ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


AZ ERDÉLYI (A MAGYAR) ISKOLAI OKTATÁS TÖRTÉNETE

Időpont: 2007. november 24.

Helyszín: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület székháza, Napoca (Jókai) u. 2-4.


8.45 Egyed Ákos, az EME elnöke, Keszeg Vilmos, a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály elnöke: Megnyitó

9.00 óra Szakosztályi plenáris

Róth András Lajos: Iskolatörténeti rekonstrukciós adatbázis – az iskolai értesítő

Vincze Gábor: A romániai magyar középfokú oktatás leépítése a nyolcvanas években a magyar diplomáciai források tükrében

Sebestyén Kálmán: Az erdélyi magyar kisiskolák eredményessége a XVIII–XIX. század fordulóján a vizitációs jegyzőkönyvek tükrében

A Debüt-díj kiosztása

A. szekció

10.15 Külföldi egyetemjárás

Vekov Károly: A középkori erdélyi társadalom és az egyetemjárás

Szabó Miklós: Az erdélyiek külországi egyetemjárása 1918 előtt

10. 45 Oktatástörténet

Zepeczáner Jenő: Székelyföld iskolatörténete. Egy lehetséges iskolatörténeti kiállítás tematikája

Szőcs János: Elemi oktatás Csíkban (1571-1800)

Garda Dezső: A gyergyói oktatás rövid történetéből a XVII. századtól a XX. század közepéig

Fejér Tamás: A fogarasi református iskola és diáksága a 17. században

Vida Erika: A marosvásárhelyi ev. református kollégium történetének története

12.00 - 12.15Szünet

Perjámosi Sándor: Az első magyar Orvostörténeti Intézet Kolozsváron (1940–1946).

Bura László: Szatmárnémeti 1948-ban létesített magyar tannyelvű állami középiskolájának hat évtizede

Fleisz János: Az oktatás és iskolarendszer átalakulása Nagyváradon a két világháború között 1919-1940

Bajusz István: A román felekezeti iskolák állapota a XIX-XX. sz. fordulóján, ahogy Téglás István tanfelügyelő látta

Gaal György: Diákkörök és -egyesületek a 20. századi kolozsvári Unitárius Kollégiumban (1900–1948)

13.30 Hozzászólások

Boldizsár Zeyk Imre: Adatok és tények Erdély magyar oktatás- és iskolatörténetéhez a kezdetektől napjainkig

Bartis Erika: Csík-, Gyergyó- és Kászonszék oktatástörténete

Kiss Székely Zoltán: Adalékok a Marosvásárhelyi Református Kollégium Természetrajzi tanszékének történetéhez

Farkas Aladár: 155 éves a borszéki oktatás

B. szekció

10.15 Oktatók, oktatási anyagok

Ozsváth Imola: A néptanítók néprajzi munkássága

Vajda András: Egy sáromberki néptanító biográfiája

Lőrinczi Réka: Megjegyzések a Kolozsvári Grammatikához

Keszeg Anna: Poétika oktatás a kolozsvári református kollégiumban a 18. század második felében

Fodor László: Felméri Lajos - az első kolozsvári pedagógiaprofesszor

Fazakas Emese: Gombocz Zoltán a kolozsvári egyetemen

Oláh Anna: Bolyai Farkas tanári tevékenysége

12.00 -12.15 Szünet

Oktatás, oktatók és társadalom

Fóris-Ferenczi Rita: Az oktatás szabályozásának változása a kilencvenes évektől napjainkig

Bánházi Emőke: A magyar nyelvű oktatás jelenlegi nehézségei a romániai közoktatásban

Balázs Lajos: A román nyelv magyar iskolában való tanításának vélt és valós dilemmái

Ozsváth Judit: Tanítók és tanárok továbbképzése a két világháború közötti időben

Szabó-Thalmeiner Noémi: Az erdélyi magyar pedagógusképzés összehasonlító vizsgálata (1990-2006)

14.30 Hozzászólás

Szõcs Katalin: Az ember okulási törekvése és az életfa. I.

Ioanid Ilona: Emlékeim a Bolyai Tudományegyetem tanárairól

Magiszter: a pedagógusok lapja (bemutatás)

Az előadók figyelmébe: a szakosztályi plenáris előadások időtartama 20 perc, az előadók rendelkezésére 15 perc áll, a hozzászólásokat 5-5 percesre terveztük. Tisztelettel kérjük, próbáljanak alkalmazkodni a megadott időkerethez!


info@eme.ro