ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 12. fórum

I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

Történelem szekció


Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2013. november 23., 9.00 óra

 
9.30     Megnyitó: Sipos Gábor, az EME elnöke
 I. Elnök: Fodor Pál (MTA, BTK, Történettudományi Intézet, Budapest)
 
9.40     Simon Zsolt (Román Akadémia “Gheorghe Şincai” Társadalomtudományi Kutatóintézete, Marosvásárhely) – Az aranykitermelés kezdetei a középkori Erdélyben
10.00   Zsoldos Attila (MTA, BTK, Történettudományi Intézet, Budapest) – A királyi hatalom és az oligarchák a 13–14. század fordulóján
10.20   W. Kovács András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár) – Az erdélyi vármegyék középkori ispánjai
10.40   Hegyi Géza (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár) –A kusalyi Jakcsok birtokosztályai
 
11.00   Hozzászólások
 
11.20   Szünet
 
11.40   Bogdándi Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár) – Bácsi János formuláskönyve és a bírósági szervezet Fráter György korában
12.00   Fejér Tamás (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár) – A fejedelmi kancellária regisztrumvezetési gyakorlata a 16. században
12.20   Glück László (MTA, BTK, Történettudományi Intézet, Budapest) – A társadalmi státusok deformációja az öt máramarosi városban a 16. század végétől
12.40   Pakucs Mária („Nicolae Iorga” Történettudományi Intézet, Bukarest): Török marha -  Türkische Waren: Erdély kereskedelme az Oszmán Birodalommal a 16–17. századokban a szebeni vámnaplók tükrében
 
13. 00 Hozzászólások
 
13.20–15. 00   Ebédszünet
 
II. Elnök: Kovács András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, BBTE, Kolozsvár)
 
15.00   Kovács Mária („Lucian Blaga” Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár) – A kolozsvári „Lucian Blaga” Központi Egyetemi Könyvtár 16. századi nyomtatványai
15.20   Sipos Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár) – 16. századi svájci kiadványok a kolozsvári kollégiumi könyvtárakban
15.40   Emődi András (Nagyvárad) – Egy erdélyi vonatkozású, nyomtatott orvosi disputációkat tartalmazó kolligátumkötet. (Ifj. Pápai Páriz Ferenc hagyatékából ?)
16.00   Róth András Lajos (Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely) – Ízelítő a papírfestési eljárások történetéhez
 
16.20   Hozzászólások
 
16. 40 Szünet
 
III. Elnök: Gidó Attila (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár)
 
16.50 Sárándi Tamás (Szatmár Megyei Múzeum, Szatmár): „Mit gondol, hogy románokból fog hadsereget alakítani?Nemzetiségi kérdés kezelése a Honvédségben a második világháború időszakában
17.10 Hunyadi Attila Gábor (BBTE, Magyar Történeti Intézet, Kolozsvár): Vita Sándor Erdélyi-párti képviselő nézetei Közép-Európáról, a nemzetiségi kérdésről és az autoriter rendszerektől („emlékirata” és „naplója” alapján)
17.30 Bottoni, Stefano (MTA, BTK, Történettudományi Intézet, Budapest): Diskurzív diktatúra? A Ceauşescu-rendszer és a romániai magyarság erőszak és engedmények között
 
17.50 Hozzászólások
 
18.00 Szünet
 
18.10 Könyvbemutatók:
Gidó Attila: Oktatási intézményrendszer és diákpopuláció Erdélyben 1918–1948. Kolozsvár, EME, 2013. Bemutatja Pálfy Zoltán politológus
Gidó Csaba: Vasszekér és mozdonygőz. Csíkszereda, Pro-Print, 2013. Bemutatja Pál Judit történész
Certamen I. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Kolozsvár, EME, 2013.info@eme.ro