ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 12. fórum
I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Művészettörténet szekció
Szervezők:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár,
Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár,
Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Bizottsága

Az előadások helye: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz. Időpont: 2013. november 15–16., 9.00 óra


Letölthető program (pdf)

Az előadásra 20 perc, az azt követő vitára 10 perc áll rendelkezésre. Kérjük az előadókat és a résztvevőket a program pontos betartására!
 

Péntek, november 15.
9,00 – 9,30 Érkezés, regisztráció
9,30 – 9,40 Sipos Gábor: Elnöki megnyitó
 
Előadások
Középkori épületek kutatása. Moderátor: Jánó Mihály
9,40 – 10,00
Botár István–Tóth Boglárka–Grynaeus András (régészek, Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, Szegedi Tudományegyetem, MagyarDendrokronológiai Laboratórium, Budapest): A dendrokronológia alkalmazásának lehetőségei az erdélyi művészettörténeti kutatásokban
10,10 – 10,30
Weisz Attila (Művészeti és Design Egyetem, Kolozsvár): Gondolatok a szászfenesi római katolikus templom falképeiről
10,40 – 11,00
Szőcs Péter (régész, Szatmár Megyei Múzeum, Szatmárnémeti): A csomaközi református templom 2013. évi kutatása
11,10 – 11,30
Emődi Tamás (építész, Nagyvárad): A berei református templom középkori maradványai és falképei
 
11,40 – 12,00: Kávészünet
 
 
Középkori művészet. Moderátor: Emődi Tamás
12,00 – 12,20
Kiss Lóránd (restaurátor, Marosvásárhely): Szék református templomának falképei
12,30 – 12,50
Kónya Anna (Central European University, Budapest, doktorandus): Az alcinai evangélikus templom falképei
13,00 – 13,20
Jánó Mihály (Sepsiszentgyörgy): A szív felajánlása. A kun szokatlan gesztusa a Szent László-legenda falképciklusában
13,30 – 13,50
Szabó Tekla (Budapest): Az őraljaboldogfalvi templom 1400 körüli falképei
 
14,00 – 16,00: Ebédszünet
 
Koraújkori és újkori művészet I. Moderátor: Kovács András
16,00 – 16,20
P. Kovács Klára (Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Trident és Erdély között. Két olasz építész a kora újkori Erdélyben
16,30 – 16,50
Mihály Melinda (Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum, Kolozsvár): Néhány újonnan előkerült kolozsvári késő reneszánsz kőfaragványról
17,00 – 17,20
Kovács Zsolt (Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Tézislapok Erdélyben. Adatok egy barokk grafikai műfaj erdélyi történetéhez
17,30 – 17,50
Mihály Ferenc (farestaurátor, Szováta): Adatok az erdélyi református ikonográfia kutatásához
 
18,00 – 18,20: Kávészünet
 
18,20 – 18,50: Könyvbemutató
Kollár Tibor (szerk.): A szórvány emlékei. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2013. Bemutatja: Kovács András
 
19,00: Vacsora
 
 
Szombat, november 16.
 
Koraújkori és újkori művészet II. Moderátor: P. Kovács Klára
09,00 – 09,20
Pál Emese (Babeș-Bolyai Tudományegyetem, doktorandus): A szamosújvári örmény nagytemplom mellékoltárai
09,30 – 09,50
Kovács Mária Márta (Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely): Ötvösművek mobilitása a 18–19. században
10,00 – 10,20
Dobolyi Annamária (Incze László Céhtörténeti Múzeum, Kézdivásárhely): Báró Szentkereszty Stefánia képzőművészeti tevékenysége
 
10,30 – 10,50: Kávészünet
 
Építészet az újkorban. Moderátor: Kovács Zsolt
10,50 – 11,10
Barabás Kisanna (Egyházművészeti Gyűjtemény, Marosvásárhely): A marosvásárhelyi obszerváns ferences templom és kolostor archív fotókon
11,20 – 11,40
Orbán János (Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely): „E forrással Bodor Musikáltatott is…” A marosvásárhelyi Bodor-kút építésének históriája
11,50 – 12,10
Bordás Beáta (Babeș-Bolyai Tudományegyetem, doktorandus): A marosújvári kastély 1819. századi építéstörténete
12,20 – 12,40
Kósa Béla (Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda): Adatok a nagykárolyi Károlyi-kastély építéstörténetéhez
 
12,40 – 14,40: Ebédszünet
 
Századfordulós és két világháború közötti művészet. Moderátor: Székely Sebestyén György
14,40 – 15,00
Sántha Imre Géza (Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy): A Székely Nemzeti Múzeum képtári gyűjteményének rövid bemutatása
15,10 – 15,30
Molnár Attila (fényképész, Művészeti és Design Egyetem, Kolozsvár, doktorandus): Az erdélyi fotográfia és annak sajátosságai
15,40 – 16,00
Magdó Eszter(Babeș-Bolyai Tudományegyetem, doktorandus): A Fejér Lajos által tervezett borszéki szálloda és gyógyterem
 
 
16,10 – 16,30
Pásztor István (építész, Kolozsvár): Modern építészet a két világháború közötti Kolozsváron: épületleltár, elemzés, műemlékvédelmi kérdések
 
16,40 – 17,00: Kávészünet
 
Kortárs művészet. Moderátor: Weisz Attila
17,00 – 17,20
Bartha Zonga (Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy): Az EMűK, mint alternatíva
17,30 – 17,50
Székely Sebestyén György (Quadro Galéria, Kolozsvár): A modern erdélyi művészet kutatása. Gondolatok a Szocrelatív kiállítás kapcsán
18,00 – 18,20
Vécsi Nagy Zoltán (Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely): Egy kiállításrendezés tanulságai. Szocrelatív. Erdélyi magyar művészet 1945 és 1965 között
 
Kávészünet 18,30 – 18,50
 
18,50: Kovács András: A konferencia zárszava
 
19,00: Vacsora


Szervezők: Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár, Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Bizottsága
 
Támogatók:
Communitas Alapítvány, Kolozsvár,
Erdélyi Művészeti Központ, Sepsiszentgyörgy
 
Támogatóinknak, partnereinknek szíves segítségét ezúton is köszönjük!
info@eme.ro