ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Agrártudományi szakosztály

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben

Időpont: november 24.(szombat)

Helyszin: Marosvásárhely, Sapientia EMTE Műszaki és Humántudományok Kar Campusa Segesvári út 1/C.

8.00 Regisztráció

9.00 Megnyitó

9.05 Bodor Péter: Varasodásrezisztens almafajták és magyar fajtajelöltek virágzásfenológiai és termékenyülés-biológiai jellemzői

9.20 Jakab Sámuel* - Jakab András: A városi szennyvíziszap mint szervestrágya-forrás

9.35 Csávossy György- Mátyus János a jégtörő

9.50 Makkai Gergely: Extrém hőmérsékleti és csapadék paraméterek tendenciái Marosvásárhelyen

10.05 Hajdú Zoltán*- Jakab Sámuel: Területhasználat és -értékesítési rendszerek Franciaországban (Provence) és Romániában (Nyárádmente)

10.20 Kentelky Endre* - Kardos Gizella: Rózsa fajták dugványról való szaporításának vizsgálata

10.35 Kacsó Szilvia* - Kentelky Endre: Új gerbera fajták összehasonlító vizsgálata

10.50 Harmath Júlia* - Kentelky Endre: Hozzájárulás fás-dísznövények szaporítás technológiájának javításához

11.05 Balog Adalbert: Szegélyhatás vizsgálatok gabonafélék ragadozó rovaregyüttesein

11.30 Barazsuly Emil: Az almatermesztés múltja, jelene és jövője

11.45 Daczó Levente* - Thiesz Rezső: Tájszelekcióval kiválasztott meggytípusok botanikai, fenológiai és termésminőségi vizsgálata Felső-Háromszéken

12.00 Orosz Ferenc: A palántázás hatása a csemegekukorica koraiságára0

12.15 Sólyom Gizella: Összefüggések a tejtermelés jellemzői és a populáció genetikai struktúrája között a Hargita megyei szarvasmarha

12.30 Tiboldi István: Modern biotechnológia a termelés és kutatás szolgálatában

12.45 Ambrus Árpád: A varjúfélék szerepe a parazitózisok terjesztésében

13.00 Fekete Albert: A Zabolai MIKES kastélypark kerttörténeti jelentősége

13.15 Farkas Zoltán: Pater Béla: Tudományos és tudomány népszerűsítő munkássága

13.30 Bogdán Imre: A vadgazdaság aktuális kérdései

13.45 Kupán Edit - Kerekes Melinda: Maros és Hargita megye mezőgazdasági támogatásának összehasonlító elemzése

info@eme.ro