ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály
Magyar Tudomány Napja Erdélyben, 12. Fóru
II. FILOZÓFIA SZEKCIÓ
Helyszín: BBTE Filozófia Tanszék, I. em., Böhm Károly terem
Időpont: 2013. november 23., 9.30 óra

9.30–11.50
Veress Károly: A nyelv csendje
Ungvári Zrínyi Imre: Az akarati igazság és az alany egyetemes akaratösszefüggése. Személyiségetikai szempontok Husserl gondolkodásában
Csergő Antal: Patočka aszubjektív fenomenológiája
Jáger Péter Mónika: A kép érzéki értelme
Részeg Imola: A fénykép fenomenológiája
Kányádi Irén: Történet és tér a romániai magyar neoavantgárd koncept jellegű akcióművészetében
Száva Csanád: Megértés, tapasztalat és kifejeződés összefüggései a narratív identitás fogalmával

11.50 Vita
12.10 Kávészünet

12.20–13.40
Demeter M. Attila: Eötvös József nemzetiségi nézetei
Szenkovics Dezső: A szatjágraha, mint Gándhí filozófiai gondolkodásának és politikai cselekvésének meghatározója
Tódor Imre: A politikai fogalmának „változásai” Strauss és Morgenthau kritikái által
Ilyés Szilárd-Zoltán: Hogyan olvassuk Bibót?

13.40 Vita
14.00 Ebéd

info@eme.ro