ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Természettudományi Szakosztály

 

Időpont: 2009. november 21.
Helyszín: Apáczai Csere János Líceum, I. C. Brătianu (Király) utca 26, Kolozsvár
 
8.30     Regisztráció, a poszterek elhelyezése
9.30     megnyitó, beszédet mond Egyed Ákos, az EME elnöke
9.45     Plenáris előadások
9.45 Nagy Tóth Ferenc (Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár):
Az EME Természettudományi Szakosztályának története.
10.45 Szabó T. Attila (Veszprémi Egyetem, BioDatLab Balatonfüred):
Az evolúciós gondolat evolúciója a magyar nyelvterületen a Darwin emlékév tükrében.
11.45  Szünet

12.00   Poszter Tagozat
            Mihály Tímea, Nagy Noémi, Forizs Edit, Silaghi-Dumitrescu Ioan:        Az adenin Cu(II) ionnal alkotott komplexeinek vizsgálata.
            KOZMA Ágnes, KINCZEL Andrea, FORIZS Edit: Propanolamint tartalmazó          Cu(II) és Mn(II) komplexek.
            SZILVESZTER Szabolcs, MIKLÓSSY Ildikó, Orbán Csongor, Bodor          Zsolt, LÁNYI Szabolcs, Dan Robescu NICOLAE: Az alfa-glükozidáz és alkáli       foszfatáz extrakciója és aktivitásvizsgálata eleveniszap pelyhekben.
            Pálfi Mária, Kovács Erika, Miklóssy Ildikó, Ábrahám Beáta,    Lányi Szabolcs: Az S202H EGFP mutáns előállítása és jellemzése.
            Kovács Erika, Pálfi Mária, Miklóssy Ildikó, Ábrahám Beáta,    Lányi Szabolcs: Az AITRL génjének klónozása pETM52 expressziós vektorba.
            BODOR Zsolt, KOVÁCS Erika, MIKLÓSSY Ildikó, ÁBRAHÁM Beáta,             BÁLINT Emese-Éva, ORBÁN Kálmán Csongor, Tamás Éva,         Szilveszter Szabolcs, LÁNYI Szabolcs: Termostabil enzimek extracelluláris  heterológ expressziója keményítő tartalmú hulladékok kezelésére.
            NAGY-KORODI István, GÁL Ágnes, IONESCU Corina, SZAKÁCS         Alexandru: A kolozsvári Farkas utcai Református templom építőköveinek mállása –    előzetes eredmények.
            Erdei Anna, Horváth Zoltán, Cosma Constantin: Az artézi kútvíz minősége és előnye a „rendes” kútvizekkel szemben Szilágy megyében.
            Csifó Irma, Horváth Zoltán,Veress Erzsébet, Moldovan Mircea:        A Harangláb-Désfalvi völgy talaj- és felszíni vizeinek szennyezésvizsgálata.
            Candrea Iulia, Horváth Zoltán, Erdei Anna, Veress Erzsébet,  Ciobanu Adina: Altalajvizek radioaktivitás-vizsgálata a Moldva patak felső vidékén.
            Jakab Csilla, Horváth Zoltán, Mandrean Greta, Ciobanu Adina:        A vasúton utazók zajkitettsége az erdélyrészi alagutakban.
            Poszet Szilárd, Wanek Ferenc: Földtani szerkezet és morfológia a Bácsi-torok    északi előterében.
            NAGY-KORODI István, FODORPATAKI László, FORRAY Ferenc Lázár:      Ércbányászat és annak biológiai hatásai Misztbánya és Láposbánya (Románia)         térségében.
            Demeter László, Csergő Annamária, Péter Gabriella, Miklós  Edina, György Éva: Hordalékkúpokon elhelyezkedő időszakos tavak jellemzése a           Csíki-medencében.
            Bálint Emese Éva, Máthé István, Táncsics András, Méder            Csongor Sándor, Lányi Szabolcs, Márialigeti Károly: Borvizek  autochton és allochton mikrobiótájának a vizsgálata (Hargita megye, Románia).
            Aczél-Fridrich Zsuzsanna, Hegyeli Zsolt: A Szamosmenti-dombság  délkeleti részének kisemlősfaunisztikai vizsgálata bagolyköpetek segítségével.
            Imecs István, Demeter László. Réti csík (Misgurnus fossilis L. 1758) állomány     felmérés a Csíki-medencében egy hatékony védelmi terv kidolgozása érdekében (előzetes     eredmények).
            Bárány-Horváth Attila: Információ és absztrakció.
            Bárány-Horváth Attila, Uray Zoltán. Információtípusok.
            Bárány-Horváth Attila, Vitályos Gábor Áron: Evolúció és információ.
12.30   Előadások

Kémia –Környezettudományok - Földtudományok
12.30   Darvasi Jenő, Kékedy Nagy László: Élelmiszerek minőségének  jellemzése digitális képalkotás alapján meghatározott színparaméterekkel. 
12.45   ifj. Várhelyi Csaba, Korecz László, Kozma Júlia, Majdik    Kornélia: Co(III)- és Cu(II)-kelátok tetradentát (NNOO) Schiff-bázisokkal.
13.00   Pataki Bernadeth, BUDRUGEAC Petru, Gindele Róbert,        Lingvay József, Veress Erzsébet: Termikus analízis alkalmazása régészeti            kerámiák vizsgálatára. Tasnád-termálfürdői minták.
13.15   Andorkó Imola, Bán Barna, Becze Apollónia, Benkő Csaba,     Bodor Andrea, Czellecz Boglárka, Fazakas Cs. Zsombor, Fekete  Zsombor, Gáll Atilla, Kis Boglárka, Köllő Csaba, Nagy Zsombor,          Oláh-Badi Melinda, Pál Zoltán, Sütő Szabolcs-Balázs, Szász        Árpád, Székely Borbála: A székelyföldi ásványvíz-kataszter Bányai János             munkásságának hatása.
13.30   Andorkó Imola, Kis Boglárka, Pál Zoltán, Bán Barna,    Benkő Csaba: Ásványvizes tanösvény Korondon.
13.45   Muzsnay Csaba: Néhány megalapozott érv légkörünk vízgőztartalmának        felmelegedést elősegítő hatásáról.
14.00   Fekete Sándor: A 2009 november 10.-i magyarnádasi közúti baleset  környezetvédelmi vonatkozásai.

Biológia
12.30   Benedek Tibor, Máthé István, Táncsics András, György Éva,    Biró Klára, Szász Emőke, Márialigeti Károly: Gázolaj            biodegradációjában résztvevő baktériumok izolálása és tanulmányozása.
12.45   Keresztes Zsolt Gyula, Vörös Lajos, Dragoş Nicolae:      Epifluoreszcens és molekuláris biológiai módszerek alkalmazása pikóalgák diverzitásának vizsgálatára.
13.00   Szentes Sarolta, Mara Gyöngyvér, Lányi Szabolcs:Beltéri           lakókörnyezetben előforduló gombafajok vizsgálata klasszikus mikrobiológiai és        molekuláris biológiai módszerekkel.
13.15   Patkó  Ferenc: A Hargita hegységi xilofág ( fát fogyasztó) bogarak (befejező rész). 
13.30   PÁLFALVI PÁL: Botanikusok Székelyudvarhely tudományos életében.
13.45   Bece Apollónia, Bodor Andrea, Sütő Szabolcs Balázs, Nagy    Zsombor: Mennyit fogyaszt a székely ember palackozatlanul a faluborvizekből?
14.00   LINGVAY József: A korróziót és vizkőképződést gátló inhibitorok kihatásai a    természetre.    
14.15  Szünet, a poszterek leszedése
14.30   A konferencia bezárása
 

 

info@eme.ro