ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció
 A Magyar Tudomány Napja Erdélyben
I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

Művészettörténeti szekcióAz előadások helyszíne: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2012. november 30., 9.00 óra
 
Szervezők: Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztálya és az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár
 
 900–910     A szekció megnyitója
 
Elnök: Poszler Györgyi (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
910             Emődi Tamás (építész, Nagyvárad): A somlyóújlaki református templom helye. Erdély késő románkori művészetében?
930                 Lupescu Radu (Sapientia–EMTE, Kolozsvár): A vajdahunyadi "Mátyás-loggia" címerfala
950                 Sarkadi Nagy Emese (EKTF, Eger): Műhelyek és műhelytitkok. A szárnyasoltárkészítés központjai Erdélyben
1010               Weisz Attila (Művészeti és Design Egyetem, Kolozsvár): A tordai reformátusok templomai a XVI-XVIII. században: Egyházfalva és Ótorda
 
1050–1110: Kávészünet
 
Elnök: Kovács Zsolt (BBTE, Kolozsvár)
1110               Kiss Lóránd (falképrestaurátor, Marosvásárhely): Falképek kutatása erdélyi szász evangélikus templomokban
1130               Mihály Ferenc (farestaurátor, Szováta): Faberendezések kutatása erdélyi szász evangélikus templomokban
1150               Kósa Béla (Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda): A csíkszeredai Mikó-vár az utóbbi falkutatások tükrében
 
1300–1600: Ebédszünet
 
Elnök: Murádin Jenő (művészettörténész, Kolozsvár)
1600           Horváth Iringó (BBTE, Kolozsvár): Egyházpártoló nemesi családok XVIII. századi textil-adományai a Küküllői Református Egyházmegyében
1620               Kovács Zsolt (BBTE, Kolozsvár): A kegyképek tiszteletének emlékei a dési ferences templomban
1640               Orbán János (Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely): Református templom a guberniumi székvárosban
 
1720–1740: Kávészünet
 
Elnök: Weisz Attila (Művészeti és Design Egyetem, Kolozsvár)
1740               Bordás Beáta (BBTE, Kolozsvár): A válaszúti Bánffy-kastély XIX. századi berendezése
1800               Imecs-Magdó Eszter (BBTE, Kolozsvár): Az 1906-os Román Általános Kiállítás magyar pavilonja
1820               Murádin Jenő (művészettörténész, Kolozsvár): Körösfői-Kriesch Aladár: "Engem Kolozsvárhoz annyi drága szál fűz..."
 
 
1900     Könyvbemutató: Dr. Poszler Györgyi művészettörténész (Magyar Nemzeti Galéria, a Régi Magyar Osztály főmuzeológusa) ismerteti Dr. Sarkadi Nagy Emese: Local Workshops – Foreign Connections. Late medieval altarpieces from Transylvania c. kötetét. A rendezvényen kedvezményesen megvásárolható kötet a Jan Thorbecke kiadónál jelent meg Ostfildernben, 2012-ben, a Studia Jagellonica Lipsiensia sorozat 9. darabjaként.

info@eme.ro