ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály

 
JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
 
Társszervezők:           Az EME IV. Szakosztályának Jogtudományi Szakcsoportja, valamint a Sapientia–EMTE kolozsvári Természettudományi és Művészeti Kara.
 
Időpont: 2009. november 21, 10.00 óra
Helyszín: Sapientia–EMTE (Bocskai-ház: Mátyás király/Matei Corvin utca 4. szám) – Óváry-terem
 
10.00                   Megnyitó, köszöntő. Felszólalnak: Egyed Ákos (az EME elnöke), Lupán Ernő (jogász, nyugalmazott egyetemi tanár) és Tonk Márton (a Sapientia–EMTE kolozsvári Természettudományi és Művészeti Kar karának a dékánja).
 
Jogtudomány
10.30                   Fábián Gyula (BBTE, Jogtudományi Kar / Kolozs Megyei Ítélőtábla): Az európai elfogatási parancs – elméleti és gyakorlati kérdések
10.50                   Varga Attila (BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar / Románia Parlamentje – Képviselőház): Jogalkotó Alkotmánybíróság? – avagy egy új hatáskör, a 146/e cikkely következményei
11.10                   Vallasek Magdolna (Kolozsvári Állami Magyar Színház): Alkotmánybírósági döntések a Nyugdíj- és más társadalombiztosítási jogokra vonatkozó törvénnyel kapcsolatban
11.30                   Vita
11.50                   Kávészünet
 
12.00                   Veress Emőd (Sapientia–EMTE, Gazdaság- és Humántudományok Kar – Csíkszereda): Polgári per és közösségi jog: eredmények és kihívások
12.20                   Chiş Andrea (Kolozs Megyei Ítélőtábla): Az Európai Unióban hozott polgári és kereskedelmi ügyekre vonatkozó határozatok elismerése és végrehajtása Romániában
12.40                   Sztranyiczki Szilárd (Sztranyiczki Szilárd Ügyvédi Iroda): Quo vadis romániai ingatlannyilvántartás?
13.00                   Kokoly Zsolt (Sapientia–EMTE, Természettudományi és Művészeti Kar – Kolozsvár): Az európai és a román médiaszabályozás aktuális kérdései
13.30                   Vita
 
ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
 
Társszervezők:           Az EME IV. Szakosztályának Általános Társadalomtudományi Szakcsoportja, valamint a Sapientia–EMTE kolozsvári Természettudományi és Művészeti Kara.
 
Időpont: 2009. november 21., 9.00 óra
Helyszín: Sapientia–EMTE (új épület Déva/Deva utca 19. szám)
 
 
Média- és kommunikációtudomány
9.00                     Cseke Péter (BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar):Az Erdélyi Fiatalok (1930–1940) nemzedéki fellépéséről – eszmetörténeti megközelítésben
9.20                     Kovács-Dósa Judit (BBTE, Történelem–Filozófia Kar): Nélkülözhetetlen narratívák a nemzedéki kommunikációban
9.40                     Győrffy Gábor (BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar): Az erdélyi sajtó kezdetei
10.00                   Keszeg Anna (BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar): A népszerű irodalmi formák 18. század végi kritikájához: a leoninus-vita
10.20                   Vallasek Júlia (BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar): Identitás és alteritás a Napsugárban
10.40                   Vita
11.10                   Kávészünet
 
 
Pszichológia és szociológia
11.30                   Ozsváth Judit (BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar): György Lajos szerepe a két világháború között Kolozsváron tanuló erdélyi magyar egyetemi és főiskolai hallgatók képzésében
11.50                   Jarmai Ágota (Miskolci Egyetem, Bölcsésztudományi Kar): „Szegényembert még az ág is húzza.” – Szegénység, kirekesztődés: hátrányok halmozódásának vizsgálata
12.10                   Neményi Ágnes (BBTE, Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar): A nemzetközi migráció hatásai a falusi családokra
12.30                   Veress Enikő (BBTE, Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar): A természeti környezet mint vidékfejlesztési erőforrás
12.50                   Gergely Orsolya (Sapientia–EMTE, Műszaki és Társadalomtudományi Kar – Csíkszereda): Szociológiai kutatások a Székelyföldön: az egyetemi hallgatók diplomamunkái, azok jelentősége és üzenete.
13.10                   Vita
 
 
Politikatudomány és politikai filozófia
16.00                   Bakk Miklós (BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar): A román alkotmány módosításának a kérdése 2009-ben
16.20                   Bodó Barna (Sapientia–EMTE, Természettudományi és Művészeti Kar – Kolozsvár): A szórvány elméletéről
16.40                   Csetnek Tímea (BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar – Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat): Határmenti román–magyar intézményfejlesztés
17.00                   Draveczky Tímea (Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar): Vállalatok társadalmi felelősségvállalása Romániában és Magyarországon
17.20                   Ilyés Szilárd Zoltán (BBTE, Történelem–Filozófia Kar): Párhuzamok Hannah Arendt és Bibó István forradalomra vonatkozó nézetei között
17.40                   Szász Alpár Zoltán (BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar): A politikai és a politikatudományi elemzés – szerepek és módszerek
18.00                   Székely Tünde (Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar / Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége) –Kiss Zita (Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány) – Plugor Réka (University of Leicester) – Szabó Júlia (Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar / Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet): Továbbtanulási percepciók – 2008
18.20                   Vita
19.00                   Kávészünet
 
 

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
 
Társszervezők: Az EME IV. Szakosztályának Közgazdaságtudományi Szakcsoportja, valamint a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kara.
 
Időpont: 2009. november 21., 9.00 óra
Helyszín: BBTE – Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (Teodor Mihali utca 58–60. szám)
 
 
Első panel (320-as terem)
 
9.00                     Györfy Lehel – Nagy Ágnes – Benyovszki Annamária – Petru Petra (mind BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): Vállalkozói aktivitást befolyásoló tényezők vizsgálata
9.20                     Sipos Kinga (BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): Banki tranzakciók optimizálása
9.40                     Szász Erzsébet (Partiumi Keresztény Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar): A XXI. századi pénzügyi visszaélések etikai vonatkozásai
10.00                   Bíró Bíborka-Eszter (BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): A román gazdaság szerkezetének változásai a 2000-es években
10.20                   Vita
10.40                   Kávészünet
 
11.10                   NAGY ÁGNES (BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): A 2007–2008-as válság tanulságai és a pénzpiaci kilátások
11.30                   PETE ISTVÁN (BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): Az állam és az általa szabályozott rendszerek szerepe a gazdasági válságban
11.50                   Kinter Tünde (Partiumi Keresztény Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar): Valóság vagy délibáb? Az inflációs célkövetés stresszhelyzetben
12:10                    Székely Imre (BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): Az euró romániai bevezetésének kilátásai a pénzügyi és gazdasági válság tükrében
12.30–13.00        Vita
 
 
Második panel (321-es terem)
 
9.00                     Vincze Mária (BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): Az Északnyugati Régió vidékfejlesztési jellegzetességei
9.20                     Kerekes Kinga (BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): Foglalkoztatási kérdések Románia vidéki térségeiben
9.40                     Madaras Szilárd (BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): A jövedelemkülönbségek elemzése a Központi Régió megyéiben
10.00                   Bíró Boróka-Júlia (BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): Agrárkockázatok kezelése – Románia mezőgazdasági biztosítási rendszere
10.20                   Vita
10.40                   Kávészünet
 
11.10                   Fogarasi József (Partiumi Keresztény Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar): Az árfolyam volatilitásának hatásai a romániai agrár külkereskedelemre
11.30                   SZABÓ ÁRPÁD (Sapientia–EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar – Marosvásárhely): Az EU integráció első hatásai a Székelyföldre
11.50                   Szőcs Emese (BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): Területi sérülékenység a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásának eredményeképpen Romániában
12.10                   Zakota Zoltán (Partiumi Keresztény Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar): Digitális megosztottság Romániában
12.30–13.00        Vita
 
 
Harmadik panel (324-es terem)
 
9.00Alt Mónika Anetta – Pál Zsuzsa (mindketten BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): A bioélelmiszerek ismerete Kolozsváron
9.20                     Pajzos Csaba (Partiumi Keresztény Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar): A szolgáltatásmenedzsment humán kihívásai a román turizmusban
9.40                     Kánya Hajnalka (Partiumi Keresztény Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar): Az információs és kommunikációs technológiák gerjesztette marketingkihívások a romániai felsőoktatásban
10.00                   SUCALĂ LUCIA – CUZDRIOREAN DAN – FEKETE P. P. SZILVESZTER (mindhárman BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): Kísérlet az adózás számvitelre való hatásának mérésére a romániai értéktőzsdén jegyzett vállalatok esetén
10.20                   Vita
10.40                   Kávészünet
 
11.10                   Horváth Réka – Nagy Bálint Zsolt – Szász Levente (mindhárman BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): A Kolozsvári Nagyvárosi Övezet néhány gazdasági és társadalmi jellemzője
11.30                   Tasi Péter (Budapesti Gazdasági Főiskola, Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar): A stratégiai tervezés problémái – tapasztalatok a magyar önkormányzati szektorban
11.50                   Szakáli István-Lóránd (Partiumi Keresztény Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar): Új típusú transznacionális együttműködési lehetőségek Közép-Európában
12.10                   Nagy Edit (Partiumi Keresztény Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar): Társadalmi felelősségvállalás a különböző kultúrákban
12.30                   Kölcsey Andrea (BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): Regionális versenyképesség és külföldi működőtőke
12.50–13.20      Vita

 
info@eme.ro