ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály

II. Jogtudományi Szekció
Római jogi hagyomány és modern magánjog - 3
2013. november 22.
 
Szervezők:
EME, Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály, valamint
Sapientia EMTE, Jogtudományi Intézet

<a href="/upload/files/File/mtne/2013/jogiConference_Program.pdf">A rendezvény plakátja (pdf)</a>
 
Helyszín: Sapientia EMTE, Kolozsvár, Mátyás király/Matei Corvin u. 4. sz.
Időpont: 2013. november 22., 10.00 óra
 
10.10   Dr. SÁRKÖZY Tamás (egyetemi tanár, Budapest): A társasági jog az új magyar Polgári törvénykönyvben
11.20   Dr. NÓTÁRI Tamás (egyetemi docens, MTA TK Jogtudományi Intézet / Sapientia EMTE JTI, Kolozsvár): A ius occidendi gyakorlásának lehetőségei és korlátai a római családi jogban
11.40   Dr. NAGY Csongor István (egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar): A vállalkozással vagy a vállalkozás-csoporttal szemben szabják ki a bírságot versenyügyekben?
12.00   Drd. KIS Réka (tanársegéd, Sapientia EMTE JTI, Kolozsvár): A magánélet és a személyiségi jogok – a jó hírnév védelme Romániában
12.40   Drd. SZÉKELY János (tanársegéd, Sapientia EMTE JTI, Kolozsvár): A közjegyzői hagyatéki eljárás egyes anyagi jogi vonatkozásai Románia Polgári törvénykönyvében
13.00   Drd. AZZOLA Katalin (tanársegéd, Sapientia EMTE JTI, Kolozsvár): A fizetési meghagyási eljárás az új román Polgári eljárási törvénykönyvben és az európai jogban
13.20   Dr. SZTRANYICZKI Szilárd (egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE JTI, Kolozsvár): Ingatlan-nyilvántartás Romániában, a gyakorlat szemszögéből
15.00–17.00 Társasági jogi kerekasztal: a korlátolt felelősség korlátai
Témák:
·         Vezető tisztségviselők felelőssége a részvényesek, társult tagok irányában
·         Vezető tisztségviselők felelőssége fizetésképtelenség esetén
·         Vezető tisztségviselők felelőssége a társaság hitelezői irányában
·         Felelősségáttörés: korlátolt felelősségű részvényesek, társult tagok felelőssége a társaság tartozásaiért
·         Vezetői felelősség és felelősségáttörés adótartozások esetén
Résztvevők:
·         Dr. SÁRKÖZY Tamás, egyetemi tanár (Budapest)
·         Dr. VERESS Emőd, intézetigazgató egyetemi docens (Sapientia EMTE JTI, Kolozsvár)
info@eme.ro