ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Teleki József Tudományos Díj
Az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) és a Gróf Mikó Imre Alapítvány Teleki József emlékére és tiszteletére egy róla elnevezett díj alapítását határozta el abból a célból, hogy ezzel kritikai fórumot, seregszemlét teremtsen az erdélyi, a máramarosi, a partiumi, a bánáti és a romániai magyarság múltját és jelenét bemutató szakmai munka színvonalának emelésére és az igényes, eredeti szakkutatások biztosítására, elismerésére.
Az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Gróf Mikó Imre Alapítvány a Teleki József tudományos díjjal nyomtatásban megjelent (vagy nyomdakész), az erdélyi, a máramarosi, a partiumi, a bánáti és a romániai magyarság újkori és legújabb kori történetére, a legtágabban értelmezett mûvelõdéstörténetére és néprajzára vonatkozó adattárakat, forráskiadványokat és tudományos monográfiákat jutalmazza. A díjat a Romániában élõ kutatók – egyéni, vagy kollektív munkájukkal – nyerhetik el.
Az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöksége és a Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma 2006-ben, és az azt követõ minden negyedik évben szakbizottságot kér fel, amelyik számba veszi és elbírálja a fenti tudományágak területén a kiírást megelõzõ öt évben született munkákat. A bizottság szakértõkkel véleményezteti és rangsorolja azokat. Az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma a legjelentõsebbnek ítélt alkotást jutalmazza a komoly anyagi elismeréssel is járó Teleki József díjjal. A bíráló bizottság tagjai romániai, magyarországi vagy más külföldi elismert szakemberek.
A díj odaítélésének elengedhetetlen feltétele a díjazandó munka kiemelkedõ tudományos értéke. Ha ilyen alkotás az adott öt éves idõszakban nem születne, a díj nem kerül kiosztásra.
A díj odaítélésérõl, a vele járó pénzösszegrõl, továbbá a díjjal kapcsolatos valamennyi részletrõl az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöksége és a Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma dönt. A díj kiadására ötévente az Erdélyi Múzeum Egyesület közgyûlésén kerül sor, elõször 2006-ban. A díj összege 500.000.- , azaz ötszázezer forint.

Díjazottak
2006
Jakó Zsigmond professzor
2011 Keszeg Vimos professzor2016 Tánczos Vilmos professzor


info@eme.ro