ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományok Szakosztálya

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN

Helyszín: Apáczai Csere János Líceum, I.C. Brătieanu (Király) utca

2006. november 25., szombat

8.30-9.00: Regisztráció

9.00-9.15: Megnyitó, beszédet mond Dr. Egyed Ákos, az EME elnöke


9.15-9.45 Plenáris előadás

Vértesy Zofia, Kertész Krisztián, Bálint Zsolt és Biró László Péter:

A lepkék szépsége: a szárny pikkelyeinek háromdimenziós mikro- és nanoszerkezete – pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok

10.00-11.30 Előadások tagozatokban

11.30-12.00: Szünet/Poszter Tagozat

12.00-14.15: Előadások tagozatokban

1. terem Biológia

10.00 Wilhelm Sándor: Az érmelléki parasztember empirikus etológiai ismereteinek tükröződése a székelyhídi Népi Halászat és Vadfogás Múzeumában

10.15 György Éva: A fény és a nedvesség hatására kialakult adaptatív szerkezeti sajátosságok tanulmányozása néhány zárvatermő növényfaj földfeletti vegetatív szerveiben

10.30 Nagy Loránd, Dr. Cristea Victoria: A kolozsvári “Alexandru Borza” Botanikus Kert Észak Amerikai növénygyűjteményének fejlesztése

10.45 Pálfalvi Pál: Az aranyhörcsög(Mesocricetus auratus) szaporodás biológiá-járól és magatartásáról (Rodentia-Muridae)

11.00 Vizauer Tibor-Csaba: Élőhelykezelési javaslatok a Tordai-hasadékban tenyésző díszes tarkalepke (Euphydryas maturna, Linnaeus 1758) populációjának megőrzése érdekében

11.15 Bárány–Horváth Attila: Az információ szerepe az evolúcióban

11.30-12.00: Szünet/Poszter Tagozat

M. Deák Szilvia, Füleky György: Szamócafajták minőségének vizsgálata különböző adottságú termőhelyeken

12.00 Geréb Melinda: A biológiai indikátorok szerepe az ionizáló sugárzások okozta sugársérülések felmérésében. (Biológiai dozimetria)


Környezettudomány

12.15 FarkasGyörgy: Felszíni vízek szilárd szennyeződéseinek eltávolítása

12.30 Fekete Alexandru Szilárd, Filip Iudit, Cîmpean Mirela, Pavelescu Claudia: Kezdeti jelentés az Ilişua folyó vízrajzi medencéjében, Târlişua település környékén végzett komplex hidrobiológiai és hidrokémiai vizsgálatáról

12.45 Mócsy Ildikó: Romániai környezeti problémái 2006-ban

13.00 Mészáros Melinda: Gazdasági fejlődés a környezet vonatkozásában

13.15 Márton Ágnes, Tóthfalussy Veress Éva: Genetikailag módosított növények


2. terem Fizika

10.00 Kertész Krisztián, Vértesy Zofia, Márk Géza István, Bálint Zsolt, Biró László Péter: Cyanophrys remus lepke pikkelyszerkezetének vizsgálata

10.15 Márk Géza István, Philippe Lambin, Biró László Péter: A hullámcsomag dinamikai módszer a nanoszerkezetek vizsgálatában

10.30 Virág Piroska: Sugárérzékenység felmérésére vonatkozó laboratóriumi módszerek

10.45 Begy Róbert, Prof. Dr. Cosma Constantin: Környezeti minták 137Cs tartalmának meghatározása

11.00 Vallasek István, Makfalvi Zoltán és Zólya László: A Hargita megyei mofetták hasznosítási lehetőségei

11.15 Vallasek István: A napenergia szerepe a XXI. század energetikájában


11.30-12.00: Szünet/Poszter Tagozat

Pilbat Ana-Maria, Kóta Zoltán, Szegletes Zsolt, Szalontai Balázs: Foszfolipid kettősrétegek, mint membránmodellek polielektrolit filmekben

Debreczeni Ágota, Bálint Izabella, Forizs Edit, Ioan Silaghi-Dumitrescu: Átmenetifémek aminoalkohollal és teofillinnel alkotott vegyesligandumú komplexei

Veress E., Culea E., Bratu I., Fábián M., Indrea E., Sváb E.: Pu tartalmú hulladéküvegeket modellező boroszilikát üvegek redox (Ce3+/Ce4+) egyensúlya és mikroszerkezete


kémia

12.00 ifj. Várhelyi Csaba, Uray Zoltán, Várhelyi Csaba, Virág Piroska: Komplexvegyületek a gyógyászatban

12.15 Muzsnay Csaba: A víz és a kis vízklaszterek (1<6) különböző gráfjairól

12.30 Katona Miklós, prof.dr. Vodnár János: Filmképző- buborékoltató csöves tányérú készülék

info@eme.ro