalné Tankó Mária: Gyimesi Írott tojások
B
 4.
Bajusz István: Amfiteatrul de la Porolissum și amfiteatrele din provinciile romane de la Dunărea de Mijloc
 5.
Bakó Rozália Klára (szerk.): The Chair: Visual Encouters with Power=Székek: Vizuális találkozások a hatalommal
 6.
Balázs Imre József: Üvegfej és homokóra
 7.
Bálint János, Nyárádi Imre-István, Fora, Ciprian George: Substanțele active ale pesticidelor
 8.
Bánffi-Benedek Andrea: Lyrik und Musik
 9.
Bányai Éva: Fordulat-próza
 10.
Bartha Katalin Ágnes (szerk.): Színház, civil társadalom és politikum
 11.
Bartha Katalin Ágnes (szerk.): Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában
 12.
Bartha Katalin Ágnes, Biró Annamária, Demeter Zsuzsa, Tar Gabriella-Nóra (szerk): Hortus amicorum
 13.
Bartók Katalin, Bauer Norbert (szerk.): Erdély püspöke, tudósa és mecénása - Haynald Lajos
 14.
Benedek István: Repülőmodellezés Kolozsváron
 15.
Benkő Samu (szerk.): Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I.
 16.
Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit (szerk.): „…hogy legyen a víznek lefolyása..."
 17.
Benő Attila, Fazakas Emese, Zsemlyei Borbála (szerk.): Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában
 18.
Benő Attila, Fazakas Noémi (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia
 19.
Benő Attila, T. Szabó Csilla (szerk): Az ember és a nyelv - térben és időben
 20.
Berki Tímea: A román irodalom magyar bibliográfiája: 1970-1980 - Bibliografia maghiară a literaturii române: 1970-1980
 21.
Bethlen Farkas: Erdély története I.
 22.
Bethlen Farkas: Erdély története II.
 23.
Bethlen Farkas: Erdély története III.
 24.
Bilibók Renáta, Biró Annamária, Serestély Zalán (szerk.): Életeink. Horváth Andor-invokációk
 25.
Biró Annamária, Egyed Emese (szerk.): Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai
 26.
Bitay Enikő, Sipos Gábor (szerk.): A romániai magyar tudományosság intézményi keretekben
 27.
Blos-Jáni Melinda (szerk.): Látható Kolozsvár
 28.
Bocskay István, Matekovits György: Fog- és szájbetegségek megelőzése
 29.
Bodó Zalán: Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével
 30.
Bogdándi Zsolt, Dáné Veronka, Lupescu Makó Mária (szerk.): Album amicorum
 31.
Bogdándi Zsolt, Gálfi Emőke (szerk.): Betegség és gyógyítás a régi Kolozsváron és Erdélyben
 32.
Bogdándi Zsolt, Lupescu Makó Mária (szerk.): Peregrináció és erudíció
 33.
Borbély András, Orbán Jolán, Pieldner Judit szerk.: Irodalom, test, emlékezet
 34.
Boszák Gizella (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 3.
 35.
Boszák Gizella, Crisan Renata Alice (herausg.): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
C
 36.
Csákány Csilla (szerk.): Az erdélyi magyar kóruskultúra a Romániai Magyar Dalosszövetség védnöksége alatt
 37.
Cseke Péter (s.a.r.): Eke és toll
 38.
Csetri Elek: Kelemen Lajos élete és munkássága
 39.
Czibula Katalin, Emődi András, János-Szatmári Szabolcs (szerk.): Dráma - Múlt - Színház - Jelen
D
 40.
Dáné Tibor Kálmán, Egyed Ákos, Sipos Gábor, Wolf Rudolf (szerk.): Kolozsvár 1000 éve
 41.
Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor (szerk.): Bethlen Erdélye. Erdély Bethlene
 42.
Dáné Veronka, Lupescuné Makó Mária, Sipos Gábor (szerk.): Testimonio litterarum
 43.
Dávid Gyula (szerk.): 1956 Erdélyben
 44.
Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel
 45.
Demeter László: Erdővidék a szabadságharcban 1848-1849
 46.
Dienes Sándor: Munkaorvostan tüneti és kórtani útmutatóval
E
 47.
Egyed Ákos, Kovács Eszter: Gyúljanak meg közöttünk is új oltártüzei az ismereteknek
 48.
Egyed Ákos, Pomogáts Béla, Tonk István: Gróf Mikó Imre emlékülés. Kolozsvár 2005. október 8.
 49.
Egyed Emese (s.a.r.): „Levéllé válva
 50.
Egyed Emese (szerk.): A látható jelentés
 51.
Egyed Emese (szerk.): Képes beszéd
 52.
Egyed Emese (szerk.): Távlatok
 53.
Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra (szerk.): (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. 1. kötet
 54.
Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra (szerk.): (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. 2. kötet
 55.
Egyed Péter: Szellem és környezet II.
 56.
Egyed Péter (szerk.): Felvilágosodás. Magyar századforduló
 57.
Emődi András: „...negyedét is ki verő aczél kerekű óra szóllítgat rendre és pontosságra bennünket...” Régi templomi toronyórák Biharban és környékén
 58.
Entz Géza: Erdély épi­tészete a XIV-XVI. században
 59.
Entz Géza: Erdély épi­tészete a XI-XIII. században
 60.
Ercsey Gyula: Farkasok árnyékában
 61.
Erdélyi Múzeum-Egyesület: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Marosvásárhelyt, 1906. június 4.-5. napján tartott első vándorgyűlésének emlékkönyve
F
 62.
Farkas Izabella (szerk): Szívekben égjen a láng
 63.
Farkas Zoltán: Adalékok a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem történetéhez
 64.
Farkas Zoltán, Lázár László (szerk.): Páter Béla emlékezete
 65.
Fazakas Áron: Filmhanglexikon
 66.
Fedinec Csilla (szerk.): A nemzet mint tudományos közösség
 67.
Fedinec Csilla (szerk.): Hungary's neighbors as kin-states
 68.
Fejér Tamás, Gálfi Emőke (szerk.): A rendtartó történész. Tanulmányok Imreh István születésének századik évfordulójára
 69.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 1. kötet
 70.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 2. kötet
 71.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 3. kötet
 72.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 4. kötet
 73.
Feszt György (szerk.): Fejezetek az erdélyi magyar orvostudomány történetéből: kutatások 1945-1990 között
 74.
Finály Henrik: Az Erdélyi Muzeum-Egylet évi tudósítása 1869
 75.
Finály Henrik: Az Erdélyi Muzeum-Egylet évi tudósítása 1868
 76.
Finály Henrik: Az Erdélyi Muzeum-Egylet évi tudósítása 1866-1867
 77.
Fodorpataki László: Mikroszkópos növényszervezettan
 78.
Fülöp Géza: Az információ
G
 79.
Gaal György: A kolozsvári országos Karolina Kórház
 80.
Gaal György: Az erdélyi tudományosság fellegvára
 81.
Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor (szerk.): Erdély reneszánsza 1.
 82.
Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor (szerk.): Erdély reneszánsza 2.
 83.
Gábos Zoltán: Termodinamika
 84.
Gálfi Emőke, Kovács Zsolt, P. Kovács Klára (szerk.): Arte et ingenio
 85.
Gáll Erwin: Doboka-IV. vártérség templom körüli temetője
 86.
Gáll Erwin, Dobos Alpár, Petruț Dávid, Kapcsos Norbert, Wanek Ferenc, Piroska Eszter, Nagy Szabolcs, Iván András: "Daciától Ultrasilvaniáig" A Kis-Szamos medencéjének településtörténeti változásai
 87.
Gáll Erwin, Gergely Balázs: Kolozsvár születése
 88.
Géczi Róbert, Bódis Katalin: Környezeti monitoring Verespatak környékén
 89.
Gidó Attila: Két évtized
 90.
Gy. Dávid Gyula: Pákei Lajos hagyatéka
 91.
Gyéresi Árpád (szerk.): Hét évtized emlékezete
H
 92.
Hermán M. János: Joannes á Lasco
 93.
Hermann Gusztáv Mihály, Orbán Zsolt: Csillagösvény és göröngyös út
 94.
Horváth Emőke, Mezei Tibor: Szülészeti és nőgyógyászati patológia
 95.
Hubbes László Attila (szerk.): Etno-pogányok: retorikai fogások a hálón innen és túl
I
 96.
Ilyés Szilárd, Tamásné Szabó Csilla (szerk.): Az erdélyi magyar tudomány történetéből
J
 97.
Jakab Albert Zsolt, Peti Lehel (szerk.): Aranymadár
 98.
Jakó Zsigmond: Írás, levéltár, társadalom
 99.
János-Szatmári Szabolcs: Az érzékeny színház
 100.
János-Szatmári Szabolcs (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 1.
 101.
János-Szatmári Szabolcs (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 2.
 102.
János-Szatmári Szabolcs, Szűcs Judit (herausgegeben): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
K
 103.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor (szerk.): Összetételek és nyelvleírási modellek
 104.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor (szerk.): Motiváltság és nyelvi ikonicitás
 105.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor szerk.: Analógia és modern nyelvleírás
 106.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor szerk.: Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia
 107.
Karda-Markaly Aranka: Csíkszék és a csíkszéki nemesség a 16-17. században
 108.
Kékedy László: Műszeres analitikai kémia 1. kötet
 109.
Kékedy László, Kékedy Nagy László: Műszeres analitikai kémia 2. kötet
 110.
Kékedy László, Kékedy Nagy László: Műszeres analitikai kémia 3. kötet
 111.
Kelemen Hajnal, Gyéresi Árpád: Szervetlen gyógyszerészeti kémia
 112.
Kelemen Lajos, Sas Péter (sajtó alá rendezte): Napló I.
 113.
Kelemen Lajos, Sas Péter (sajtó alá rendezte): Napló II. (1921-1938)
 114.
Keszeg Vilmos (szerk.): À qui appartient la tradition? / Who owns the Tradition
 115.
Keszeg Vilmos szerk.: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben
 116.
Király Hajnal: Film a határon
 117.
Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy, Pozsony Ferenc szerkesztette: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára
 118.
Kiss Sándor: Matematikus a XX. század viharaiban
 119.
Kolumbán Zsuzsánna, Nagy Róbert (szerk.): „...idves határozást hozni ..." Tanulmányok az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés 170. évfordulójára
 120.
Kordics Noémi, Szabó Eszter (herausgegeben): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
 121.
Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor szerkesztette: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára
 122.
Kovács Judit: Elsősegélynyújtás alapfokon
 123.
Kovács Kuruc János, Bajusz István (szerk.): Szilágysági magyarok 2 - Maghiarii sin Sălaj - Die Ungarn aus dem Krei Sălaj 2
 124.
Kovács Kuruc János, Bajusz István (szerk.): Szilágysági magyarok 3 - Maghiarii sin Sălaj 3 - Die Ungarn aus dem Krei Sălaj 3
 125.
Kovács Zsolt, Sarkadi Nagy Emese Weisz Attila (szerk.): Liber discipulorum
 126.
Kun Imre Zoltán: Klinikai endocrinologia
 127.
Kuszálik Péter: A romániai magyar sajtó 1989 után
L
 128.
Lajos Katalin, Pieldner Judit (szerk.): Zsuzsa könyve
 129.
Lakatos Róbert Árpád: Dokumentumfilmes hatások a játékfilmben
 130.
Lipthay Endre, Somogyi Gréta Imola (szerk.): ”Édes Imrém! Lelkem, Márikóm!
 131.
Luffy Katalin (sajtó alá rend., bev. tanulm.): Brázovai feljegyzések - Însemnări din Breazova
 132.
Lupescu Makó Mária (főszerk.), Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Sipos Gábor, Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.): Cluj - Kolozsvár - Klausenburg 700
 133.
Lupescu Radu: Mátyás király szülőháza
M
 134.
Maczelka Csaba: A kora újkori angol utópiák magyar története
 135.
Marcus Tullius Cicero (ford., sajtó alá rend. Pap Levente): Piso ellen
 136.
Márton László (szerk.): Fejezetek Székelyföld technikatörténetéből
 137.
Máthé István, Vörös Lajos (szerk.) : A gyorsan változó Szent Anna-tó
 138.
Metz Júlia, Orbán Kis Károly, Szilágyi Tibor: Élettan
 139.
Monoki István (összeállította): Magyar könyvtermelés Romániában (1919-1940)
N
 140.
Nagy Előd Ernő, Kovács Béla: Élelmiszerkémia és táplálkozástudomány dióhéjban
 141.
Nagy Mihály Zoltán, Vincze Gábor (szerk.): Autonómisták és centralisták
 142.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi körték és más gyümölcsök
 143.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi szilvák
 144.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi almák
 145.
Németh Boglárka: Aspect and Stativity in Hungarian
O
 146.
Olosz Katalin, szerk. Szakál Anna: Mikor mennek vala a nagy rengetegben
 147.
Orbán János (szerk.): Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között
 148.
Ősz Sándor Előd: Bibliotheca Calviniana Transylvanica
P
 149.
Pál Judit, Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára
 150.
Pál Judit; Sipos Gábor szerkesztette: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára
 151.
Pál-Antal Sándor; Sipos Gábor; W. Kovács András; Wolf Rudolf szerkesztette: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára
 152.
Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben
 153.
Pápai Páriz Ferenc (sajtó. alá rend. Rácz Emese): A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-kollégium alapítása és története
 154.
Péntek János: Történések a nyelvben a keleti végeken
 155.
Péntek János: Történések a nyelvben a keleti végeken
 156.
Péntek János (szerk.): A moldvai magyar tájnyelv szótára (1.2-2. kötet)
 157.
Péntek János (szerk.): A moldvai magyar tájnyelv szótára (1-2. kötet)
 158.
Péntek János, Benő Attila; szerkesztette: Kontra Miklós: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben)
 159.
Péntek János, Czégényi Dóra (szerk.): Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára
 160.
Péter H. Mária: Gyógyszerészképzés a Ferenc József Tudományegyetemen 1872-1919 között
 161.
Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai I-II.
 162.
Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai
 163.
Péter Mihály, Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves tevékenysége
 164.
Peti Lehel: „Krisztus ajándéka van bennünk”
 165.
Pósta Béla: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának 1913. évi állapotáról
 166.
Pósta Béla: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának 1911. évi állapotáról
 167.
Pósta Béla: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának 1910. évi állapotáról
 168.
Pósta Béla: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának 1908. évi állapotáról
 169.
Pósta Béla: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának 1907. évi állapotáról
R
 170.
Rozsnyai Irénke. Közzéteszi Tamásné Szabó Csilla: "Cifra ruhát ölt magára az édes szó és gondolat"
S
 171.
S. Pataki Mózes (sajtó alá rendezte Egyed Emese): Poétai Gondolatok
 172.
Schilling Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Nagyenyeden, 1906. deczember 8.-9. napján tartott második vándorgyűlésének emlékkönyve
 173.
Selyem Zsuzsa, Serestély Zalán (szerk.): A teremtmények arca - tárgyak, emberek, állatok
 174.
Sepsi Árpád, Kohl István: A kárpáti barnamedvéről
 175.
Sipos Dávid: Orgonáknak zengések
 176.
Sipos Gábor: Reformata Transylvanica
 177.
Sipos Gábor (felelős kiadó): Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi szakosztálya és a Csíki Székely Múzeum közös rendezésében tartott vándorgyűlés előadás-gyűjteménye - 1997 szeptember 12.-
 178.
Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára
 179.
Sófalvi András: Hadakozás és önvédelem a középkori és fejedelemség kori Udvarhelyszéken
 180.
Sorbán Angella: Ó, a Nyugat, a Nyugat!
 181.
Szabó Béla, Szilágyi Tibor, Lőrincz Zoltán, Sipos Emese, Szatmári Szabolcs, Pávai Zoltán, Frigy Attila: A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 70 éve
 182.
Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évkönyve az 1942. évre
 183.
Szabó Zoltán-István: Monoklonális antitestek vizsgálata kapilláris elektroforézissel
 184.
Székely László, Fehér Andrea (kiad.): Gróf Székely László önéletírása
 185.
Szikszai Mária: Letűnt világok antropológiája és a megismerhetetlen különös szépsége
 186.
Szikszai Mária: Levelek egy letűnt világból
 187.
Szilágyi Tibor, Gyéresi Árpád, Egyed-Zsigmond Imre (szerk.): 30 év anyanyelven az egészségtudományok szolgálatában
T
 188.
Tánczos Vilmos: Madárnyelven
 189.
Tánczos Vilmos, Peti Lehel (szerk.): Mágia, ima, misztika
 190.
Tankó Attila, Péter Mihály (szerkesztők): Genersich Antal emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából - Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról
 191.
Tertullianus, Quintus Septimius Florens (Pap Levente ford., utószó, jegyz.) ): A zsidók ellen
 192.
Tőtős Áron (szerk): Fejezetek Erdély történetéről
 193.
Tőtős Áron, K. Markaly Aranka, Koloh Gábor, Horváth Illés (szerk.): Ezerarcú Erdély
 194.
Tövissi József: Az Olt folyó a Kárpát-medencében
 195.
Türk, Erich : Die Orgellandschaft dreier nordsiebenbürgischer Landkreise: Cluj, Sălaj und Bistriţa-Năsăud - Három észak-erdélyi megye orgonatája: Kolozs, Szilágy és Besterce-Naszód megye
V
 196.
Valentiny Antal, Entz Géza: Az Erdélyi Múzeum név- és szakmutatója
 197.
Veress Emőd, Bíró Bíborka Eszter, Kokoly Zsolt, Fegyveresi Zsolt, Székely János: Román polgári jog
 198.
Vikár Béla (s.a.r., bev., jegyz. Varga P. Ildikó): „Finnország egyik leglelkesebb diplomatája itt több mint 50 éven keresztül
 199.
Vincze Zoltán: A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-korszakban (1899-1919)
 200.
Vincze Zoltán, Vincze Z. Zoltán: Roska Márton áldozata
 201.
Virginás Péter: Filmfesztivál és tapasztalat
W
 202.
W. Kovács András: Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
 203.
Wilhelm Sándor: Emlősök bonckés alatt
 204.
Wilhelm Sándor: A sujtásos küsz
 205.
Wilhelm Sándor: Békák, gőték, szalamandrák bonckés alatt
 206.
Wilhelm Sándor: A törpeharcsa
 207.
Wilhelm Sándor: A lápi póc
 208.
Wilhelm Sándor: Gyíkok, kígyók, teknősök bonckés alatt
 209.
Wilhelm Sándor: Madarak bonckés alatt
info@eme.ro