ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


V. Műszaki Tudományok Szakosztálya

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Műszaki Tudományok Szakosztálya
 
11. fórum
 

Helyszín: Sapientia központi épület, a Bocskay-ház kis előadóterme, Kolozsvár, Mátyás király utca 4. sz.
Időpont: 2010. november 20., szombat
 
09.30 Megnyitó/köszöntések
GYENGE Csaba, az MTA külső tagja, az EME alelnöke
DÁVID László, a Sapientia EMTE rektora
 
I. rész
Elnökök:
GYENGE Csaba, az MTA külső tagja, az EME alelnöke
KAKUCS András, tanszékvezető egyetemi docens, Sapientia EMTE, Marosvásárhely
MÁRTON László, az EME-MTSz alelnöke, Gyergyószentmiklós
 
09.45   BITAY Enikő (az EME Műszaki Tudományok Szakosztály elnöke): Az EME hozzájárulása a műszaki kutatások alapfeltételeinek megteremtéséhez
10.00   POKORÁDI László (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, az MTA DAB Műszaki Szakbizottság elnöke): A Monte-Carlo szimuláció szemléltetése és alkalmazása
10.15   DEZSŐ Gergely (főiskolai tanár, Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Kar, Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszék), SZIGETI Ferenc (főiskolai tanár, Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Kar, Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszék), VARGA Gyula (egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Gépgyártástechnológiai Tanszék), PÉTER László (főiskolai tanár, Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Kar, Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszék):  Szerszámkopás és felületi érdesség vizsgálata környezetbarát megmunkálásoknál
10.30   GYENGE Csaba (egyetemi tanár, Kolozsvári Műszaki Egyetem), FRĂŢILĂ Domniţa (egyetemi adjunktus, Kolozsvári Műszaki Egyetem): Gyakorlati kutatások a környezetbarát fogazás területén
10.45   MÁTÉ Márton (egyetemi docens, Sapientia EMTE Marosvásárhely), HOLLANDA Dénes (egyetemi tanár, Sapientia EMTE Marosvásárhely): Arkhimédeszi spirál-vezérgörbéjű hengeres fogaskerekek
11.00   GOBESZ Ferdinánd-Zsongor (egyetemi docens, KME, Építőmérnöki Kar), KOPENETZ Gh. Ludovic (egyetemi tanár, KME, Építőmérnöki Kar): Számítástechnikai eszközök az építőmérnöki képzésben
 
kávészünet
 
II. rész
Elnökök:
MÁTÉ Márton, EME-MTSz alelnök, Marosvásárhely
POKORÁDI László, az MTA DAB Műszaki Szakbizottság elnöke
GOBESZ Ferdinánd-Zsongor, egyetemi docens, KME
 
11.30   IMECS Mária (egyetemi tanár, KME, Villamosmérnöki Kar, Villamos Hajtások és Robotok Tanszék): A térfázor elmélettől a villamos gépek egységes szabályozási elvéig
11.45   VALLASEK István (tudományos főkutató), ROÓSZ András (tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem), VERES Zsolt (egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem), SZŐKE János (tudományos munkatárs, ADMATIS Kft. Miskolc), SZIROVICZA Péter (tudományos munkatárs, ADMATIS Kft. Miskolc), TÖRÖK Gyula (tudományos főmunkatárs, Szilárdtest Fizikai és Optikai Kutatóintézet Budapest), KÁLI György (tudományos munkatárs, Szilárdtest Fizikai és Optikai Kutatóintézet Budapest): Bizmuttellurid alapú félvezető ötvözetek egykristályainak előállítása és jellemzése
12.00   VARGA Béla (egyetemi tanár, Brassói Transilvania Egyetem): Alumíniumolvadékok gáztalanítása
12.15   BITAY Enikő (egyetemi docens, Sapientia EMTE, Marosvásárhely), MÁRTON László (az EME-MTSz alelnöke, Gyergyószentmiklós), SZŐCSNÉ GAZDA Enikő (doktorandus, muzeológus, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy): Szemelvények a háromszéki vasipar történetéből (XIX. század)
12.30   MIHALIK András (Regionális nagyváradi Kutatócsoport „Építmények Viselkedése és Diagnosztikája” Nagyváradi Egyetem, Nagyvárad): Szivárgórendszerű előregyártott vasbeton elemekből kivitelezett küszöbgát 25 év alatti viselkedése és diagnosztikája „in situ” a Sebes Körös nagyváradi szakaszán
12.45   ifj. ORBÁN György (építész, doktorandus, KME): Római Katolikus egyházi műemlékek és ingatlanok számbavétele és hasznosítási lehetőségeinek tanulmányozása a Gyulafehérvári főegyházmegyében
 
13.00   BAKI-HARI Zoltán-Gábor (kutatóasszisztens, Erdélyi Múzeum-Egyesület): Modern technológiák flexibilis-moduláris szerszámok előállítására
 
13. 15 Kiértékelés és eszmecsere

info@eme.ro