ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály
 

I. Közgazdaságtudományi Szekció

 
Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u.2–4. sz.
Időpont: 2012. december 8., szombat 9 óra
 
9.00  VINCZE Mária (EME 4. szakosztályának elnöke): Köszöntő, felvezető
9.15     A konferencia plenáris előadásai
 
KOCZISZKY György és NAGY Zoltán (Miskolci Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar: Spill-over hatás vizsgálata térökonometriai módszerekkel
MAGYARI Tivadar (BBTE Szociológia és Szociális Munka Kar): Kvalitatív kutatások – általános összefoglaló
BENEDEK József ( BBTE Földrajz Kar ): Növekedési pólusok Romániában
KOVÁCS Ildikó (BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar) : A BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kara magyar tagozatos diákjainak kutatási tevékenysége
 
11.30 – 12.00: Kávészünet
 
12.00 – 14.00: Előadások
VINCZE Mária (BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): Elméleti és módszertani dilemmák a vidékfejlesztési kutatások terén
KURKÓ Ibolya (BBTE Földrajz Kar): Regionális versenyképesség
KASSAY János, CSATA Andrea, GYÖRGY Ottília, FEJÉR-KIRÁLY Gergely (Sapientia EMTE, Csíkszereda): A gazdasági válság hatása a regionális versenyképességre
SZÁSZ Erzsébet, NAGY Edit (Partiumi KE, Nagyvárad): A kis- és középvállalkozások társadalmi felelősségvállalásának vizsgálata Erdélyben.
 
 

II. Jogtudományi Szekció

 

Szervezők:
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Tanszéke
Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog, Közgazdaság-, és Társadalomtudományi Szakosztálya

Román - magyar - szerb kereskedelmi jogi konferencia II.

Helyszín: Sapientia EMTE Mátyás király utca 4. szám alatti épülete
Időpont: 2012. december 8, szombat


2012. december 8, szombat, Kolozsvár, Mátyás király u. 4, Óváry-terem
9,30 Megnyitó
10,00-10,30 Dr. Nótári Tamás, egyetemi docens: A magyar társasági jog kodifikációtörténete
10,30-11,00 Dr. Papp Tekla, egyetemi docens: A fogyasztó fogalmával kapcsolatos anomáliák a magyar magánjogban
11,00-11,15 Kávészünet
11,15-11,45 Dr. Veress Emőd, egyetemi docens: Dualizmustól a monizmusig. A magánjogi kodifikáció útja Romániában, különös tekintettel az új Polgári törvénykönyv vállalati kötelmi jogára
11,45-12,15 Dr. Alexandru Virgil Voicu, egyetemi tanár, Kis Réka, társult egyetemi tanársegéd: A sport üzleti joga
12,15-12,30 Kávészünet
12,30-13,00 dr. Auer Ádám, Ph.D. hallgató : Jogorvoslatok a közbeszerzésben, tradíciók és trendek ütközése
13,00-13,30 dr. Dudás Attila, egyetemi adjunktus: Az önálló bírósági végrehajtó jogintézménye Szerbiában
13,30 Konferencia zárása, állófogadás az előadóknak és a Sapientia EMTE JTI tutori programjában résztvevő egyetemi hallgatóknak


III. Társadalomtudományi szekció


Szervezők:
Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály
BBTE PKKTK Politikatudományi Intézetének magyar tagozata

Helyszín: a BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karának épülete, Kolozsvár, G-ral Traian Moşoiu (Zápolya) u., 71. szám (II/2-es és III/2-es termek)
Időpont: 2012. december 8., szombat, 10 óra

10:00–10:05 Megnyitó, köszöntő (SZÁSZ ALPÁR ZOLTÁN, szakosztályi alelnök)

Moderátor: SZÁSZ ALPÁR ZOLTÁN

Előadók/előadások:

10:05–10:30 KISS ÁGNES (doktori hallgató – Közép-Európai Egyetem, Politikatudományi Tanszék; tudományos segédmunkatárs – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet; illetve megbízott oktató – BBTE, PKKTK: Politikatudományi Intézet): Az informális gyakorlat négy típusa a román kommunista cenzúra rendszerben.
10:30–10:55 SZÉKELY ISTVÁN GERGŐ (doktori hallgató – Közép-Európai Egyetem, Politikatudományi Tanszék; tudományos munkatárs – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet; illetve megbízott oktató – BBTE, PKKTK: Politikatudományi Intézet): Választási részvétel, pártpreferenciák és a pluralizmus hatása az erdélyi magyar közösségre.
10:55–11:20 ifj. TORÓ TIBOR (doktori hallgató – BBTE, Történelem–Filozófia Kar; tanársegéd – Sapientia EMTE, Természettudományi és Művészeti Kar): Az RMDSZ érdekérvényesítése az elmúlt huszonkét évben.

11:20–11:50 Vita
11:50–12:10 Kávészünet

12:10–12:35 SZÁSZ ALPÁR ZOLTÁN (egyetemi tanársegéd – BBTE, PKKTK: Politikatudományi Intézet): Politikatudomány és politikai elemzés.
12:35–13:00 ILYÉS SZILÁRD ZOLTÁN (doktori hallgató – BBTE, Történelem–Filozófia Kar / tudományos munkatárs – EME): Zoon politikon. A deliberatív demokrácia esélyei.
13:00–13:25 VERESS ENIKŐ (doktorandus – BBTE, Szociológia és Szociális Gondozás Kar): A Hangya szövetkezet, azaz a szociális gazdaság (social economy) hagyománya Erdélyben.
info@eme.ro