ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


VII. Agrártudományi Szakosztály

Az előadások helye: Sapientia EMTE, Természettudományi és Művészeti Kar,
Kolozsvár, Déva utca 19. sz.

Időpont: 2010. november 20., 8.00 óra


Szervezők: EME Agrártudományi Szakosztály (főszervező)
Sapientia EMTE: Környezettudomány Szak-Kolozsvár és  Kertészmérnöki Szak-Marosvásárhely (társszervezők)
 
Bejelentkezés: 7.45 – 8.00 óra
Elnök: dr. Urák István, Farkas Zoltán
Megnyitóbeszéd: Farkas Zoltán az EME Agrártudományi Szakosztály elnöke
 
8.00-8.15 Farkas Zoltán: – Adalékok a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem történetéhez (1940-44)
8.15-8.30 Vallasek István – Grand Miklósnak, a bánsági méhészet úttörőjének élete és munkássága
8.30-8.45 Kerekes Zsolt – Hajdani idők kastélykertjei – bethleni Bethlen kastély
8.45-9.00 Albert Imre – A bio termesztés jelene és jövője
9.00-9.15 Lőrincz Piroska – A biogazdaságok és termékek minősítése
9.15-9.30 Orbán Sándor – Gén módosított szervezetek a mezőgazdaságban
9.30-9.45 Bogdán Imre – Az erdélyi kopó és hányatott sorsa
9.45-10.00 Filep Kálmán Csaba – Fitoplazmák, kevésbé ismert növényi kórokozok nyomai
10.00-10.15 Révész Erzsébet – Repcéből előállított biodiesel szerepe környezetünk védelmében
10.15-10.30 Tóth Attila, Pál Katona-Barna, Pál Péter, Ambrus László – Biomassza alkalmazásainak lehetőségei és potenciáljai Hargita megyében
10.30-10.45 Wagner István – Kolozsváron nemesített újabb rózsafajták
10.45-11.00 Farkas György, Zsigmond Andrea-Rebeka, Schönstein László – Az érmelléki borok és a szőlősök talajának fémtartalma közötti kapcsolat
Szünet

Elnök: dr. Nyárádi Imre-István, Lázár László
11.30-11.45 Hettig Andrea – A spermium nemi meghatározása flow-citometriás módszerrel
11.45-12.00 Hettig Andrea – Sertés oocita krioprezervácioja, gyorsfagyasztásos szilárd felületen
12.15-12.30 Weithaler Walter – Adalékok a csukatenyésztésben alkalmazott szaporítási módszerhez
12.30-12.45 Filep Rita, Nyárádi Imre-István, Farkas Ágnes – Különböző csicsóka fajták terméshozamának vizsgálata Marosvásárhelyen
12.45-13.00 Gál Katalin-Erzsébet, Csergő Anna-Mária, Nyárádi Imre-István – Különböző élőhely típusok jellemzése a növényfajok megjelenése alapján, Marosvásárhelyen és környékén
13.00-13.30 Dávid István, Máté Endre – A vízkeménység és pH módosító adalékok befolyása a herbicidek hatékonyságára
13.30-13.45 Orosz Ferenc, Gagyi Emőke – Fűtetlen fólia alatti fűszerpaprika termesztési tapasztalatai
13.45-14.00 Bencsics T., Horváth Z., Keresztes Z., Mandrean G. – Fáscserjés „őko-falak” a lakossági zajkitettség csökkentésére
14.00-14.15 Horváth Zoltán, Vígh Melinda, Keresztes Zoltán, Borodan Ioana – Erdészeti „védősávok” és a bányavizek szennyezése a verespataki példa
 
Kiértékelésinfo@eme.ro