ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 12. fórum

I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

Nyelvészet, irodalom, néprajz  szekció
 
 
 
 
9.00   Köszöntők (Sipos Gábor EME-elnök, Egyed Emese I. szakosztályi elnök)
 
I. Kommunikáció, reflexió
Elnök: Balázs Lajos
9.20   Kontra Miklós (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar): Hogyan lehet, hogy az Akadémiától a kocsmárosokig minden magyar támogatja a magyarok magyarok általi nyelvi diszkriminációját?
9.50   Tulit Ilona (T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy): A ,,Jámbor szándék"-tól az e-tankönyvig. Az erdélyi magyar közoktatás tankönyveiről
10.10 Vizi Ildikó (Hallásérültek „Kozmutza Flóra” Intézete, Kolozsvár): Kommunikáció és fejlesztés a halláskárosultaknál
10.30 Moritz Kinga (BBTE, Hungarológiai tanulmányok Doktoriskola, Kolozsvár): „Károsé hogy sok nyelv vagyon.” Nyelvi reflexió és interdiszciplinaritás Körmöczi János (1763–1836) egyetemi jegyzeteiben
10.50 Vita
11.10 Szünet
 
II. Megismerés-tervezetek
Elnök: Tapodi Zsuzsa
11.30 Balog László (Sapientia EMTE–Miskolci TE): Irodalom és politika határán avagy Bánffy Miklós 1902-ben kiadott, A külkereskedelmi politika eszközei című könyvének újrafelfedezése
11.50 András Zselyke (EME Kutatóintézet, Kolozsvár): A két világháború közti Erdélyi Múzeum szerzőinek tudományfelfogása
12.10 Balázs Imre József (BBTE Bölcsészettudományi Kar, Kolozsvár): Weöres Sándor és a magyar szürrealizmus műhelyei
12.30 Kovács Flóra (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar): Elidőzéseink
12.50 Vita
13.10 Szünet
 
III Kép, modell, polémia
Elnök: Kovács Flóra
15.30 Tapodi Zsuzsa (Sapientia EMTE, Gazdasági és Humántudományok Kar, Csíkszereda): Paradigma tudományterületek határmezsgyéjén: imagológia
15.50 Bányai Éva (Bukaresti Egyetem, Idegen nyelvek és irodalmak Kara): „Erdély-re-prezentációk”. Átmenet-történetek a legújabb magyar irodalomban
16.10 Balázs Lajos (Sapientia EMTE, Gazdasági és Humántudományok Kar, Csíkszereda): Egy honfoglalás előtti székely házasodási  rítus hipotézise
16.30 DemeterJúlia (BBTE, Hungarológiai tanulmányok Doktoriskola, Kolozsvár): Közösségi- és énreprezentáció mint kegyességi tett Szatmárnémeti Mihály Dominica... prédikációs köteteiben
16.50 Vita
17.00 Szünet   
 
IV. Út, utazás, filológia
Elnök: Bányai Éva
17.10 Gábor Csilla (BBTE, Bölcsészettudományi Kar, Kolozsvár): Hol található az igaz egyház? Érvek, szerepek, játszmák egy többfordulós polémiában a 17. század első felében
17.30 SikóBeáta (BBTE Hungarológiai tanulmányok Doktoriskola, Kolozsvár): A vallások reprezentációja Bölöni Farkas Sándor úti prózájában
17.50 Pavelka Orsolya Petra (BBTE Hungarológiai tanulmányok Doktoriskola, Kolozsvár): Jósika Miklós: A könnyelműek – értelmezési kísérlet
18.10 EgyedEmese (BBTE, Bölcsészettudományi Kar, Kolozsvár): Mikes autográfiák Erdélyben. Levél, fordításkötet
 
18.30 Vita
 
18.50 Könyvbemutató:
Certamen I. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Kolozsvár, EME, 2013.
 
19.30 A konferencia munkálatainak befejezése


info@eme.ro