ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Maros megye történetéből
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, 12. fórum

Szervezők:
EME MAROSVÁSÁRHELYI FIÓKEGYESÜLET
BORSOS TAMÁS EGYESÜLET

Időpont: 2013. november 30., 10 óra
Helyszín: Marosvásárhely, Kultúrpalota, Kisterem

Program

10.00 • Köszöntők (Simon Zsolt, az EME marosvásárhelyi fiókegyesületének titkára, László Lóránt, a Borsos Tamás Egyesület elnöke)

10.10 • Pánczél Szilamér Péter: A római limes Maros megye területén. Örökségvédelmi kihívások

10.30 • Soós Zoltán: A marosvásárhelyi vár a 14–17. században

10.50 • Simon Zsolt: A marosvásárhelyi kovácslegények szabályzata 1565-ből és 1781-ből

11.10 • Weisz Szidónia: „… utolso dolgaimrul gondolkoduan teöttem illien testamentumot …” Somkereki Erdélyi István végrendelete 1638-ból

11.30 • Hozzászólások

11.45 • Szünet

12.00 • Buzogány Dezső: A marosvásárhelyi hitvallás

12.20 • Kolumbán Vilmos: Wolffianizmus és a marosvásárhelyi kollégium

12.40 • Berekméri Róbert: A marosvásárhelyi ispotály a 18. században

13.00 • Tamási Zsolt: Msgr. Léstyán Ferenc, Marosvásárhely római katolikus plébános-főesperese és a békemozgalom

13.20 • Hozzászólások

13.35 • Ebédszünet

15.00 • Szolláth Hunor: Szováta fürdőélete az első világháborúig – képes levelezőlapok alapján

15.20 • Fodor János: A 70 éves Bernády. A marosvásárhelyi Bernády-ünnepségek

15.40 • Pál-Antal Sándor: Polgármesteri program 1902-ből (Dr. Bernády György polgármestersége)

1.600 • László Lóránt: A rend őre: Bernády György

16.20 • Szünet

16.40 • Spielmann Mihály: A marosvásárhelyi nyomdászat kezdeteihez

17.00 • Oniga Erika: Egy történet a századfordulóról: a fotográfus Csonka Géza és lakóháza

17.20 • Tófalvi Zoltán: A kádári hatóságok első kivégzettjei erdélyiek voltak: Dudás József és Szabó János

17.40 • Lázok Klára: A „rettenetes” ötvenes évek a Teleki Tékában

18.00 • Hozzászólások

18.20 • Zárszó: Pál-Antal Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja

Támogatók:
Evoline
Maros Megyei Tanács
Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány
Maros Megyei Múzeum
info@eme.ro