ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Térség/Tudomány

Az előadások helye: EME székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2010. november 20., 9.00 óra

I. Társadalom, értelmezés
Elnök: PÉNTEK János
9.10     TAPODI Zsuzsa: Kis- és nagyrégiók, centrum és periféria a 21. század elején
9.30     KESZEG Vilmos: Emlékező társadalom, emlékezetközösségek
9.50     MOLNÁR BODROGI Enikő: Erdélyi kutatóként meänkieli nyelvrokonaink földjén
10.10   KOMÁROMI Tünde: Demonológia-kutatás a kortárs Oroszországban
 
10.30   Hozzászólások, kávészünet
 
II. Nyelvek, módszerek
Elnök: EGYED Ákos
10.50   PÉNTEK János: Nyelvi tervezés, nyelvalakítás: tennivalók a külső régiókban
11.10   BURA László: Pakocs Károly. Az írói életmű és az alkotó személyisége kutatásának és értékelésének néhány kérdése és szempontja
11.30   BÁNYAI Éva: „Ott vannak, csak nem látszanak.” Elhallgatásalakzatok Bodor Ádám prózájában
11.50   TAR Gabriella Nóra: Gyermekkultúra-kutatás irodalmi és színházi komparatisztika révén: nemzetközi elmélet(ek) – erdélyi (ujj)gyakorlat
12.10   FAZAKAS Emese: Törvénykönyvek és jogi nyelv az erdélyi régiségben
 
12.30   Hozzászólások
 
III. Nemesi társadalom és intézményei a 14–17. századi Szilágyságban
Elnök: KOVÁCS András
12.50   HEGYI Géza: A helytörténeti kutatás forrásai és feladatai. A Wesselényi család levéltárainak jelentősége a Szilágyság kutatásában
13.10   FEJÉR Tamás: A hadadi br. Wesselényi család archívumai. Levéltártörténeti vázlat
 
IV. Könyvbemutató
13.30   Könyvbemutató: Aranka György Erdély-története. Aranka György gyűjteménye II., Kolozsvár, az Erdélyi Múzeum kiadása, s.a.r. Biró Annanamária. ETF 264. A könyvet bemutatja: EGYED Emese
 
13.50   Zárszó
 


 
info@eme.ro