ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben

Időpont: 2007. november 24.

Helye: A Sapientia EMTE központi épülete – Kolozsvár, Mátyás király u. 4. sz. Óvári terem


Ülésvezető elnök: SZÁSZ ALPÁR ZOLTÁN, szakosztályelnök

Délelőtti program

9:00–9:05 – Megnyitó, rövid köszöntő: SZÁSZ ALPÁR ZOLTÁN, szakosztályelnök

(Politikatudomány és politikai filozófia)

9:05–9:25 dr. KOVÁCH IMRE (tudományos főmunkatárs, tudományos igazgató – a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézete): Tudomány, társadalom, hatalom

9:25–9:45 CSURGÓ BERNADETT (tudományos munkatárs – a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézete): Kulturális elit és magyar társadalom

9:45–10:05 dr. D. LŐRINCZ JÓZSEF (egyetemi adjunktus – BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikáció-tudományi Kar): A népszolgálat kérdése a két világháború között. Egy aktuális kutatás vázlata

10:05–10:25 ILYÉS SZILÁRD ZOLTÁN (PhD hallgató – BBTE, Történelem–Filozófia Kar / tudományos munkatárs – EME): Az igazság, a tekintély és a politikum összefüggései az arendti politikafilozófiában

10:25–10:45 SZÉKELY TÜNDE (PhD hallgató – Corvinus Egyetem, Budapest, Alkalmazott Politikatudományi Doktori Iskola): Transznisztria, avagy a Dnyeszter-menti Köztársaság

10:45–11:05 SZÁSZ ALPÁR ZOLTÁN (egyetemi oktató – BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikáció-tudományi Kar): A választási eredmények regionális vonatkozásai Romániában (1990–2004)

(Jogtudomány)

11:05–11:25 dr. VERESS EMŐD (egyetemi adjunktus – Sapientia EMTE, Gazdaság- és Humántudományok Kar): A gazdasági szerződések jogának fejlődése

11:25–11:45 KOKOLY ZSOLT (jogász, mb. tanársegéd – Sapientia EMTE, Természettudományi és Művészeti Kar; PhD hallgató – PTE Állam- és Jogtudományi Kar): A külföldi kereskedelmi társaságok jogi helyzete Romániában

(Neveléstudomány és pszichológia)

11:45–12:05 PÉNTEK IMRE (egyetemi tanársegéd – BBTE, Pszichológia és Neveléstudományi Kar): Alkalmazkodás ismétlődő döntési helyzetekben: a szimulációs kutatások tanulságai

Általános vita, (kávé)szünet: 12:05–13:00

Délutáni program

(Közgazdaság-tudomány)

15:00–15:20 dr. RAB VIRÁG (egyetemi oktató – Pécsi Tudományegyetem): A nemzetközi gazdaság és pénzügyek terén bekövetkezett változások és amit a korabeli szakemberek tudtak róla (1917-1920)

15:20–15:40 dr. NAGY ÁGNES (egyetemi adjunktus – BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): Románia konvergenciaprogramja a 2007. évi EU-csatlakozás után

15:40–16:00 dr. HORVÁTH RÉKA (egyetemi tanársegéd – BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikáció-tudományi Kar): A román–magyar határ mente gazdasági fejlettségének a vizsgálata

16:00–16:20 KEREKES KINGA (PhD hallgató – BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): A vidéki fiatalok továbbtanulási esélyei. Kolozs megyei esettanulmány

16:20–16:40 KÖLCSEY ANDREA ZSÓFIA (PhD hallgató – BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): A külföldi működőtőke-befektetések áramlásának romániai jellemzői

16:40–17:00 FEKETE PALI PISTA SZILVESZTER (PhD hallgató – Corvinus Egyetem, Budapest és BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar): Az IFRS-ek alkalmazása Romániában. Mit mond a gyakorlat?

(Szociológia)

17:00–17:20 KISS DÉNES (egyetemi tanársegéd – BBTE, Szociológia Kar):

A vallás szerepe a társadalomban 1989 után

17:20–17:40 VERESS ENIKŐ (tudományos munkatárs – BBTE, Szociológia Kar): Új középkor avagy városfejlődés Erdélyben?

18:20–18:40 dr. NEMÉNYI ÁGNES (egyetemi docens – BBTE, Szociológia Kar):

A külföldi munkavállalás társadalmi következményei. Mit tehet a tudomány?

Általános vita, (kávé)szünet: 18:40–19:40

info@eme.ro