ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN
2012

3. Matematika és informatika alkalmazásokkal


A rendezvény programfüzete letölthető innen (pdf formátumban)Szervezők:
Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztály
Kolozsvári Akadémiai Bizottság
Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság
Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért

Időpont:     2012. november 9-11
Helyszín: Kolozsvár, EME székháza (Jókai / Napoca utca 2-4) és BBTE központi épülete, Farkas / Kogălniceanu utca 1, I. emelet.

Péntek (2012. november 9, EME székháza)


15.30    Regisztráció
15.55    Megnyitó beszédet mond DARVAY Zsolt

Matematikatörténeti előadások és könyvbemutatók
Elnök: DARVAY Zsolt

16.00    OLÁH-GÁL Róbert (Sapientia EMTE)    Helyreigazítások az erdélyi matematikusok életrajzában
16.20    BANDI Árpád (Matlap, Marosvásárhely)    Új adatok a Bolyai család történetében
16.40    SZENKOVITS Ferenc (BBTE)
    Könyvbemutató. Schlesinger Lajos: A tér absolute igaz tudománya
Jubileumi előadás Bolyai János születésének 100-dik évfordulója alkalmából. Forrásfeldolgozás. Az eredeti kézirat felhasználásával szerkesztette: Mezei Ildikó Ilona, Nagy Gábor Péter és Varga Csaba, Ábel Kiadó, Kolozsvár-Szeged, 2012.
17.00    OLOSZ Ferenc (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti)    Egyenletek – könyvbemutató
17.10    BENCZE Mihály (Árpily Lajos Főgimnázium, Brassó)    Octogon – könyvbemutató
17.20    SIMON József (Petőfi Sándor Általános Iskola, Csíkszereda)    Képességfejlesztő tesztek matematikából nyolcadikosoknak

17.40    Beszélgetés matematikai tárgyú publikációkról

Szombat  (2012. november 10, BBTE)

Plenáris előadások:
5/I-es (Tiberiu Popoviciu) előadóterem
Elnök: SZENKOVITS Ferenc

9.00    KÁSA Zoltán (Sapientia EMTE)    Matematikatörténeti évfordulók
9.30    KOLUMBÁN József (BBTE)    A kolozsvári matematikai iskola kialakulása
10.15    RÓKA Sándor (Nyíregyházi Főiskola)    A valószínűségszámítási módszer

11.00     Kávészünet

Matematika szekció: 9/I-es (Radó Ferenc) előadóterem
Elnök: KOLUMBÁN József

11.30    BARICZ Árpád (BBTE)    A l'Hospital szabály monoton alakja és alkalmazásai
11.50    KASSAY Gábor (BBTE)    A játékelmélet vonzásában
12.10    SALAMON Júlia (Sapientia EMTE)    Erős operátor egyensúlyi feladatok
12.30    NÉMETH Sándor (BBTE)    Hogyan rendezzük a teret?

Informatika szekció: 7/I-es (D.V. Ionescu) előadóterem
Elnök: ROBU Judit

11.30    BODÓ Zalán (BBTE)     Hash-alapú keresések az információ-visszakeresésben
12.00    DARVAY Zsolt, Takó István (BBTE) Különböző távolságfüggvényekkel megadott belsőpontos algoritmusok összehasonlítása
12.20    DARVAY Zsolt, PAPP Ingrid-Magdolna (BBTE) Konvex kvadratikus optimalizálási algoritmusok sajátos kernel függvényekkel
12.40    DARVAY Zsolt, TAKÁCS Petra-Renáta (BBTE)Primál-duál algoritmus konvex optimalizálási feladatra lineáris feltételekkel

Didaktika szekció: 5/I-es (Tiberiu Popoviciu) előadóterem
Elnök: RÓKA Sándor

11.30    OLOSZ Ferenc (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti)     A tanulók alapos munkára való szoktatásáról
12.00     NAGY Örs (Elektromaros Szaklíceum, Marosvásárhely)    Nem minden az, aminek látszik
12.30    MATEKOVITS Mihály (Csiky Gergely Főgimnázium, Arad)    Matematika tanítás - ahogy hátulról látszik

13.00     Ebédszünet


Matematika szekció:
9/I-es (Radó Ferenc) előadóterem
Elnök: NÉMETH Sándor

15.20    SZENKOVITS Ferenc (BBTE)    Csillagászat a Ferenc József Tudományegyetemen
15.40    RÓTH Ágoston (BBTE)    Háromszögű (racionális) trigonometrikus foltok
16.00    FARKAS Csaba, MOLNÁR Andrea (BBTE)    Ekeland variációs elv és annak alkalmazásai
16.20    LUKÁCS Andor (BBTE)    Magasabbrendű kategóriák és dendroidális halmazok
16.40    BENCZE Mihály (Árpily Lajos Főgimnázium, Brassó)    A Jensen-féle egyenlőtlenségről

Informatika szekció:
7/I-es (D.V. Ionescu) előadóterem
Elnök: KÁSA Zoltán

15.20    JAKAB Hunor (BBTE)    Új kihívások és módszerek a megerősítéses tanulásban
15.45    GASKÓ Noémi (BBTE)    Egyensúlypontok keresése stratégiai játékokban
16.10    LIBÁL András, ZÖLDE Attila, Yair SHOKEF    (BBTE, Tel-Aviv University)    Granuláris anyagok szimulációja pentamer részecske-modellel
16.35    ÁFRA Attila Tamás (BBTE)    Dinamikus színterek megjelenítése Monte Carlo sugárkövetéssel

Didaktika szekció: 5/I-es (Tiberiu Popoviciu) előadóterem
Elnök: OLOSZ Ferenc

15.20    ROBU Judit (BBTE)    GeoGebra
15.50    SZILÁGYI Judit (Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár)     Elmélet vagy teória-a didaktika néhány alapelvéről
16.20    RÓKA Sándor  (Nyíregyházi Főiskola)    Elhibázott megoldások

17.00     Kávészünet
17.30     A Farkas Gyula Emlékérem átadási ünnepsége (5/I-es előadóterem)
19.00     Fogadás a díjazottak tiszteletére

Vasárnap  (2012. november 11)

10.00    A házsongárdi temető meglátogatása KÁSA Zoltán vezetésével. Találkozó az EME székháza előtt.

A rendezvény honlapja ...
info@eme.ro