ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztály

Radó Ferenc Matematika Művelő Társaság

Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben


Időpont: 2007. november 16—17.

Helye: Kolozsvár, EME székház


November 16, péntek Elnököl Németh Sándor


13.00 Weszely Tibor: A repülés magyar úttörője

13.30 Németh Sándor: A Farkas-féle lemmától Haar approximációs tételéig – dualitáselméleti kutatások a Kolozsvári Tudományegyetemen

13.50 Horváth Sándor: Boole-algebrák és Gröbner bázis

14.10 Szász Róbert: A Bessel függvények egy geometrikus tulajdonsága

14.30 Kávészünet

14.50 Kátai Zoltán: „Automatizált” dinamikus programozás

15.10 Márton Gyöngyvér Dinamikus programozás a funkcionális programozási nyelvekben

15.30 Kovács Lehel: EBNF felismerő automaták

15.50 Pál László: A GLOBAL optimalizáló algoritmus továbbfejlesztése és alkalmazása

16.10 A Farkas Gyula díj átnyújtása

Díjazottak: Néda Ágnes (laudációt mond Szenkovits Ferenc),

Sebestyén Júlia (laudációt mond Kolumbán József),

Tárnoki György (laudációt mond Sárkány Györgyi)

17.00 Állófogadás, megbeszélés


November 17, Szombat Elnököl Kolumbán József


9.00 Szilágyi Pál: Martin Lajos repüléssel kapcsolatos munkásságának matematikai vonatkozásai

9.30 Oláh-Gál Róbert: Martin Lajos életrajza és hagyatéka

10.00 Kolumbán József: Alkalmazott matematika a kolozsvári egyetemen

10.30 Marácz László (Amsterdam):Bolyai János nyelvészeti munkássága: a magyar nyelv mint tökéletes nyelv

11.00 Kávészünet

11.20 Szilágyi Miklós: Multioperátor-csoportok rendezési relációjáról

11.40 Kassay Gábor: Operátoregyenlet megoldásához vezető algoritmusok

12.00 Sándor József és Oláh-Gál Róbert: A Lehman egyenlőtlenség

12.20 Sándor József és Egri Edit: Általánosított Euler állandók

12.40 Bencze Mihály: A Hermite-féle azonosság általánosítása

13.00 Bencze Mihály: Ptolemaiosz tételének általánosítása

13.20 Darvay Zsolt: Lineáris optimalizálási algoritmusok megvalósítása tervezési mintákkal

13.40 Kis Sándor: A Napoleon-háromszögek összege és különbsége


info@eme.ro