ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Apáthy István Tudományos Díj
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), és a gróf Mikó Imre Alapítvány Apáthy Istvánról elnevezett díj alapítását határozta el, az orvostudomány és a matematika-informatika terén végzett kutatások elismerésére és serkentésére.
Apáthy István (1863–1922) 1891-tõl 1919-ig a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem professzora, az MTA levelezõ tagja, az állattan, szövet- és fejlődéstan, és különösen a mikrotechnika nemzetközileg elismert tudós kutatója volt. Eredeti impregnációs módszerével nyert eredmények alapján kidolgozta az idegingerület vezetésének ún. kontinuitás-tanát. Az idegimpulzusok útján történõ jeltovábbítás egyik mechanizmusának tisztázása révén, munkássága hozzájárult a modern informatika kifejlõdéséhez..
Az EME,és a gróf Mikó Imre Alapítvány olyan kimagasló tudományos kutatási eredmény illetve életmûvet kíván ezzel a díjjal jutalmazni, amelyet az EME román állampolgárságú tagjai értek el az orvostudomány illetve a matematika-informatika területén.
A nevezett díj kiosztása 5 éves idõközökkel történik, felváltva az orvostudományok illetve a matematika-informatika területén.
Az EME elnöksége, a Gróf Mikó Imre Alapítvány kuratóriuma a kiadást megelõzõ évben szakbizottságot kér fel, amelyik számba veszi, elbírálja és rangsorolja a fenti tudományágakban, az illető idõszakban született munkákat, és részletesen indokolt javaslatot terjeszt elõ a díj odaítélésére nézve. A bíráló bizottság tagjai erdélyi, magyarországi vagy más külföldi szakemberei lehetnek.
A díj odaítéléséről, a velejáró pénzösszegről, továbbá a díjjal kapcsolatos valamennyi részletről az EME elnöksége és a gróf Mikó Imre Alapítvány kuratóriuma dönt.
A díj első alkalommal 2007-ben került kiadásra. A díj összege 500.000.- , azaz ötszázezer forint volt

Díjazottak
2007 dr. Egyed Imre marosvásárhelyi orvosprofesszor
2017
  Kolumbán József matematikus és Sipos Emese gyógyszerészinfo@eme.ro